Archive for december, 2012

h1

Statistik för 2012. Gott nytt år!

30 december 2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Här är ett utdrag:

About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 200 000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 4 years for that many people to see it. Your blog had more visits than a small country in Europe!

Click here to see the complete report.

Annonser
h1

Läsning är viktigast

26 december 2012

Hur länge har jag inte tjatat om hur viktig läsningen är för all inlärning och för att utveckla språk och abstrakt tänkande? I si så där 13 år, enda sedan jag var nyexaminerad lärare. Och hur länge har jag talat för döva öron – ganska länge, även om jag fått min direkta omgivning på de skolor jag jobbat att anamma läsning. Så klart inte bara min förtjänst, flera duktiga kollegor har drivit läsning som en av de viktigaste frågorna i skolan.

Och nu kommer rapport på rapport, debattör på debattör och pratar om vikten av läsning. God Morgon! Men varför funkar inte den svenska läsningen? Jo därför att hela läsrörelsen är uppfuckad av ideologiska skäl med ljudningstradition och språklig medvetenhet. Med pedagogisk ideologi har denna skola varit förhärskande och formligen baktalat t.ex. helordsmetoden som Ragnhild Söderberg förespråka eller LTG-metoden. Och de så stått på sig har fått sina fiskar varma, t.ex. Bo Sundblad och läsutvecklingsschemat (LUS) eller Öjabys förskola utanför Växjö som fick ungarna att läsa flytande. Men det var helt fel pedagogisk ideologi – spelar ingen roll om det funkade. Eller om ljudningsmetoden inte funkade som läsinlärningsmetod. Eller att man skapade dyslektiker – hemska tanke! För det var och är ideologiskt rätt och vissa professorer har byggt en hel karriär på fel antaganden om vad läsning är.

Då gläds man åt Kartellen och Sebbe som tar sig ordet och använder det för att beskriva sin verklighet. Jag är verkligen inte våldsromantisk och är helt emot våld, men jag är förtjust i socialrealism. Men hur många är så skickliga som Sebbe? Hur många hamnar i utanförskap på grund av att några fina herrar och damer håller stenhårt fast vid sin pedagogiska ideologi och den prestige som man vägrar släppa. Och förlorarna är ungarna i förorten!

 

h1

Per Måhl tar bladet från munnen!

15 december 2012

Jag har sedan lång tid tillbaka påtalat att Steve Wretmans och Grundskoletidningen bedriver en ideologisk kamp mot genomförandet av reformen Lpo 94 och nu även Lgr 11. Anledningen är säkert att Wretman, liksom de andra i det pedagogiska nätverket, är emot betyg och resultatuppföljning. Genom att öppet polarisera mellan sådant som inte står i motsats till varandra, t.ex. formativ och summativ bedömning eller att åka land och rike runt och sprida lögner i form av medvetna feltolkningar. Förvirringar bidrar till att lärarkåren blir vilseledd och läroplanen inte blir implementerad.  Read the rest of this entry ?

h1

Sverige tappar i läsningen!

12 december 2012

Hur många gånger har jag påtalat vikten av att satsa på läsningen? Många gånger! Hur många gånger har jag påtalat att läsningen är direkt avgörande för hur det ska gå med kunskapsinhämtningen i alla andra ämnen? Många gånger! Hur många gånger har jag påtalat att svensk läsmetodik är uppfuckad? Många gånger! Den läsmetodik som bygger på ljudningstraditionen är helt förödande för elevers läsutveckling, läs min debattartikel i Expressen. Read the rest of this entry ?

h1

Fritt fall ännu en gång

01 december 2012

Idag skriver man på ledaren i Dagens Nyheter (DN) att en ny internationell lista gjorts där länders skolresultat har jämförts. Och Sverige sackar efter ännu en gång. Denna gång hamnar man på 21 plats av 40 möjliga länder. Den som har gjort denna lista är ett företag som heter Pearson som enligt DN är ett stor internationellt företag som sysslar med utbildning och bokutgivning. Read the rest of this entry ?