h1

Kursplanen är ett hån mot lärarkåren

21 december 2014

Jag har många gånger kritiserat läroplanen Lgr 11, inte minst när den var ute på remiss. Jag hade några kollegor som satt i referensgrupperna när Skolverket tog fram läroplanen och maken till tjänstemannavälde får man leta efter. Blev kriterierna för tydliga såg tjänstemännen till att höja abstraktionsnivån så att tolkningarna av vad eleverna egentligen skulle kunna blev helt godtyckligt. Läs hela inlägget här »

h1

DN:s ”expert” står för flum

15 december 2014

I Dagens Nyheter (DN) finns det en del av tidningen som heter Insidan och som handlar om att läsarna får ställa frågor till två experter, som är psykologer. Oftast handlar det om relationer. Idag (15/12) ställer en orolig förälder frågan hur dennes son ska motiveras att göra läxorna. Läs frågan och svar här, länk.

Läs hela inlägget här »

h1

Ska RUT för läxläsning tas bort?

12 december 2014

Från och med nästa år har regeringen föreslagit att RUT-avdrag för läxläsning tas bort. Nu kommer det inte bli så eftersom det vankas nyval den 22 mars. Vad som händer därefter vet vi inte. Men frågan om RUT-avdrag för läxläsning är ändå en mycket intressant fråga. För är det så att denna möjlighet tas bort så helt plötsligt blir det uppenbart att läxläsning är skolans ansvar, något som RUT-avdraget har befriat vissa skolor ifrån. När jag skriver vissa skolor, så menar jag ju givetvis de skolor där föräldrarna är tillräckligt stadda i kassan att de har möjlighet att betala för att deras barn ska få en privat läxläsare. Läs hela inlägget här »

h1

Mediakommentarer

03 december 2014

Under en nu ganska lång tid har jag inte kommenterat något ur den debatt som sker i skolan. Dels har det berott på att jag haft väldigt mycket att göra både professionellt och privat och dels har orsaken varit att jag har velat ha min bloggserie om läsning i följd. Nu har jag avslutat bloggserien och nu tänkte jag göra några nedslag. Läs hela inlägget här »

h1

Peter: Tankeväckande brev

30 november 2014

En vän delade denna på Facebook. Jag finner den som en lysande beskrivning av alla engagerade lärares vardag. Just detta att man bryr sig om varenda ett av ens barn och elever och ständigt söker vägar att stötta dem och att se deras framgångar och bekräfta dem i dessa. Samtidigt som man är förhindrad att bjuda in vårdnadshavare till andra barn som är oroliga över att just den killen eller tjejen går i just mitt barns grupp eller klass.

Läs hela inlägget här »

h1

Om läsning, del 7: Varför behöver läsningen vara bra?

27 november 2014

Mitt primära mål med denna bloggserie har varit att synliggöra det oerhört ologiska i den läsmetodik som är förhärskande i svensk skola, nämligen God läsutveckling. Jag menar att denna metodik bygger på en felaktig vetenskaplig teoretisk grund som i sammanhanget varit skadligt för svenska skolbarn. Men detta diskuteras det aldrig om, i stället kör lärare och skolor på som om inget har hänt och fortsätter oreflekterat att använda God läsutveckling.

Läs hela inlägget här »

h1

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

19 november 2014

De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat. Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Jag vet av egen erfarenhet att LUS fungerar mycket bra.

Läs hela inlägget här »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 353 andra följare