Lärarledd undervisning

Utbildningsminister Jan Björklund har verkligen en förmåga att reta gallfeber på lärare och det pedagogiska etablisemanget. I och med sin debattartikel i Dagens Nyheter (13/3-11), där han förordar att lärarna åter ska ta plats vid katedern, reagerar många. Alltså tillbaka till katederundervisning. Och oj vilken debatt det blev, vilken reaktion på landets bloggar och i … Fortsätt läsa Lärarledd undervisning

Nationella proven igen

Jag har kritiserat nationella proven en hel del genom årens lopp. Inte så mycket för att de finns, mer om innehållet och dess konstruktion. Bland annat har jag kritiserat proven för att rättningsmallen har varit så abstrakt att tolkningsutrymmet är i det närmaste gigantiskt, eller prov i årskurs 5 som har saknat rättningsmall, eller prov … Fortsätt läsa Nationella proven igen

Öppet brev till Viveca Lindberg

Efter ett seminarium på Stockholms Universitet, före detta Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), skrev jag ett blogginlägg som jag kallade ”Kunskapsseminarium med flum” (23/11-11). Det handlade om läroplanen Lgr 11. Vid detta seminarium var Ingrid Carlgren, Inger Eriksson och Viveca Lindberg med – denna trojka som har varit verkliga makthavare på LHS. Cirka en månad senare, … Fortsätt läsa Öppet brev till Viveca Lindberg

Lgr 11 får lärarna att jobba i sitt anletes svett

Precis som Martin Luther sa, att människorna ska arbeta i sitt anletes svett för att Gud ska vara nöjda med dem, kommer lärarkåren att få arbeta i sitt anletes svett för att kunna genomföra kursplanerna i Lgr 11. Skolverket har gått ut och deklarerat att Lgr 11 är professionens läroplan, att tusentals skolor och lärare … Fortsätt läsa Lgr 11 får lärarna att jobba i sitt anletes svett

Kursplanerna i Lgr 11 lägger lärarkåren i frysbox

Jag har tidigare varit kritisk till arbetet med att fram kursplanen till den nya läroplanen. I flera blogginlägg har jag kritiserat Skolverket för att man dels inte har följt de direktiv som gavs i propositionen om tydliga kursplaner och dels hur man presenterat de nya kursplanerna, se Tydliga kursplaner - rena lögnen eller Kunskapsseminarium med … Fortsätt läsa Kursplanerna i Lgr 11 lägger lärarkåren i frysbox

Tillbaka till katedern

När ordet katederundervisning kommer upp ryggar många tillbaka och får dåliga "vibbar". Det smakar lite illa i munnen! Därför att definitionen av katederundervisning inte stämmer överens mellan lärare och lärare, lärare och lärarutbildare och lärarutbildare och utbildningsminister. Den här diskussionen hade jag med en lärarutbildare tidigare i veckan, som menade att jag inte ägnade mig … Fortsätt läsa Tillbaka till katedern

Formativ bedömning

Jag har ju vid flera inlägg ondgjort mig över att det finns flera personer inom skolvärlden som polariserar mellan formativ och summativ bedömning. Jag menar att det finns ingen motsättning mellan dessa två begrepp, de har olika funktion och kompletterar varandra. Föreläsare som åker land och rike runt, forskare som skriver böcker och lärarutbildare som … Fortsätt läsa Formativ bedömning