Storforum Skola


I måndags (22/11) gick Storforum skola på SVT. Ett antal personer; politiker, lärare, fackföreträdare och forskare diskuterade skolan under 1,5 timme. Mycket intressanta och bra diskussioner. Programmet kan du se på SVT-play.

Frågan man diskuterade var hur skolan mår och hur man ska komma till rätta med att svenska elever presterar allt sämre resultat. Diskussionen tog upp både historiska- och framtidsperspektiv. Jag tycker att det var intressant att höra Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, säga att det är viktigt med tidig uppföljning. Detta uttalande hade hon absolut inte tagit i sin mun för fem år sedan. Men jag tycker det är bra, att lärarfacken börjar ställa krav och höja sin röst. En annan fråga som diskuterades var lärarlönerna som samtliga tyckte borde höjas betydligt, dels för att lärare ska känna att de gör ett bra jobb och dels för att locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen. Här vill jag höja ett varningens finger. Kvaliteten på lärarutbildningen är usel och den kommer antagligen inte bli bättre för att toppstudenter söker dit. Här måste någon myndighet granska och ligga nära. Hot och verkställande att dra in tillståndet för examination måste vara en realitet. Höjd lärarlön kommer heller inte att göra dåliga lärare bättre. Bara för att en lärare som är trött i själen får 10 000 kronor mer i månaden blir denne inte en bra lärare! Däremot tycker jag att lärare som får elever att nå goda resultat och hög måluppfyllelse ska få riktigt bra betalt. Läraryrket som är samhällets viktigaste jobb ska vara välavlönat – så är det bara.

Två fenomen som har haft stor negativ inverkan på skolan och gjort så att resultaten sjunkit togs inte ens upp. Det första är Skolverkets systematiska obstruerande mot att reformen Lpo 94 infördes. Mats Ekholm, professor i pedagogik, såg som Skolverkets generaldirektör till att motarbeta mål- och resultatstyrningen. Resultatet av hans arbete blev att Skolverket lades ner och nya Skolverket uppstod med en ny generaldirektör: Per Thullberg. Mats Ekholm blev chef för Myndigheten för skolutveckling, men fick efter ett år sluta. Trots intentionerna att få en nystart för Skolverket, behöll tjänstemännen initiativet och har systematiskt motverkat införandet av tydliga mål, tydlig bedömning och betygssättning och mål- och resultatstyrning. Senaste katastrofala exemplet på tjänstemannaväldet är hur de nya kursplanerna har blivit väldigt otydliga, vilket fått Per Thullberg att avgå. Han kunde helt enkelt inte rå på sina tjänstemän. Lägg ner Skolverket och låt uppdraget att ta hand om skolan gå över till Skolinspektionen, eller varför inte Riksrevisionen.

Det andra som inte tas upp på Storforum är hur Lärarutbildning och pedagogisk forskning systematiskt har jobbat emot all form av uppföljning, betygssättning och mål- och resultatuppföljning. Man har polariserat mellan det som upplevs som gott/bra och det som upplevs som dåligt. Betyg är dåligt, trots att riksdagen beslutat att eleverna i Sverige ska ha betyg. Pedagogiska forskningen, speciellt den som är knuten till lärarutbildningen, har ideologiserat lärarutbildningen och pedagogiken. Nyexaminerade lärare ska tycka på ett visst sätt och ha vissa kunskaper, vilket har inneburit att många inte har varit tillräckligt rustade för att möta verkligheten i klassrummet. Lägg ner lärarutbildningen och starta upp på nytt. Låt några som inte tidigare varit inblandade i lärarutbildningen få i uppdrag att utforma en utbildning värd namnet. Men går uppdraget till dem som jobbat, t.ex. på Lärarhögsskolan i Stockholm är de så ideologiserade att det aldrig kommer att bli bra.

Två viktiga aspekter som inte togs upp, men som har varit avgörande för att dra ner skolan och läraryrket status på en alltför låg nivå. En annan, kanske inte avgörande faktor, är införandet av IUP (individuell utvecklingsplan). IUP har gjort att lärare får väldigt mycket administration, tid som tas från undervisning, tid som tas från eleverna, tid som lärarna skulle kunna utnyttja bättre.

Dags att stärka lärarnas status och roll. Men även dags att ställa krav på lärare om att eleverna ska uppnå de mål som staten har satt upp i kursplanen. Alla elever! Någon i Storforums panel tyckte att lärare var värda en månadslön på 50 000. Det tycker jag också, men då ska det också synas i elevernas resultat!

För läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

11 thoughts on “Storforum Skola

 1. Jag är absolut för högre lärarlöner men inte i form av högre ingångslön i första hand – och absolut inte i form av en generell höjning rakt över. Bra lärare skall ha bra (högre) lön, då höjer vi statusen för lärarna. En generell höjning är helt fel väg att gå.

