Debattinlägg på Skola och Samhälle


Jag har skrivit ett debattinlägg om Nationella Prov på webtidningen Skola och Samhälle (SOS). Här är länken.

Om du är lat och inte orkar klicka på länken till SOS så är texten även här:

Just nu är Sveriges skolor inne i slutskedet av ett race av nationella prov. I svenska, engelska, matematik, NO och SO har ett stort antal delprov i det närmsta fått vårterminen att vara helt upphackad. Till vilken nytta kan man fråga sig.

En lärare på Vikingaskolan, med mycket stor erfarenhet av bedömning och betygsättning, räknade ut att bara bedöma Vikingaskolans elevers provsvar av nationella provet har tagit 75 timmar. Alltså cirka 1200 timmar i en kommun som Haninge. En annan lärare på Vikingaskolan berättade att om han lade ihop samtliga frågor i delproven och multiplicerade med antal elever i årskurs 6 på Vikingaskolan skulle han totalt bedöma 2400 stycken elevsvar. Om 30 sekunder lades ner på att bedöma varje svar skulle det innebära en bedömningstid på 20 timmar. Och då pratar vi bara i matematik.

Oavsett vilken lärares uppskattning som har ligger närmast den faktiska sanningen vet vi inte utan att gjort en grundlig tidsstudie med klockning. Lärare är olika erfarna när det gäller bedömning, vilket i sig spelar en avgörande roll på tiden när de sitter med ett berg av provsvar. Det enda som går att konstatera är att bedömning av de nationella proven tar väldigt mycket tid. Icke att förglömma i detta är att den tid där läraren ska sätta sig ner på sin kammare och analysera provresultatet för att fråga sig: Vad är det eleven har visat upp för kunskaper gentemot kunskapskraven i Lgr 11 (dvs kunskapsomdömet)? I årskurs 6 sättas betyg utgående från kunskapsomdömena. För ett provresultat är inte detsamma som ett betyg!

Utöver detta ska lärare ha förberedelsetid, inläsning av lärarhandledning, inmatning av resultat och genomförande av provet, det sistnämnda oerhört tidskrävande. För att ta ett exempel så behövde Vikingaskolans två klasser i årskurs 3 12 pass om 60 minuter att genomföra det muntliga provet i svenska och 12 pass om 40 minuter att genomföra det muntliga provet i matematik. I grupper om 4 elever ska läraren observera och bedöma dessa samtal, samtidigt som någon annan ska hålla ordning på resten av eleverna i klassen. Det blir väldigt många timmar att bara genomföra proven. Lägg därtill all tid som åtminstone Vikingaskolan lägger ner på sambedömning, det vill säga att låta lärare sitta tillsammans och diskutera hur elevernas resultat ska bedömas. Tid som inte bara tas från arbetsförlagd tid och förtroendetid, utan även tid som Vikingaskolan avsätter för lärarna och där vikarier tas in. Dels för att bespara lärarna en extremt hög arbetsbörda och dels för att de ska få möjlighet att göra likvärdiga bedömningar. Givetvis gör de flesta skolor som vi, vilket även det bidrar till en stor kostnad för skolan i en redan ansträngd ekonomi. Lägg därtill att våra 3:or hade 8 delprov utöver ovanstående i svenska som tog mellan 60-80 minuter och genomföra och 7 delprov utöver ovanstående i matematik som tog mellan 30-40 minuter att genomföra. Och värre är det i årskurs 6 – mycket värre! Jag vågar inte ens tänka tanken på hur vår grannskola har haft det när det gäller nationella proven i årskurs 9. Årets prov tar mer tid än föregående års prov.

En lärare har cirka 1750 timmar i årsarbetstid. Det går med lätthet att konstatera att Haninge kommun har minst en lärare, antagligen två eller tre om tiden granskas noggrannare, som bara är anställd att genomföra och bedöma nationella proven. Omfattande pålagor från staten som kostar skolorna en rejäl slant för vikarier och eventuell övertid. Dessutom får varje skola betala för de nationella proven. Jo, ni läste rätt – varje skola får själv betala för alla de prov som staten har beordrat att genomföra. Och som de goda tjänstemän som vi är, gör vi detta även om det muttras en hel del.

