Archive for april, 2011

h1

Artikel om läsning i Expressen

21 april 2011

Jag fick en fråga från Expressen kulturs chef Karin Olsson om jag ville skriva en artikel om skolan åt henne. Olsson menar att skolan är den enskilt viktigaste kulturinstitutionen vi har i samhället och därför är skolan viktig för framtiden. Alltså en skola som fungerar för framtiden och inte en skola som krisar. Efter ett möte kom vi överens om att jag skulle skriva om läsning. Här är nu artikeln.

Annonser
h1

Zaremba rör om och upprör

15 april 2011

De senaste veckorna har Maciej Zaremba i ett antal artiklar upprört människor. En del har blivit arga, en del har blivit positiva men inte glada, en del har känt igen sig. Glada har nog ingen blivit, för det har inte varit en positiv och munter läsning, snarare en dyster beskrivning på hur den svenska skolan har blivit körd i botten. Nu protesterar en del, för Sverige har fortfarande en av världens bästa skolor. Men är det verkligen så? Read the rest of this entry ?

h1

Zarembas blir bara bättre

10 april 2011

Idag söndag 10/4 fortsätter Maciej Zarembas artikelserie om den svenska skolan i Dagens Nyheter (DN). Vilken bra artikel! Utifrån flera aspekter belyser Zaremba några av de problem som har funnits och finns inom svensk skola. Inom vissa aspekter håller jag inte med Zaremba, jag kommer till det senare.

I slutet av första stycket finns det en underbar passage som beskriver en svensklärares arbete med litteratur: ”Lång diskussion, läraren fördelar ordet. Så säger plötsligt någon: ”Litteratur är bara när det uppstår bilder i huvudet”. Det måste vara sådana ögonblick som får en lärare att gå sjungande hem från jobbet”. I stycke tre: ”Men den anses vara förkastlig av många pedagoger, i synneerhet de som utbildar vår lärarkår. Det var ju ”katederundervisning”! Ledd av läraren från början till slut. Sådant anses omordernt och auktoritärt, det kväver barnens lust att lära själva. Det hade varit mer ”elevaktivt” och demokratiskt om de i gruppen besvarade frågor ur läroboken”Read the rest of this entry ?

h1

Resultatuppföljning

09 april 2011

När Lpo 94 kom skedde ett paradigmskifte inom svensk skola, den största omställningen sedan det att folkskolan infördes 1842. Dels övergick huvudmannaskapet från statligt till kommunalt, dels ändrades betygen från relativa till kunskapsbetyg och dels övergick styrningen från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.

Resultatstyrning ja, det vet alla som jobbar inom skola att det inte fungerar. Alla vet att trots att det har gått 17 år sedan Lpo 94 kom, har allt vad resultatstyrning har hetat gått åt skogen. Svensk skola styrs ännu med hjälp av kommunal regelstyrning, men ännu vanligare med hjälp av kommunal budgetstyrning. Alltså ”budget i balans”, ett mantra för kommunala förvaltningstjänstemän. Read the rest of this entry ?

h1

Zaremba ger sig på läsningen

05 april 2011

Idag kom avsnitt nummer två på Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter (DN) om den svenska skolan. I denna artikel frågar sig Zaremba vad det är som gör att svenska ungdomar tappar kunskapsmässigt i både nationella och internationella jämförelser? En av de mest bidragande orsakerna är enligt Zaremba att kraven på läskunnighet sänktes i skolan. Skolverket har bidragit till denna sänkning, Zaremba skriver: ”Jag minns mina prov i klass nio, för länge sedan, bortom järnridån. Två felanvända ord och fem stavfel räckte till med nöd godkänd. Jag läser Skolverkets instruktioner till lärarnas för motsvarande prov i svenska år 2007. En halvsida, eleverna har drygt två timmar på sig, tillgång till ordböcker och rättstavningsprogram. Skolverket ger ett exempel från nationella provet. Jag läser: Det är en tafatt text, på tio meningar, fjorton stavfel, två felanvända ord. Skolverket anbefaller: på gränsen till Väl Godkänd”.  Read the rest of this entry ?

h1

Reportageserie i DN av Maciej Zaremba

03 april 2011

För några år sedan gjorde Maciej Zaremba en uppmärksammad och mycket bra reportageserie om Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS). Det var inte med fina och goda ordalag Zaremba beskrev LHS. Förtryck, brist på tillit och maktmissbruk genomsyrade artikelserien. De i maktposition tog inte sina lärare och kollegor i försvar, än redde ut inträffade händelser på ett neutralt och schyst sätt, utan tog extrema studenters parti och drev lärare till förtvivlan med maktmedel och tvångsförflyttning som följd. En av de lärare som var utsatta är min bästa lärare från min tid på Lärarhögsskolan, en lärare som har lärt mig mycket och som är så himla duktig. Men fick han något stöd? Nop! Har förtryckande chef fått någon skit för detta? Nop! Read the rest of this entry ?