Christian Lundahl svävar ut om betyg igen


Den 26 november skriver docenten i pedagogik vid Uppsala universitet, Christian Lundahl, ett debattinlägg på brännpunkt i Svenska dagbladet. Sin vana trogen agiterar han emot betyg. Han lyfter fram forskningsperspektivet och ifrågasätter huruvida Sverige ska ha betyg från årskurs 6.

Tyvärr och återigen är Lundahls ideologiska hållning helt i konflikt med regeringens, riksdagens och svenska folkets, som vill ha betyg i tidig ålder. Men det struntar Lundahl i och framhäver hur regeringen har struntat i forskningen. Undrar varför? De senaste 20 årens pedagogiska forskning har, med några få undantag, varit ideologisk och haft en stor skuld i att svensk skola är villrådig och att elevresultaten sjunker. Förutom detta har lärarutbildningen, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling gjort sitt bästa för att ”rätt ideologi” ska råda. Betyg är bajs! Och resultatuppföljning är skit. Och LPO 94 är en dumdum-reform.

Har aldrig Christian Lundahl funderat på varför regeringen inte vill lyssna på det pedagogiska etablisemanget?

Några kommentarer till Christian Lundahl artikel. Lundahl jämför betygssystem över hela Europa och drar slutsatser, konstaterar att betyg inte bidrar till ökad kunskap. Det behövs ett system som ersätter betyg, mera deskriptiva omdömen. För det första går det inte riktigt att beskriva det svenska betygssystemet med övriga Europas. Många länder har relativa betyg, men Sverige har ett kunskapsbetygssystem som bygger på standarder i varje ämne, det vill säga att kursplanen ställer upp kunskapsstandarder. Dessutom är den svenska läroplanen mål- och resultatstyrd och inte regelstyrd. Detta gör att det är omöjligt att jämföra systemen med varandra. Det är som att jämföra äpplen, med päron och banan. De är frukter alla, men har helt olika egenskaper. Christian Lundahl är inte lärare och har inte varit ute och undervisat i ett klassrum under lång tid och satt betyg (så vitt jag vet) – så Lundahl har ingen aning om betygssystemet fungerar eller inte. Men det går bra att sitta på fina positioner på Uppsala universitet och göra sig till tolkningsföreträdare för en hel lärarkår! Men jag kan säga, efter att ha satt betyg under 9 läsår, det vill säga 18 betygsättningar och jobbat 18 terminer kontinuerligt med formativ bedömning (långt innan det blev ideoloiskt rätt) – att det finns inget motsatsförhållande mellan betyg och återkoppling. Betyg är bra som pedagogisk redskap. Kunskapsbetyg! Inte relativa betyg. Som jag ser det polariserar Lundahl medvetet mellan betyg och formativ bedömning. Detta är ren ideologi!

En annan aspekt som jag tycker att Christian Lundahl har missat totalt är hur han jämför länder enligt PISA. Som jag ser det är PISA ett verkligt dåligt verktyg, eftersom man utgår från förväntat resultat och skulle eleverna på en skola prestera bättre än förväntat blir det bättre resultat. Men, man utgår från invandrarbakgrund, social bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare. Det innebär att en skola i ett socialt utsatt område inte behöver prestera så bra för att hamna på någon slags godkändnivå, för man förväntar sig inte så mycket av dem. Det kan faktiskt vara så att läraren spelar större roll än den sociala bakgrunden. I alla fall var det så att McKinsey-rapporten påtalade att läraren var den i särklass största avgörande faktorn för hur det skulle gå för eleverna. Och det är även min erfarenhet, en bra lärare gör stor skillnad och får eleverna att lyckas. Bakgrunden har påverkan, eftersom eleverna börjar skolan med olika mycket i bagaget, men det har mindre betydelse i ett grundskoleperspektiv, i jämförelse med vilken betydelse läraren har. Därför är PISA helt ointressant.

Christian Lundahl och hans kompisar bidrar inte ett endaste dugg till utvecklingen av svensk skola och att svenska elevers resultat ska förbättras. Lundahl kan givetvis inte lastas för att det pedagogiska etablisemanget systematiskt pysslat med ideologisering, men han behöver reflektera över att han själv är en produkt av det förhållningssättet. Det vore intressant om alla de som är betygs- och reformmotståndare skulle börja forska i klassrummen och se om deras teser håller, om det verkligen är så att betyg inte leder till kunskapsförbättring. Men det är väl för mycket begärt?

För övrigt anser jag att lärareyrket är samhällets viktigaste arbete!

18 reaktioner till “Christian Lundahl svävar ut om betyg igen

 1. Betygssystemet hjälper oss att ge bra formativ bedömning! Vi kan kalibrera våra bedömningar och vi kan relatera våra bedömningar till vad en omvärld kräver. Dessutom undrar jag hur vår kursplanemål skulle ha spretat iväg om inte kraven att de ska vara underlag för betygssättning hade funnits med.

  Skolforskningen har en rejäl synvända att göra och vi andra har en lång kamp kvar.

 2. Jag har egentligen inget emot PISA men jag är otroligt kritisk mot skolverket och svensk skolforsknings användning av statistik.

  PISA fungerar bara på större statistiska grupper och det finns ingen som helst grund för att använda verktyget för att mäta enskilda skolors resultat. Det riskerar bara att innebära att få skolor med låg socioekonomisk ranking att nöja sig med för låga resultat.

  Just i denna artikel handlar det inte om något fel på PISA. Det handlar om ett medvetet bortblandande av korten där man jämför med länder med betyg från 1:an när frågan handlar om betyg från 6:an. Egentligen visar PISA istället att betyg från årskurs sex borde kunna vara bra.

 3. PISA är fel i den bemärkelsen att skolframgång inte beror på socioekonimsk bakgrund utan gott lärarjobb och tydliga kriterier för uppnåendemål. Detta utgångsläge har inte PISA, det relativa betygssystemet och de lärare som jobbade/jobbar efter det relativa betygssystemet.

 4. *suck* Typiskt akademiker att uttala sig om ett ämne som de inte fullständigt till 100 % förstår.. Jag är själv akademiker så jag sitter här och skäms jättemycket.

  Jag förstod inte riktigt vad relativa betyg är? Jag tror jag vet.. Men jag vill ändå fråga för säkerhets skull. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s