Bra resultat


För några månader sedan fick jag ett telefonsamtal från min chef, rektor Anna. Det var ett glatt telefonsamtal som handlade om att vi på Vikingaskolan hade ökat våra resultat enormt mycket. Idag satt lärarna i grupper, granskade resultaten och diskuterade.

De områden det handlar om är de nationella proven i årskurs 3 och 5, simprov i årskurs 3 och Läsutvecklingsschemat (LUS). På samtliga områden, utom i nationella provet i engelska årskurs 5, hade Vikingaskolans elever förbättrat sig rejält. På vissa områden hade resultaten blivit extremt bra i jämförelse med året innan. Exempelvis hade andelen elever som nådde samtliga mål på nationella provet i svenska årskurs 3 ökat från 45% till 85%. En ökning med 40 procentenheter. Det är fantastiskt. Ett annat exempel är simningen som hade ökat rejält. Andelen elever som når målen har gått från 52% till 70%. Otroligt bra, även om det är en bit kvar tills vi är nöjda. Alltså 100%. Mycket glädjande siffror!

Men vad beror detta på? Givetvis är det bra lärarjobb som ligger till grund för dessa resultat. Lärare som har gett sig tusan på att eleverna ska uppnå i förväg uppställda mål. Lärare som inte ger sig och fortsätter kämpa. Lärare som samarbetar och sätter upp mål för sin verksamhet och för eleverna. Lärare som tittar på varje elevs och klass behov, diskuterar och omfördelar de resurser som finns till buds. Resurser, alltså lärartid.

Det finns nog en annan förklaring också. Haninge kommun har under många års tid pratat om ökad måluppfyllelse. Att fokus ska ligga på kunskap och att skolan ska förmedla att alla barn kan, istället för att några barn bara kan. Då tänker ni som läser detta att det är väl så att alla lärare alltid tror på barnens förmåga och att alla kan. Nja, det är nog inte så. För det första är det en grundinställning huruvida man har ett biologiskt eller sociokulturellt perspektiv. Tror man på att alla elever har förutsättningar att lyckas eller inte. För det andra, lärarens grundinställning påverkar dess handlingar. Vad man säger, vad man gör, hur man handlar påverkas av detta, ibland kan en enda blick säga mer en tusen ord. Det är subtilt.

Haninge har trummat på riktigt rejält med kunskapsfokus, infört kunskapskontroller. Fokus har sakta men säkert flyttats från omsorg till kunskap, inte minst i de skolor som har hand om de lägre åldrarna. Fortfarande finns det diskussioner att ta, men det kommer i alla fall jag göra, hoppas tjänstemän och rektorer på andra skolor också gör det. För kunskapsfokus ligger fast.

En tredje förklaring är nog att Vikingaskolan har varit tvungen att fokusera på kunskapsmålen för att måluppfyllelsen har varit så dålig tidigare. Rektor Anna fick av förvaltningen i uppdrag att öka måluppfyllelsen redan när hon började på skolan. Trots alla olika arbetsuppgifter, rutiner och människor som Anna var tvungen att lära sig på kort tid var ”ökad måluppfyllelse” och ”utgå i från kursplanens mål” två mantra som Anna upprepade gång på gång på gång. Efter ett antal år har det givit resultat. Jag kan personligen inte ta åt mig äran för dessa fina resultat, även om de givetvis glädjer mig. Jag har bara varit ett år på Vikingaskolan och sådana här processer tar lång tid att genomföra. Däremot kommer jag vara med att ytterliggare öka måluppfyllelsen, helst till 100%.

Men eleverna då? Jo, jag var inne på flera delar av nationella proven i flera klasser. Jag hämtade färdigsimmade elever på Torvalla simhall för att gå med dem tillbaka till skolan, ofta hand i hand. Jag har pratat med elever dagligen och frågat, diskuterat och hört mig för om alla dessa kunskapskontroller. Det har inte varit någon hotivation, som Hans-Åke Scherp säger – att dessa kontroller skulle förvandla motivation och minska lusten att lära. Dessa ungar har varit entusiastiska, kreativa, positiva, glada, taggade och nyfikna. De har tyckt det varit spännande och velat lära. Vissa har tyckt att vissa delprov varit svåra och flera elever var nervösa inför första provtillfället. En del elever hade fått för sig att man var tvungen att gå om trean om man misslyckades på provet, vilket givetvis avdramatiserades av läraren. I slutändan var eleverna stolta över sina resultat och växte med vetskapen att de var kunniga. Goda kunskaper ger gott självförtroende.

Men de elever som inte klarat sig då? Så klart är vi inte nöjda med att alla inte klarat sig, vårt mål är 100% måluppfyllelse och det ska vi jobba vidare med. Men vi har givetvis pratat med dessa elever, hjälpt dem vidare i sin kunskapsutveckling. Vi genomför inte kunskapskontrollerna och släpper därefter resultaten! Bland annat fick några elever gå på sommarsimskola och av dessa klarade väldigt många simprovet. Vi har sett vilka moment i de olika ämnena som eleverna har svårt med och har satt in åtgärder och extrauppgifter för dessa elever. Vi har kommunicerat med elever och föräldrar, fokuserat på att lyfta eleverna. En del har på kort tid förbättrat sig radikalt, andra har behövt lite längre tid och mer stöd. Men utan kunskapskontrollerna får vi ingen samlad bild över hela skola och i jämförelse med andra skolor. Utan kunskapskontrollerna lämnas lärarna ensamma och får köra sitt eget race. Klart att en del lärare skulle göra ett bra jobb, men vi tänker aldrig riskera elevernas rätt till kunskap på grund av att de får en dålig lärare som inte har fokus på att eleverna ska lära sig. Kunskapskontrollerna ger referensramar för en skola och en seriös utvärdering av resultaten talar om vad skolledningen behöver göra. Så enkelt är det Hans-Åke Scherp!

För övrigt anser jag att läraryrket är Sveriges viktigaste arbete!

En reaktion till “Bra resultat

  1. Upplyftande att läsa om era framgångar. Skolan är alltså möjlig! Det var vi många som visste – mot min skoltids alla Hans-Åke Scherpar. Men för många smög undan med sina insikter i sina klassrum. Du (och andra) tar nu steget fullt ut på bloggar och i andra sammanhang och talar stolt om att ni kan. Men glöm inte att friskolorna har tagit ifrån er många barn – som odlar sin egen segregation.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s