Skolans vinst


Den senaste tiden har det i media varit en ganska rejäl debatt kring skola, friskola och huruvida friskolorna ska få göra vinst. Egentligen har debatten rört hela den offentliga sektorn. Är det ok att göra vinst på skattemedel? Frågan är inte helt enkel. Debatten har varit lite märklig. I ena ringhörnan står Socialdemokraten Carin Jämtin, som på Dagens Nyheters debattsida ville ha den socialdemokratiska kongressens beslut om att begränsa vinsten för företag som bedriver offentlig verksamhet på entrepenad.  I det andra ringhörnan står Socialdemokraten Kjell-Olof Feldt, påhejad av Dagens Nyheters hela ledarredaktion. På DN:s debattsida svarar Feldt på Jämtins inlägg. Det kan tilläggas att Feldt är ordförande i Friskolornas riksförbund.

Robert Noord i Haninge stödjer rätten till frihet inom skolans värld. Han menar att det finns många dåliga kommunala skolor och att det ska vara kvalitet, till lägsta skatteutag som gäller (se Malin Siwes inlägg i DN). Dagens Nyheter är aktiva i debatten och tar in ett av sina tyngsta namn i skolfrågor, före detta chefsredaktör Hans Bergström. Bergström går hårt åt Jämtin i sitt inlägg.

Bergström menar att Carin Jämtins åsikter är ideologiska och att det bakom framgångsrika företag finns grundare som drivs av idéer. Han menar också att vägen till vinst förutsätter kvalitet, som attraherar kunder. Bergström anser också att Jämtin vill dra tillbaka skolan 40 år. Efter denna debatt har det varit mycket diskussion huruvida friskolor sockrar betygen, det vill säga har högre betyg än eleverna egentligen förtjänar.

Jag tycker att detta är en mycket intressant debatt. Jag vill kommentera några saker. Hans Bergström anklagar Carin Jämtin att drivas av ideologi, men jag trodde det var det som politik handlade om. Klart att Jämtin drivs av ideologi, men det gör Bergström också. Hans Bergström är liberal och kanske till och med nyliberal. Till saken hör att Bergströms fru Barbara framgångsrikt driver Internationella Engelska skolan, så Bergström vet vad han pratar om. Men han har en liberal agenda.

Hans Bergström menar att det är idéer som driver framgångsrika företag. Detta är liberalt snack. Givetvis finns det många människor som har goda idéer och som startar företag därför, men att tro att det är de goda idéerna som driver kapitalismen framåt är lite väl naivt. Kapitalister har aldrig drivits av idéelt arbete, utan det är vinst som räknas. Det finns många exempel på det genom historien. Även inom offentlig sektor finns det mängder av företag som har haft som grundläggande idé att göra vinst, på kostnad av kvalitet.

Hur tjänar man pengar på skolpengen? Rationalisering! Man använder en metodik där eleverna får ansvar för eget lärande, t.ex. problembaserat lärande. Det innebär att uppgifter delas ut till eleverna som de själva får lösa och där läraren är en mentor/bollplank. På så sätt kan man spara in på lärartjänster. I en del skolor har man även lärarlösa lektioner, där eleverna få jobba med sina uppgifter.  Väldigt många elever, i vissa områden upp till 90%, klarar inte av denna metodik. De lär sig inte det de ska, lär sig istället att kopiera text. Det är dessa elever som Carin Jämtin värnar om, av ideologiska skäl. Jämtin har nämligen (tror jag i alla fall) en idé om att alla ska med och kan.

Kalla den gammalmodig och ideologisk, men den är i alla fall inte kapitalistisk i den form att marknaden styr och att en del slås ut. Om vi bara pratar skola kan man göra en lång lista på företag som har plockat ut vinst, men haft bristfällig kvalitet. I Haninge har det funnits (finns?) flera sådana företag, bland annat som har låtit eleverna ha lärarlösa lektioner i parti och minut och som har lockat med att alla elever får en dator, som medel för att locka elever.

Att riskföretaget Bure gick in i skolans värld för några år sedan är väl knappast av idealistiska skäl. Inte heller att Peje Emilsson och hans företag Kreab satsade hundratals miljoner på Kunskapsskolan, i Dagens Nyheter idag kan man läsa om syftet, att bygga upp en internationell skolkoncern. Knappast av idealistiska skäl. John Bauer -gymnasiet fick hård kritik för sina stora brister på kvalitet för några år sedan, listan kan göras lång på privata entrepenörer som missbrukar skattemedel.

Det är här viktigt att komma ihåg att den kommunala skolan också har stora brister och att man måste göra något åt det. Jag hoppas att Skolverket med de nya kursplanerna kommer att strama upp all skolverksamhet. Det är också viktigt att lyfta fram att det finns bra friskolor, bland annat Fria gymnasiet i Haninge.

Ska vi vrida klockan tillbaka 40 år? Nej det är klart vi inte ska och det var nog inte det Carin Jämtin menade. Men samhället måste vara noggranna med kvaliteten för den offentliga verksamheten. Den offentliga upphandlingen, oavsett om det gäller kollektivtrafik, skola eller vård, har skötts dåligt. Ansvarig politiker och tjänstemän får ta på sig detta misslyckande. Var har uppföljningen av god kvalitet varit? Det är här det brister, uppföljning av resultat. Här har Skolinspektionen ett mycket viktigt uppdrag, men dessvärre har jag inte sett några större tecken på iver från myndighetens sida. Skattemedel ska inte först och främst hamna i kapitalisters fickor, utan först ska hög kvalitet garanteras och redovisas. Därefter kan man göra vinst.

Offentlig verksamhet kan aldrig gå under samma spelregler som privata företag. Staten och kommunerna har ett ansvar för att alla medborgare, oavsett bakgrund. Därför måste denna verksamhet regleras med tydliga kriterier för kvalitet och kontinuerlig uppföljning. Observera UPPFÖLJNING av resultat! Skulle en friskola ha en verksamhet som innebär att eleverna kan det de ska kunna enligt kursplanen, är jag den första som tycker att de ska ha lön för mödan och få kvittera ut en belöning i form av vinst.

Vi ska inte ha ett Sovjetsamhälle, där människors vilja att förverkliga sina idéer och tjäna pengar kvävs. Vi ska ha en skola där både friskolor och kommunala skolor ska ta ansvar för sina resultat. Vi ska ha en skola där alla elever ska med och där metodiken anpassas efter elevera.  Men vi ska vara väldigt noggranna med de skattemedel som finns. Bara det bästa nog ska vara vår paroll oavsett vem som sköter driften. Ideologi handlar om att man har en idé om hur ett samhälle ska fungera. Jämtin och Bergström har olika idéer, det är bara att välja vad du tycker är bäst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s