Desperat utspel från Göran Hägglund


På debattsidan i Dagens Nyheter i fredags (4/11) skriver Kristdemokraternas partiledare en artikel om hur han och Kristdemokraterna ser på skolan. Bakgrunden är att Kristdemokraterna ska ta fram en ny skolpolitik.

Ny och ny vet jag inte, mycket gammal skåpmat lyfter Hägglund fram, typ värdegrund, ordning och reda och tydliga regler. Det känns som om Göran Hägglund inte har varit med i regeringen, trots att han uppenbarligen har det. Eller också har han sovit på de möten som gällt skolfrågor. Eller inte varit närvarande. Eller också fått dålig information av sina partikollegor.

Bland annat går det att läsa: Genom att ha tydliga uppförande- och ordningsregler i skolan kan etiska diskussioner relateras till vardagliga, verkliga situationer. Eftersom det inte är okej att kalla min klasskamrat för hora, kommer det att få konsekvenser för mig. En skola som väljer att enbart kommunicera sina värderingar med ord kommer oundvikligen att uppfattas som inkonsekvent, och i värsta fall lögnaktig.”

Ursäkta mig Göran Hägglund, men vad tror du att vi gör i skolan? Även om jag hört talas om att det finns skolor som inte kan tackla detta, så är min absoluta erfarenhet att skolpersonal tar allvarligt på elevers språkbruk. Och det gäller åtminstone den största majoriteten skolpersonal som jag har träffat, från rektorer och lärare till vaktmästare och kökspersonal. Jag tänker att tydligare uppförande- och ordningsregler inte kommer att bidra till att lösa någonting inom skolans värld, alla elever vet redan hur de ska uppföra sig. Att få elever att fungera i skolan handlar bara om att bygga förtroendefulla relationer mellan lärare (skolpersonal) och elever.

Hägglund fortsätter: ”Lärarna behöver bemyndigas med både auktoritet och förtroende att vidta åtgärder mot den elev som bryter mot reglerna. Lärare ska få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning. En elev som blir påkommen med att klottra på skolans egendom ska få lära sig hur det tvättas bort.”

Tvättar elever bort klotter idag? Ja! Får de jobba igen kostnaden för krossade rutor? Ja! Får lärare beslagta mobiltelefoner? Ja, det har regeringen gjort lagändringar för att möjliggöra. Finns det möjligheter redan idag att utfärda skriftliga varningar och kvarsittning? Ja! Bygger auktoritet på tydliga och hårda regler? Nej!!!! Auktoritet bygger på ett ämneskunnande hos läraren, relationsbygge mellan lärare och elev, en schyst behandling av eleverna och en ömsesidig respekt. Läraren förtjänar sin respekt!!!

Ännu mer Hägglund: ”Lärande förutsätter en lugn och trygg skolmiljö. En misslyckad skolgång ger inte bara sämre framtidsutsikter och problem på arbetsmarknaden, det leder till sämre hälsa, både under uppväxten och senare i livet. Därför är det så viktigt att se varje elevs behov. Och att lära sig mellanmänsklig samvaro är en del av den kunskap elever behöver ha med sig in i vuxenlivet. Vi sviker våra barn om vi inte ger dem även denna kunskap, särskilt de barn som inte får sådan kunskap med sig från hemmet.”

I och med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2010 ska eleverna erbjudas en lugn och trygg skolmiljö där studiero ska gälla. Detta borde Göran Hägglund vara medveten om, eftersom han sitter i den regering som har drivit igenom nya skollagen. Sen är min uppfattning att det som vi i skolan verkligen sysslar med är mellanmänsklig samvaro, ibland in absurdum. Och helt seriöst, visst är det så att de flesta barn och ungdomar vet hur man ska uppföra sig oavsett vilka hem de kommer ifrån. Att en del inte uppför sig som vi i skolan önskar är snarare en symptom eller en naturlig reaktion på att deras liv är trasiga. Ofta en vettig reaktion – men jag skulle säga att alla vet hur man ska bete sig.

Göran Hägglunds artikel är inte bara dålig, den lägger också fokus på fel saker. Det verkar som om Hägglund är helt desperat i att fiska röster för Kristdemokraterna. Den kris som partiet upplever med ifrågasättande av partiledaren och toklåga opiniossiffror verkar ha gjort partiledaren mån om att agera. Men någon ny politik är det knappast, bara gammal skåpmat, plockat lite från här och där. Tyvärr har Hägglund inte koll på sin egen regerings skolpolitik och som jag ser det är Göran Hägglund bara desperat.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