Det finns även en annan aspekt på nationella proven som är mindre smickrande och det är dess innehåll och konstruktion. Alltför många nationella prov, långt ifrån alla, är konstruerade som poängplockarprov och där bedömningen ska göras utifrån en relativ skala, t.ex. förra årets NP i engelska i år 9 – hur kom man fram till att poängsumman 36-66 motsvarar betygskriterierna för G? Årets prov i engelska för årskurs 3 har även relativ bedömning. Likaså provfrågor är dåligt ställda, men jag kan inte ge några exempel på det eftersom det är sekretess på de nationella proven i 5 år. Likaledes matriser för kunskapsbedömning är illa konstruerade där provkonstruktören blandat in centralt innehåll i bedömningsmatrisen. Nu kanske alla inte ser det som ett problem, men det blir ett problem i den oerhörda mängd information som ges när två helt olika delar av Lgr 11 blandas ihop. Centralt innehåll lägger fokus på det stoff som ska läras ut och Kunskapskraven lägger fokus på vilka kunskaper eleven har lärt in. Vad centralt innehåll ska in i bedömningsmatrisen att göra över huvudtagen är obegripligt.

Det är många som till Skolverket har påtalat de stora brister som finns i de nationella proven, ändå händer väldigt lite. Förtroendet för provkonstruktörerna är orubbat, trots konkreta exempel på brister i konstruktionen. Jag är inte emot nationella prov, tycker att det är bra att det finns en nationell standard som man sätter upp. Men omfattningen på tok för stor och kvaliteten är bitvis katastrofal. Så vad tycker jag att man borde göra?

Proven är omfattande och tar lång tid att genomföra, vilket är en inkompetens hos provkonstruktörerna och brist på respekt för lärarna. Titta på PISA, de är gjorda utifrån kunskapsstandardmodell och tar inte alls lika lång tid att genomföra. Nationella prov ska inte få ta mer än 3 timmar att genomföra. Vill staten ha flera delprov, låt olika skolor få genomföra olika delar, då får staten ändå in ett stort material för att ha koll på var svenska elever ligger till kunskapsmässigt. Samtidigt går en standard ut från staten till Sveriges skolor, om vad man förväntar sig att eleverna bör kunna.

Se över konstruktionen av de nationella proven. Alla personer som arbetar med provkonstruktionen, oavsett om man är professor eller inte, behöver ha grundläggande kunskaper i mätteknisk bedömning och kunskapsstandardbedömning. Det var länge sedan vi lämnade det relativa betygssystemet och det är inte bara pinsamt att nationella proven innehåller relativ bedömning, det är upprörande. Detsamma gäller bedömningshandledning och matriserna. Ett tydligare material där inte saker blandas ihop är att önska.

Släpp sekretessen på nationella proven. Kunskap är inte hemlig! Det måste finnas ett forum för att diskutera de ibland usla proven och inte hävda att alla prov är belagda med sekretess i fem år. Horribelt! Bättre att göra färre prov och nya prov varje år, för att kunna diskutera kvaliteten på proven. Jag har flera exempel från årskurs 6 och 9 i svenska där provfrågorna är oerhört dåligt utformade, men jag får inte diskutera denna fråga konkret utan exempel på exakt vad som är fel i formuleringen, då bryter jag sekretessen. Dessa frågor måste få diskuteras!

Det har de senaste åren diskuterats ganska mycket om lärares arbetsbörda och den tid som många känner inte räcker till. Hur ska vi göra läraryrket attraktivt? Hur ska vi få unga och hungriga studenter att aktivt vilja bli lärare. Hur ska vi undvika sökanden till lärarutbildningen som kommit in bara genom att de slängt in en penna när de gjorde högskoleprovet? Lärare är samhällets viktigaste arbete. Att vara lärare är att vara kreativ, att hitta på nya roliga sätt att undervisa och få eleverna med sig. Att få eleverna att längta till lektionerna. Med dagens nationella prov tokreglerar staten lärarnas arbetssituation så att all kreativitet och lust för sitt jobb försvinner bort i en enda upphackad vårtermin som dessutom bidrar till stor stress för många lärare. Det är dags för Jan Björklund och regeringen att se över denna situation. För det var väl inte reglerade lärare som skolministern menar med att förstatliga skolan?

