Humanism – ett svårt begrepp?

För några år sedan kom jag i kontakt med följande citat: ”Humanism i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundades i en normativ uppfattning av människans väsen. Därmed avses å ena sidan att människan har ett värde som inte får kränkas, å den andra att hon har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och … Fortsätt läsa Humanism – ett svårt begrepp?

McKinsey-rapporten

I maj 2008 släppte det amerikanska revisionsföretaget en rapport om skolan. Man har gjort en stor internationell undersökning där man har tittat på framgångsfaktorer i skolsystem som är framgångsrika. Det man kommer fram till resulterar i en rapport, som inte är speciellt smickrande för svensk skola, svensk skolpolitik, svensk lärarutbildning, svenska lärarfack och svenska lärare. … Fortsätt läsa McKinsey-rapporten