Skolinspektionen rapporterar om brister i skolan


För några dagar sedan släppte Skolinspektionen en rapport om bristerna i den svenska skolan. Verket hade besökt drygt var fjärde grund- och gymnasieskola i Sverige under 2009. Alltså ganska många skolor, vilket innebär att det finns substans i det Skolinspektionen skriver. I sammanfattningen rubricerar Skolinspektionen de brister man tar upp i sin rapport, här är rubrikerna:

 • Det systematiska kvalitetsarbetet är bristfälligt och saknas på många skolor och verksamheter
 • Rektorn är på många skolor inte i tillräcklig utsträckning förtrogen med arbetet i skolan och har inte rollen som pedagogisk ledare i det praktiska arbetet.
 • Många lärare undervisar i ämnen de inte har utbildning för.
 • Undervisningen tar alltför sällan sin utgångspunkt i de nationella målen i läroplan och kursplan.
 • Undervisningen anpassas inte till elevens förutsättningar och lärande.
 • Eleverna ges inte särskilt stöd i den omfattning som krävs.
 • Elevers rätt och tillgång till utbildning tillgodoses inte för alla elever.
 • Skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever är otillräckligt.

  Läs mer själv om det Skolinspektionen skriver i min länk. Jag vill göra några kommentarer till det som tas upp.

  Mina egna erfarenheter säger mig att det är en sann bild som Skolinspektionen ger. Många lärare använder läroboken som utgångspunkt istället för att utgå från styrdokumenten. Läromedel utgår aldrig eller sällan de mål som står i kursplanen. Samtidigt är det många lärare som inte har kunskap hur och saknar möjligheter att ha den utgångspunkten för sin verksamhet. Ansvaret för den enskilda skolan har givetvis skolledare, men alltför många, för att inte säga nästan alla, rektorer är administratörer som sitter på sitt rum, långt ifrån verksamheten. Det är svårt för lärare att göra ett kollektivt bra jobb om man inte har en pedagogisk ledare som är ute i verksamheten och visar åt vilket håll skolan är på väg. Rektorer som inte diskuterar pedagogik, som inte vågar ta konflikter t.ex. när lärare har poängplockarprov. I dessa system är det bara de skickliga lärarna som fungerar, för de utför sitt jobb bra oavsett skolledning. Däremot underpresterar alla andra lärare. En tydlig ledare är nödvändigt.

  Men här protesterar många, för visst är det inte så illa som Skolinspektionen påtalar. Jo det är det, men problemet är att alla har en relation till skolan. Alla har någon gång gått i skolan och alla har en uppfattning om vad skola ska vara. I människors uppfattning är den skola vi har normaliserad, fast Skolinspektionen konstaterar i sin rapport att många av de problem som belyses fanns för 20 år sedan. Det är som det blogginlägg jag skrev 7 september. Betygstjafs för tio år sedan, betygstjafs idag. Alltså, man tror att skolan ska vara så som den är idag. Men tänk själva om det på varje position, inklusive rektor, var engagerade, professionella och skickliga lärare – vilken skola skulle vi ha då?

  Eva-Lis Sirén pratar om resurser, men det handlar inte om resurser. Det handlar om vad skolan gör med de resurser de har idag. Klart att jag skulle vilja anställa en till på fritids eller en springvikarie, det finns alltid önskemål efter mer. Med de resurser skolan har, vad kan den göra? Mycket menar jag.

  Det är korrekt att varje enskild lärare har ett eget ansvar att sätta sig in i  och jobba efter styrdokumenten. Här tycker jag att fackförbunden har varit dåliga på att driva frågan gentemot myndigheter, t.ex. så att kräva fortbildning. Jag tycker också att fackförbunden har varit dåliga på att informera sina medlemmar på ett tydligt sätt att alla lärare har en enskild skyldigheter att sätta sig in i styrdokumenten. Det ingår i själva lärarjobbet att uppdatera sig! Jag har varit med i Lärarnas Riksförbund i 9 år som lärare och 5 år som student. Jag har aldrig på ett tydligt sätt varken den informationen. Men oavsett – lärare har ett mycket stort eget ansvar att sätta sig in i dessa frågor!