 2. Jag tycker att lärare som yrkesgrupp är så viktiga att vi gott kunde höja både generellt och ingångslöner för att locka bra elever till lärarutbildningen.

  När det gäller ökad differentiering så kräver det bra uppföljning av lärarnas viktigaste uppdrag annars blir det bara dumt och orättvist. Eftersom jag efterfrågar mer uppföljning, rektorer med mer tid för uppföljning, elevenkäter som utvärderas professionellt och tydlighet kring målen så ser jag en möjlighet till differentiering i framtiden.

 3. En liten modell över hur lärares löner borde ligga genom att definiera lägst och högst.

  Lärares ingångslöner och lägsta löner ska vara lika med en volvoarbetares. Det är hög press på arbetstakten, det är bullrig arbetsmiljö och det är många som inte klarar yrkets krav. Nu går det förstås att titta på en riktigt duktig lärare och säga att hon eller han skapar en lugn härlig miljö och hanterar pressen så arbetet blir otroligt stimulerande men en sådan lärare är irrelevant för de lägsta lönerna,

  Lärares högsta löner ska vara lika med en riskdagsledamots. En duktig lärare ska uppleva sitt arbete som ett hedersuppdrag, en tjänst för landet och framtida generationer. Varken lärare eller riksdagsledamöter ska tävla i lön med de duktigaste kirurgerna, företagsledarna och kreatörerna för den stora drivkraften ska vara en annan men både grupperna ska känna att de har ett hedersuppdrag som samhället sätter ett oändligt värde på.

 4. Jan!
  Verkligen vettigt resonemang. Ingångslön som en Volvoarbetare och högsta lön som en riksdagsman. Bra!

  Johan

 5. Att försöka bedöma en bra lärare är ju inte lätt. Ibland kan man ju behöva olika kompetenser och styrkor i ett lärarlag. Att stirra sig blind på specifika mål som lönekriterier är ju poppis men tyvärr kanske så produktivt. Facket och arbetsgivaren på min arbetsplats håller på att utveckla en sådan men det är ju svårare än man tror.

 6. Hej Edmund!

  Det går alldeles utmärkt att bedöma hur bra en lärare är och vilka kriterier man har. Det första som är bra att ta in, t.ex. när eleverna börjar på gymnasiet, är ingångsvärdet hos eleven, det vill säga vad de har med sig för kunskaper. Man skulle kunna titta på betyg, men dessvärre är betygssättningen inte alltid den bästa.

  När det gäller kriterier för en bra lärare kan det vara hur väl läraren lyckas med elevernas kunskapsutveckling. Här får man bedöma både formativt och summativt.

  Kriterierna för själva lärarens jobb kan vara som Mats Trondman (professor i Sociologi) säger:
  1. Läraren ska ha djupa ämneskunskaper
  2. Läraren ska kunna förklara för eleverna så att de förstår.
  3. Läraren kan hålla ordning på klassen utan att kränka elever.

  Förvisso kan man i ett arbetslag jobba bra ihop och komplettera varandra, men det är inte så att lönerna sätt kollektivt (i alla fall inte helt och hållet). Min erfarenhet är att i ett arbetslag gör man olika mycket, en del är engagerade och bidrar mer till utveckling än andra. Trist om lön sätts efter vem som smörar mest för rektorn.

  Johan

  1. Det handlar förstås om att rektor ska kunna göra en helhetsbedömning, där han eller hon studerar många olika information och ser så att de pekar åt samma håll. Enkäter, betygsförändringar, klassrumsbesök, mm mm. Ja jag vill ha en rektor som kan synas och kan följa upp både för att kunna ta det pedagogiska ledarskapet och för att sätta rätt löner.

   Saknas bred uppföljning blir olika typer av aldrig så smarta modeller usla.

 7. Ja det var tre bra kriterier tycker jag. Sedan finns det ju ett antal andra kriterier som t.ex. vara samarbetsvillig, delta i skolans utveckling osv…..

 8. Klart att det är bra att vara samarbetsvillig. Jag vet dock att det finns många lärare som inte är bra på samarbeta med kollegor, men svinbra lärare och lär eleverna kunskaper som leder dem till god utveckling. Jag vet flera kollegor i Haninge (inte jag) som lyckas jättebra med eleverna – men kör sitt eget race. Inte eftersträvansvärt, men rätt fokus.

 9. Precis, nu börjar du förstå mig… Att mäta vissa prestationer i relation till vissa lönekriterier är svårt och kanske inte bra idé. Känner igen den där beskrivningen på din kollega, omöjlig att ha och göra med men grym med vissa elever.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s