Empirisk forskning

Det finns en blind tilltro till personer med höga titlar och positioner. När de talar då redovisas sanningen. Denna blinda tilltro gäller många människor, oavsett position och verksamhet i samhället. Inte minst i lärarutbildningens och skolans värld förekommer det att docenter och professorer tar och får tolkningsföreträde, utan att behöva bevisa något. Många gånger är … Fortsätt läsa Empirisk forskning

Vision och verklighet

Under väldigt lång tid har lärarutbildningen i Sverige varit under all kritik, inte minst Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Nu har LHS sugits upp av Stockholms Universitet och man hoppas att det kommer att bli ändring på den dåliga utbildningen som studenterna har fått. Högskoleverket, Riksrevisionen och Skolverket har riktat skarp kritik mot LHS just när … Fortsätt läsa Vision och verklighet

Fulladdad dag på skolan

Idag har det verkligen varit full fräs på skolan. Dagen började med att jag var på klassrumsbesök (auskultation) i en och en halv timme. Jag observerade läraren och antecknade. Efter det hade vi ett samtal, där jag berättade vad jag hade sett och vad jag tyckte att läraren skulle kunna förbättra. Givetvis började jag med … Fortsätt läsa Fulladdad dag på skolan

Ideologisk produktion på lärarhögskolan

Under många år har jag handlett studenter. Jag har samtalat med dem, deltagit i de uppgifter de haft med sig från lärarutbildningen, frågat vad de har läst, sett kursplaner, litteraturlistor, kurser och examinationsuppgifter. Många gånger har jag haft väldigt mycket invändningar kring det studenterna skulle göra eller hur lärarna på lärarutbildningen förklarat skolan och teorier. Påfallande … Fortsätt läsa Ideologisk produktion på lärarhögskolan

En dag i Skolfabriken

Rubriken till denna blogg går att hämta i Dagens Nyheter från igår (10 november 2009). På ledarsidan skriver man om skolan och lärarna. Hur Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill omvandla lärarnas 45-timmarsvecka, till normal 40-timmarsvecka. Tanken är nog från SKL:s sida att de inte har kontroll över de 10 timmar som är lärarnas förtroendetid, … Fortsätt läsa En dag i Skolfabriken

Provens styrande betydelse

Just nu har jag snappat upp att det pågår en debatt om huruvida man ska ha prov eller inte. Denna diskussion har varit het de senaste åren och har emellanåt varit hätsk, med föraktande av nationella prov och kunskapskontroller. Inte minst Haninge kommun har fått på pälsen av diverse forskare. Nu är det igång igen, … Fortsätt läsa Provens styrande betydelse