10 thoughts on “Desperat utspel från Göran Hägglund

 1. Jag hörde hans åsikter på P1 i förgår. Igår hade de bjudit in Inger Enqvist, professor i spanska vid SOL i Lund. Jag förstår att det finns folk som tänker som dom, okänsliga människor som själva har vuxit upp i förtryck, mm mm, fel innehåll i ordet ”värderingar”. Men det som jag INTE förstår är varför P1 ger just dessa människor så mycket utrymme. Inger E borde spärras in, Hägglunds syn på vad disciplin är har inget att avundas nazisternas. Jag tror att lärarfacket borde kräva en vis jämvikt i radio- panelens sammansättning. Hittills har bara du höjt debattens innehåll.
  Jag bodde i Linköping ett tag och jag lovar, skolan där var rena apartheid. Rektorn på Rydskolan sa t ex ”ja, barnen ska väl lära sig att sätta ihop sina egna IKEA-möbler i träslöjden, målet är det” Eftersom de flesta andra föräldrarna var 1:a generationens invandrare så tyckte dom att detta var helt ok. En annan lärare sa till mig ( en gång när min son var sjuk) – han ska göra punkt 1 och 2, trean behöver han inte göra, där skulle han liksom behöva dra sina egna slutsatser. Jag ströp henne inte, jag har tolerans och jag tror på Dario. Sen gav hon alla ”invandrarbarnen” böcker på lätt svänska, typ 3 rader/sida, barnböcker i 6tte klas.
  Både sossarna och alliansen har kidnappat Sverige, Skolan finns med i bytet.
  Har du läst Humberto Maturana? Jag är arkitekt men jag har också varit lärare. Jag vill fortsätta med det här, på SLU-ALNARP (inte så ltt) jag har skrivit något som heter ”Frågandets pedagogik” (Bateson, Maturana, m fl och min 14-åriga erfarenhet.
  Jag tror på marginalitet som en drivkraft, och tror inte att tysta barn är snälla barn.
  Det du gjorde med den somaliska flickan var verkligen bra, ett ljus i mörkret. Tack

  1. Hej Ximena och tack för att du bidrar med en blick från verkligheten. Fruktansvärd inställning rektor för Rydskolan har, dessvärre inte helt ovanlig. Detta måste vi ändra på. I morgon (10/11) på P1 klockan 08.15 kommer jag sitta i studion och diskutera skolan tillsammans med Zaremba.

  1. Mats,
   Dessvärre tror jag att Hägglund och Kristdemokraterna som parti (inte nödvändigtvis enskilda Kristdemokrater) sitter fast i någon slags användande av värdeord som de basunerar ut och som ska vara normerande för samhället – utifrån deras perspektiv. Tyvärr har de inte fattat att de flesta barn och ungdomar vet vad som är rätt och fel och det är inte orden i sig som är viktiga, utan att vuxna står kvar och gestaltar orden. Kanske menar de så, men vägen via disciplin, regler och straff är fel väg att gå. Förtroendefulla relationer är rätt väg att gå.

 2. Visst blir man trött på allt disciplinsnack för ”dåligt” beteende. Och visst saknar man lite (mycket!!) om förståelse för varför detta beteende uppstår!

  Som du vet, håller jag helt med dig om att de flesta barn och unga vet hur man ”ska” bete sig, men att det finns olika mer eller mindre ursäktande orsaker varför de inte gör det. Alltid orsaker som vi vuxna ansvarar för, i vår roll som förälder eller lärare.

  Så har vi barnen som tänker annorlunda, som inte riktigt förstår sammanhangen eller orsak och verkan, t.ex. de med ADHD och Asperger, eller en släng av det men inte tillräckligt för diagnos, de vet inte hur man ska ”bete” sig därför att de inte förstår, men även där ligger förstås ansvar och kraven på oss vuxna…

 3. Men ni kan väl, ni som skrivit inläggen och blogginlägget, ändå inte mena att ungar ska få bete sig hur som helst med ursäkt i deras socioekonomiska och ev medicinska bakgrund? Ska en flicka få kallas hora och den som gjort det ursäktas med att den har en taskig hemsituation eller han ADHD? Alltid blir det en backlash när någon säger att man faktiskt tycker att dåligt beteende ska få konsekvenser. Varför ska det inte få det? Det har ingen av er förklarat?

  I samhället accepterar vi lagar som ger konsekvenser om man överträder lagen. Skrik inte nu, ingen vill ha återgång till rotting eller sitta och skriva hundra rader. Men barn måste, om vi ska ha ett gott samhälle när de sedan blir vuxna, inse och lära att när jag gör något dumt eller elakt, då blir det för mig obehagliga konsekvenser. Normer för ett gott beteende finns inte av sig självt i mänskligheten tyvärr, det måste läras in. Naturligtvis inte med översitteri eller elakhet tillbaka, men med ett bestämt budskap, så här gör man inte – det gör andra människor illa. Och nej, jag tror inte att ” alla” egentligen vet hur de ska bete sig. Det är något som främst föräldrar, men även samhället i stort får lära barn. Smarta barn, som lämnas helt ouppfostrade, kan förstås ändå snappa upp uppförandenormer och därefter välja om de vill följa dem eller ej.

