Zarembas blir bara bättre

Idag söndag 10/4 fortsätter Maciej Zarembas artikelserie om den svenska skolan i Dagens Nyheter (DN). Vilken bra artikel! Utifrån flera aspekter belyser Zaremba några av de problem som har funnits och finns inom svensk skola. Inom vissa aspekter håller jag inte med Zaremba, jag kommer till det senare. I slutet av första stycket finns det … Fortsätt läsa Zarembas blir bara bättre

Resultatuppföljning

När Lpo 94 kom skedde ett paradigmskifte inom svensk skola, den största omställningen sedan det att folkskolan infördes 1842. Dels övergick huvudmannaskapet från statligt till kommunalt, dels ändrades betygen från relativa till kunskapsbetyg och dels övergick styrningen från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Resultatstyrning ja, det vet alla som jobbar inom skola att det inte … Fortsätt läsa Resultatuppföljning

Zaremba ger sig på läsningen

Idag kom avsnitt nummer två på Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter (DN) om den svenska skolan. I denna artikel frågar sig Zaremba vad det är som gör att svenska ungdomar tappar kunskapsmässigt i både nationella och internationella jämförelser? En av de mest bidragande orsakerna är enligt Zaremba att kraven på läskunnighet sänktes i skolan. … Fortsätt läsa Zaremba ger sig på läsningen

Reportageserie i DN av Maciej Zaremba

För några år sedan gjorde Maciej Zaremba en uppmärksammad och mycket bra reportageserie om Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS). Det var inte med fina och goda ordalag Zaremba beskrev LHS. Förtryck, brist på tillit och maktmissbruk genomsyrade artikelserien. De i maktposition tog inte sina lärare och kollegor i försvar, än redde ut inträffade händelser på ett … Fortsätt läsa Reportageserie i DN av Maciej Zaremba