  Men de enskilt viktigaste orsakerna till att det ser så illa ut i skolan värld som det gör tar inte Skolinspektionen upp i sin rapport. Skolmyndigheter som gamla Skolverket, nya Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling har systematiskt under alla år motarbetat fattade riksdagsbeslut. Har systematiskt motarbetat reform LPO 94. Detta arbete har resulterat i otydlighet och fokus på fel saker, vilket har lett till en total förvirring i skolans värld. Dessutom har hela den pedagogiska forskningen motarbetat reformen och fattade riksdagsbeslut. Jag har skrivit om några av dessa forskare, men dessvärre finns det bara ett fåtal pedagogiska forskare som inte obstruerar och dessa blir snabbt utfrysta och stoppade i sin karriär. Med alla tänkbara medel ska ideologiseringen av lärarutbildning och pedagogisk forskning ske. Tycker man fel är man inte önskvärd, vetenskaplighet – bara när det passar in i ideologiseringen.

  Den tredje orsaken till skolans förfall är lärarutbildningen. Lärarutbildningen håller mycket låg nivå och studenterna lär sig inte det de behöver kunna för klara av läraryrket, t.ex. bedömning och betygssättning. Dessutom ideologiseras studenterna att ”tycka rätt”, man fostrar t.ex. betygsmotståndare. Man lär studenterna vad som är ”good guy” och vad som är ”bad guy” – vetenskaplighet? Nej, nej, nej inte om det gagnar det egna syftet och man tillämpar ett ecklektiskt sätt att förhålla sig till det man vill motarbeta. Vill man bevisa att betyg inte är bra, hänvisar man till några studier. Att dessa studier är gamla och gjorda i ett annat land och i ett annat betygssystem bryr man sig inte om. Vilka studenter genomskådar detta? Ingen så klart! Hade jag tid skulle jag sätt mig ner och lista alla dessa forskare och alla studier och tro mig, det skulle bli ett tungt dokument, i fysiskt bemärkelse. Ett annat problem med lärarutbildningen är också att toppstudenterna inte söker sig dit. Dessutom blir lärarutbildningen ofta andra- eller tredjeval, eftersom studenterna inte kommer in på deras förstaval. Detta är ett stort problem.

  En fjärde orsak som Skolinspektionen tar upp är politikers bristande ansvar att handfast åtgärda det som inte fungerar, t.ex. ge tydliga direktiv till skolmyndigheter att skärpa kvaliteten och fokus, med en tydlig uppföljning och åtgärder om kvaliteten brister. Exempelvis borde man sett till att följa upp alla granskningar som gjorts av t.ex. Lärarhögskolan i Stockholm och avskedat de som var ansvariga. Jag menar givetvis inte att vi ska ha politikerstyre. Jag menar: tydliga riktlinjer, tydlig uppföljning, tydligt ansvar, tydliga konsekvenser. Kommunerna har i detta lämnats i sticket, både politiker och tjänstemän.

  Summering: De problem som råder i skolan som beskriv i Skolinspektionens rapport beror på:

  • Lärare har inte tagit det ansvar som åligger dem, som ingår i deras profession. Det finns ett stort enskilt ansvar, men huvudansvaret ligger hos rektorer och skolhuvudman (kommunerna).

  Huvudansvaret för att skolan inte fungerar ligger hos

  • Skolverket
  • Pedagogiska forskare i Sverige
  • Lärarutbildningen
  • Riksdagspolitiker och deras tjänstemän

  Men det finns självklart skolor och enskilda lärare som fungerar och som gör skillnad. Vill rekommendera detta klipp från UR, se hur lärarna jobbar med eleverna, hur de berättar och fångar deras intresse, hur de jobbar med språket och hur de går in i elevarbetet och visar var eleven ska bygga ut sin text. Jag blir glad i hela hjärtat.

  För övrigt anser jag att läraryrket är Sverige absolut viktigaste jobb!

  3 thoughts on “Skolinspektionen rapporterar om brister i skolan

  1. Jag läste nyss Sven Sundin ,undervisningsråd på Skolverket, som uttalar sig om lärlingssystemet och använder statistik på ett sätt som man bara inte borde göra. Det går inte att sticka under stol med att jag blev heligt förbannad och skrev ett långt förtydligande inlägg om skolforskning där jag citerar ett stort stycke direkt ur detta blogginlägg. Johan Kant du behövs verkligen!

   http://janlenander.wordpress.com/2010/09/18/forskning-till-gagn-for-skolan/

  2. Tack Jan!
   Det är bra att du reagerar och skriver inlägg, ju fler vi blir desto starkare blir de som jobbar i verkligheten, så att inte tolkningsföreträdet ligger på myndigheter och forskare. Sedan hoppas jag att lärarfacken fokuserar och engagerar sig på riktigt.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  w

  Ansluter till %s