  Vad gäller mobiler så är de ett reellt problem. Och om larare nu med den nya skollagen ska få större rätt att förbjuda mobiler, varför sker det inte. Släpphänthet tycker jag. (Jag måste kolla skollagen) Vi ska snart, tyvärr, välja skola åt vår dotter. Jag säger tyvärr för jag gillar egentligen inte det fria skolvalet, men nu när vissa skolor faktiskt är dåliga så blir man så illa tvungen (men det ska vara kommunalt, vinstkrämande skolor får inte vårt barns skolpeng!). Hade alla Sveriges skolor varit som de skolor var då jag var ung, och nej, jag gick inte i snobbskolor utan vi var en salig blandning, då hade jag nog inte brytt mig utan hon hade fått komma till sin ” ordinarie” skola. I trygg förvissning att alla Sveriges lärare var välutbildade, med goda ämneskunskaper och vettig pedagogik. Nu vete sjutton, jag har kontakter i lärarutbildningen och vet att kvaliteten på nyutexaminerade lärare och de som går utbildningen är skrämmande låg. Jag vill inte ha unga, nya lärare till mina barn – visst är det hemskt! Dessa lärare kommer ju att undervisa någonstans, stackars barn. Var finns nu iden med att alla Sveriges barn ska få lika bra undervisning?

  Nej, nu förirrar jag mig ut från ämnet, beteende i skolan. Nu när vi söker ny kommunal skola, då ska en av kriterierna vara att mobiler får ej användas i skolan( utom som miniräknare), helst ska det finnas lärare som blev det innan 1990-talet ( det finns säkert bra lärare efter det också, men, ja, eftersom lärarutbildningen var så dålig, så är det väl bara naturbegåvningarna som blev bra lärare från 1990 och framåt, tyvärr) Jag vill faktiskt också ha en respektfull ton mellan lärare och elever, och att eleverna får konsekvenser om de beter sig illa. Det finns säkert flera bra egenskaper hos en skola som jag efterfrågar, men förutom de ovan uppräknade så vill jag ha en skola där lärarna har gedigna, gedigna ämmeskunskaper! Jag vill att läraren i franska ska kunna tala franska så flytande som är möjligt, jag vill att
  läraren i historia ska kunna ge en utläggning om krigen mellan perser och greker om läraren får en fråga, fast man i klassen nu håller på med andra
  världskriget. Jag vill att läraren i kemi lätt ska kunna besvara frågor om dagens just nu tillkännagivna nobelpris. Kort sagt jag vill ha en skola där goda kunskaper, goda metoder för att finna och behandla kunskap samt ett gott demokratiskt och medmänskligt beteende lärs ut. I gengäld vill jag som förälder skicka dit väluppfostrade, nyfikna och respektfulla barn. Och denna sista uppgiften ålägger mig som förälder. Alltför många föräldrar tar inte detta ansvar! Och vad som ska göras åt det, där står jag faktiskt stum – om man nu inte, gud förbjude, tar till drastiska
  och diktatoriska metoder! Jag ber om ursäkt för stavfel, jag skriver i affekt från min telefon;-)!

  1. Hej Charlotta,
   Jag har redigerat en del av dina stavfel, kanske är det några kvar? Bra med föräldrar som reagerar, för det kan inte vara så att allt är skolans fel och att man ska leta fel på lärare, även om du vill ha äldre och tryggare lärare till din dotter.

   1. Hej!
    Tack, magistern, för att du rättade mina dumma stavfel!:-) De kommer när man skriver snabbt på telefonen och inte kan gå tillbaka för att korrigera, det känns speciellt kymigt då man i inlägget efterlyser kompetens!;-) En kompetens som alla , vilka passerat sjätte klass, bör ha är ju att kunna skriva korrekt!

    Nja, jag letar nog inte fel på lärarna direkt. Men jag är verkligen bekymrad. Jag förstår förstås att inte alla nyutexaminerade lärare kan vara dåliga. Men, via vänner, har jag insikt i kvaliteten på de som nu utbildar sig till lärare och den är skrämmande låg. Och tyvärr, om universitetslärarna underkänner så många som de vill skapar de merarbete för sig själva och missnöje högre upp, inga godkända studenter= inga pengar. En blandning av utmattning och underförstådda krav från ledningen gör att universiteten släpper ut undermåliga lärare. Därför vill jag tyvärr inte ha nya lärare till mina barn, ja helst inte till några barn. Det känns hemskt att säga så!
    Sedan är jag orolig fär att skolor mörkar kompetensen. Att man säger att det är behöriga lärare, men att man undviker att säga att detta inte betyder att lärarna undervisar i det ämne de är behöriga i. Sådana exempel, som att slöjdlärare undervisar i engelska som hon inte är behörig i, det förefaller inte vara helt ovanligt.
    Jag vill verkligen inte vara misstänksam mot skolan. Jag önskar att jag kunde ha samma tillit som mina föräldrar hade när de skickade mig till ettan hösten 1970, aldrig att jag hörde de tvivla på att jag skulle få en bra undervisning. Nu våndas jag för att vi av misstag skickar ungarna till en dålig skola- kanske just för att valmöjligheten finns! Gaah!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s