Svårt med bedömning


Pratade med en vän som är lärare. De skulle jobba med att sätta upp en kravnivå för svenska där alla lärare var eniga om vad som krävdes för att bli godkänd. Man träffades alltså på ämneskonferens för att diskutera vad det är som eleverna minimum ska kunna för att klara godkända i svenska. Tanken var att lärarna skulle ha en så god bedömningsöverensstämmelse som möjligt. Diskussionerna på mötet urartade och min kollega kände sig maktlös och nedstämd.

Han hörde av sig till mig och bad om råd när det gäller frågor om just bedömning. Han berättade att det på mötet hade varit han mot resten av kollegorna och att han redan förlorat diskussionen. Den lärare som höll i mötet hade för övriga kollegor presenterat en bedömningsmatris som skulle ligga till grund för en gemensam bedömning. I denna matris fanns kursplanens mål att uppnå och mål att sträva mot. Jag och min vän hade en diskussion kring vad de olika målen har för funktion, vilket visade sig att det var just den springande punkten. Hela lärarlaget hade totalt missförstått mål att sträva mot.

Mål att uppnå är vad eleverna minst ska kunna för godkänd, det vill säga vad som är inlärt hos eleverna och vad som ska bedömas. Har eleverna högre kunskaper än mål att uppnå ska man jämföra elevernas kunskaper mot kriterierna för väl godkänd, respektive mycket väl godkänd. Mål att sträva mot ska ligga till grund för lärarens planering, det vill säga vad som är utlärt till eleverna.

Mål att sträva mot beskriver den inriktning undervisningen ska ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. Mål att sträva mot ska styra all planering av undervisning genom hela grundskolan.

Enligt Skolverket ska alltså mål att sträva mot ligga till grund för planering, inte för bedömning. Om man trots Skolverkets föreskrifter vill ha med mål att sträva mot i sin bedömning, bryter man mot sitt uppdrag som tjänsteman, det blir dessutom svårt att godkänna alla elever. Om man läser Mål att sträva mot, undrar jag exempelvis hur många elever som ”får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga minoritetspråk i Sverige”? Eller ”stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i kulturutbudet”?

Jag menar inte att det är omöjligt, men väldigt många elever ligger inte på den nivån när det gäller nordiska språk eller tar aktiv del av kulturutbudet. Det är vi som lärare som ska entusiasmera eleverna till att nå dit, men handen på hjärtat hur många klarar det och är ens intresserade?

Avslutningsvis ska man komma ihåg att bedömning av vad eleverna kan, görs på ett sånt sätt att antingen är en elev godkänd, då kan den samtliga mål som krävs för betyget. Eller också är den inte godkänd och då har den inte uppnått minst ett av målen för godkänd. Man kan inte säga att man ska kunna tre fjärdedelar eller hälften av målen. Målstyrning handlar om att antingen kan man miniminivån för godkänd eller också så kan man inte. Skulle man börja bestämma att eleverna bara behöver kunna några mål, eller att det är ok att missa något mål och ändå vara godkänd. Då är man farligt ute. Likvärdig bedömning försvinner och det blir upp till varje enskild lärare att göra som han eller hon vill. Med andra ord blir bedömningarna godtyckliga.

Min lärarvän har inga större förhoppningar om att nå längre just nu när det gäller denna fråga. Han jobbar på med sitt och sköter sig själv. Tragiskt att det ska vara på det här sättet i en skolvärld som målas ut som krisartad i media. Om lärare inte kan bedöma rätt enligt instruktioner från den myndighet som har ansvar för skolan, hur ska det då bli bättre? I slutändan är det faktiskt eleverna som förlorar på att man som lärare inte är tydlig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s