PISA – sjunkande svenska elevresultat


Igår (7/12) presenterades de senaste PISA-resultaten. Svenska elever hade tappat i internationell jämförelse. Skolverket menade att det var bekymmersamt och på ledarsidan i DN skriver Johannes Åman en betraktelse över detta. Åman menar bland annat att det går att förbättra skolresultat på bara några år, att det faktiskt går att göra något åt dåliga resultat. Det är bra!

Att svenska elevers kunskaper har sjunkit är det inget snack om. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm brukar med jämna mellanrum klaga på hur deras nyintagna studenters matematikkunskaper blivit allt sämre, man har använt samma prov år ut och år in och har flera års material att jämföra med. Läskvaliteten har också sjunkit, det finns det flera studier som visar. Individuella programmet på gymnasiet har blivit allt större, år ut och år in.

Men fungerar det på detta sätt? Det beror på vem man frågar, men jag menar att det är andra saker som styr huruvida skolor och elever lyckas. Vi vet att det har betydelse om klasser består av 22 eller 32 elever. Vi vet att det har betydelse om elevens föräldrar är akademiker. Vi vet att det har betydelse om eleven är uppvuxen i ett hem med mycket böcker och där föräldrarna läser mycket. Men det är inte det som är avgörande. Det som är avgörande för skolframgångar, som får elever att växla, som får elever att göra en kunskapsresa är kvaliteten på läraren! Som jag skrev i går har McKinsey för tre år sedan kommit med en rapport där man granskar skolor och skolsystem världen över. Man kommer fram till att det är läraren som gör skillnad, oavsett social bakgrund. Det är ju därför vi har skola, för att utjämna skillnader och låta elever lära sig en hel del kunskaper för att kunna få en bra utbildning och kunna ta kontroll över sitt liv.

Mina erfarenheter som lärare är att det finns faktorer som är avgörande för skolframgång.

1. Roliga lektioner, lärare ska visa att ämnet är roligt och få eleverna intresserade och inse att ämnet är roligt. Detta är lärarens jobb.
2. Fokus på kunskap! Börja där eleverna befinner sig, det som Per Måhl kallar Förkunskapsprincipen.
3. Håll koll på elevernas läsning, så att de läser bra och kan ta till sig läromedlen.
4. En metodik där eleverna inte lämnas att söka kunskap själv, utan läraren leder undervisningen.
5. Tydlighet gentemot eleverna vilka mål de ska uppnå och hur de ska uppnå dessa mål. Hur ska läraren sköta examination.
6. Återkoppling kontinuerligt till eleverna. Vad gör de bra, vad ska de utveckla och förbättra och hur ska de göra.

Lev Vygotskij menade att det eleven kan göra tillsammans med läraren, kan eleven senare göra själv. Detta faktum tar inte Pisa upp. Dags att fokusera på andra saker, t.ex. hur Svenska elever läser och sedan gå ut och göra undersökningar -för läsningen är grunden till all kunskap.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhället viktigaste arbete!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s