Vision och verklighet

Under väldigt lång tid har lärarutbildningen i Sverige varit under all kritik, inte minst Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Nu har LHS sugits upp av Stockholms Universitet och man hoppas att det kommer att bli ändring på den dåliga utbildningen som studenterna har fått. Högskoleverket, Riksrevisionen och Skolverket har riktat skarp kritik mot LHS just när … Fortsätt läsa Vision och verklighet