Archive for maj, 2011

h1

Sigbrit Franke äger (som kidsen skulle säga)

31 maj 2011

I Dagens Nyheter (31/5-11) skriver Sigbrit Franke, tidigare universitetskansler, om den svenska skolan. Och vilken fröjd det är att läsa Franke. Denna kloka och erfarna kvinna, som har gjorts så många insatser för svensk utbildning, skriver en artikel där hon på ett lysande sätt problematiserar svensk skolas utmaningar för framtiden. Klart att du ska läsa hennes artikel. Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Resultatuppföljningen är ännu inte införd

27 maj 2011

Jag har under en längre tid försökt få ut en artikel på debattsidorna i Dagens Nyhter och Svenska Dagbladet. Men tyvärr är jag bara en enkel biträdande rektor. Kanske ville nättidningen Skola & samhälle nappa och det gjorde de. Här ären något kortad version av orginaltexten. Läs på Skola & samhälle. Vill du läsa den något längre versionen finns den på Newsmill.

h1

Hayakawas abstraktionsstege

25 maj 2011

När jag har jobbat som lärare har jag alltid fått positiv återkoppling av mina elever där de bland annat anser att jag har förklarat så bra, så att de har förstått. Många har sagt att det är så roligt att lära sig saker inom SO-ämnena, det är intressant, för att de förstår så bra. Givetvis är jag partisk, jag tycker ju själv att SO-ämnena är de mest spännande, men handen på hjärtat – är inte NO lika kul? Genetik, kvantfysik, svarta hål, atomer, dencitet och så vidare. Fråga eleverna så är jag inte säker på att de alltid håller med, SO är ju sånt som de känner igen – demokrati, lag & rätt, världskrig och så vidare. Men hur ska man göra för att få eleverna intresserade, mer än bara vara entusiastisk? Det hela kan ju inte handla om att bara brinna för sitt ämne och ha goda ämneskunskaper? Eller? Read the rest of this entry ?

h1

Bok Yrke: Lärare

22 maj 2011

Nu ligger min kommande bok ute på bokkedjorna på nätet. Givetvis ser jag fram emot att den kommer ut. Jag berättar om mina erfarenheter som lärare från Jordbromalmsskolan, med många elevexempel och elevhistorier. Men också en hel del av den metodik som jag framgångsrikt använt mig av, Seminarieundervisning. Självklart blir det i vanlig ordning en hel del kängor också, som sig bör när jag ger mig ut i debatten. Så klart välförtjänta kängor! Manus är klart, alla fotnoter och bilagor är klara. Redaktören fixar det sista innan boken går till tryck och ska vara klar i augusti! Spännande!

Yrke: Lärare (kartonnage)

h1

Christian Lundahl tar ton mot Jonas Vlachos

22 maj 2011

På debatthimlen har några nationalekonomer seglat upp som de stora debattörerna, när det gäller skola och betygsättning. En av dessa nationalekonomer är Jonas Vlachos, som kommit med både debattinlägg på Dagens Nyheter, uttalat sig i en rad debatter och kommit med forskningsrapporter. På nättidningen Skola & Samhälle ger sig skolområdets mest ”hypade” forskare Christian Lundahl på Jonas Vlachos, i dennes försök att lobba för att ta ifrån lärarkåren rätten till bedömning. Lundahl menar att Vlachos vill dra tillbaka skolan till en tid för länge sedan, vilket jag håller med Christian Lundahl om. Över lag ger Lundahl en bra beskrivning av skolan, läs själva. Read the rest of this entry ?

h1

Intressant diskussion om skolan

20 maj 2011

Tack vare Elias, en av mina läsare, fick jag ett tips på en intressant diskussion om skolan, riktigt mycket bättre än DN:s hearing.

Kolla in SvT-forum.

h1

Bygg upp svensk lärarkårs bedömningskompetens

18 maj 2011

I den dagliga debatten om svensk skola, vilka brister som finns och hur svenska elever resultat har sjunkit, finns inte lärarna med i debatten. Vid ett fåtal tillfällen får en lärare yttra sig. Jag har själv vid ett flertal tillfällen försökt få in debattartiklar på både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, men fått de refuserade på grund av utrymmesskäl. Istället finns det en massa andra personer som har tolkningsföreträde kring den svenska skolan. Just nu är nationalekonomerna Jonas Vlachos och Magnus Henreksson i ropet och får verkligen mycket mediautrymme. Några saker de driver är korrekta, t.ex. att det pågår en betygsinflation i svensk skola, betydligt högre antal MVG och minskat resultat. Detta är inte bra. Och det är bra att Vlachos och Henreksson lyfter fram detta. Men andra spörsmål är jag betydligt mindre road av, t.ex. att återinföra de relativa betygen eller att införa fler nationella prov.  Read the rest of this entry ?