Archive for oktober, 2011

h1

Seminiarieundervisning

31 oktober 2011

I dag (måndag 31/10) startade Skolforum på Älvsjömässan söder som Stockholm. Det är nordens största Skolmässa. I morgon tisdag och på onsdag kommer jag att vid fyra tillfällen prata om min bok Yrke: Lärare. I en rad blogginlägg har jag släppt en del text från boken, som aptitretare inför mitt framträdande på Skolforum. Detta blogginlägg handlar om Seminarieundervisning, den metodik som boken handlar om. Så här skriver jag i boken:

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Pedagogiska utgångspunkter

30 oktober 2011

Jag fortsätter lägga ut text ur min bok Yrke: Lärare. Detta gör jag varje dag inför Skolforum, det vill säga även i morgon måndag. Tanken är att läsaren ska få en djupare inblick i min bok så att intresse finns att komma till Skolforum för att höra vad jag har att säga om boken och seminarieundervisning. Denna text är tagen ur kapitel 5 som handlar om olika sätt att tänka. Read the rest of this entry ?

h1

Språkval svenska i årskurs 7

29 oktober 2011

För att föra en diskussion om skolans innehåll, kunskaps- och människosyn har jag i min bok Yrke: Lärare valt att använda mig konkreta elevexempel och skolsituationer som är tagna direkt från klassrummet. Jag tror nog att du som läser detta känner väl igen situationerna. I detta blogginlägg berättar jag om ett gäng killar i årskurs 7 och språkval svenska som jag hade med dem. Read the rest of this entry ?

h1

Krister hade utvecklat smitstrategier

28 oktober 2011

I min bloggserie om avsnitt ur min bok Yrke: Lärare tar jag idag upp en typisk elev – den som har utvecklat smitstrategier. Jag tänker mig att du som läser dessa blogginlägg kanske blir intresserad av min bok och antingen köper den, eller lånar den på biblioteket. Du kan också komma till Skolforum och lyssna på mig när jag berättar om boken.

”Under min första termin på Jordbromalmsskolan hade jag Krister i årskurs 8. Jag var helt nyexaminerad och hade fullt sjå med skolrutinerna, planera mitt arbete, lära mig elevernas namn och så vidare. Allt som en ny lärare måste göra. Read the rest of this entry ?

h1

Lisa och Lina lär sig mekaniskt

27 oktober 2011

I min bloggserie med texter hämtade från min bok Yrke: Lärare har turen kommit till Lisa och Lina. Så här går det att läsa om dessa två flickor:

”Lisa i årskurs 6 skulle jobba självständigt med ett klimatområde. Alla elever i klassen fick själva välja vilket område de ville jobba med och Lisa valde Norra barrskogsbältet. Hjälpmedlet var geografiboken. I förväg hade jag delat ut en arbetsplan med instruktioner, satt kravnivåer och formulerat olika frågeställningar. En av frågeställningarna var: »Vilka djur lever i ditt område?« Read the rest of this entry ?

h1

Sibels eskapader i skolan

26 oktober 2011

”Sibel kom till Sverige från Irak när hon var 6 år. Familjen var kurder och hade bott på landsbygden. Pappan hade gått några år i skolan men mamman hade aldrig fått någon skolundervisning, hon var analfabet. Mamman hade blivit bortgift när hon var tretton år och familjen bestod förutom föräldrarna av sju barn. Sibel var nummer fyra i ordningen. Read the rest of this entry ?

h1

Fallet Johanna

25 oktober 2011

Här kommer ett avsnitt från boken Yrke: Lärare där jag tidigare i texten tagit upp intensivkurser i Svenska.

”Hösten 2008 fick årskurs 6 också chansen att delta i en intensivkurs. Åtta elever valdes ut, återigen var det sagor som var tema för kursen. En av deltagarna, Johanna, uppträdde förvirrat och verkade inte hänga med i skolarbetet. Redan några veckor in på den nya terminen hade arbetslaget diskuterat om det kunde vara något fel med flickan. Kanske var hon särskolemässig? Jag opponerade mig starkt. Hon hade precis börjat på Jordbromalmsskolan och vi kunde inte dra några sådana slutsatser efter bara tre veckor. Dessutom, menade jag, var de flesta sexor lite förvirrade. De hade gått från ett tryggt klasslärarsystem till ett ämneslärarsystem, med egna skåp och med snabba sal- och lärarbyten. Alla i arbetslaget var dock positiva till att Johanna skulle få gå intensivkursen. Read the rest of this entry ?