(Johan Kant.  Rektor, Vikingaskolan Haninge.)

 

 

26 thoughts on “Debattinlägg på Skola och Samhälle

 1. Jag tycker inte att Johans inlägg hävdar att nationella prov är vansinne någonstans. Det är ett väldigt balanserat inlägg. Vår uppdragsgivare ska kunna följa upp vilka resultat vi åstadkommer i skolan. Allt annat är vansinnigt.

  Däremot genomför Johan en mycket välstrukturerad argumentation för att prov och i synnerhet nationella prov ska genomföras med hög kvalitet istället för med hög kvantitet.

  1. Jan – jag kommenterar det han framför i sin artikel, inte vad han hävdar. Bra och klargörande artikel om detta vansinne, är vad jag skriver. JAG tycker det är ett rent vansinne att så mycket tid går åt till de nationella proven. Om DU inte tycker det är ett rent vansinne, ja det får stå för dig.

   Jag har absolut förstått meningen i Johans artikel och behöver inte få den förklarad.

   1. Jag tycker att NP med för låg kvalitet tar för mycket tid i förhållande till vad de ger men NP har också starka positiva effekter. Det finns mycket av övning för eleverna vid provtillfället både när det gäller innehåll och förmåga att hantera en pressande situation. Det finns många kalibrerande effekter, där både lärare och elever får ökade insikter i kunskapsmålen. Jag tar därför helt avstånd från att kalla tid till NP för vansinne och hoppas att jag har Johan med mig i detta.

   2. Jan
    Jag talar inte om ”tid till NP” för vansinne, utan att det tar så mycket tid – vilket jag uppfattar är budskapet i Johans artikel.
    Skrev tidigare – att så mycket tid går åt – och det betyder inte – ingen tid alls åt NP.

 2. Helt enig med Monika. Det är vansinne att lägga all denna tid på nationella prov. Riksrevisionen har vid åtminstone två tillfällen varit skarpt kritiska till hur de nationella proven är utformade och menat att de inte uppfyller sitt grundläggande syfte om att stödja en mer likvärdig bedömning. Och det ansvaret lägger riksrevisionen inte på lärarna utan på Skolverket. Skolinspektionen kunde inte när de rättade om de nationella proven avgöra om det var läraren eller de som rättade om NP som hade gjort en korrekt bedömning och vid det tillfället kritiserade även dem Skolverket i skarpa ordalag för att de nationella proven håller på tok för låg kvalitet.

  Redan innan de nationella proven i SO kom igång har de kantats av problem. De som gör proven har lagt upp demo uppgifter på hur de kan se ut. Åtminstone vid två tillfällen har vi kunnat dra den slutsatsen att uppgiften inte alls mäter det den påstår sig göra. Till exempel hade vi ett fall där man försökte mäta elevernas förmåga att analysera likheter och skillnader mellan kristendomen och några andra världsreligioner med ett lucktest. Vi har elever runt om i Norden som sitter och gråter sig igenom nationella prov. Det är totalt oacceptabelt och man undrar när man läser om sådant om det är 2013 eller om vi befinner oss på 1800-talet.

  http://www.aftenbladet.no/familie-og-oppvekst/–Vi-har-elever-som-har-gratt-seg-gjennom-proven-3163982.html#.UXgF8Fdy3WM

  Med det vill jag önska alla här en trevlig helg. Undertecknat från ett regnigt Helsingborg. 🙂

  Fredrik

   1. Tror även Micke Gunnarssons undersökning där över 800 lärare svarat kan vara av intresse för den här diskussionen:

    Dessvärre är det alltför ovanligt att vi får sådana här inblickar i vad lärarkåren tycker i olika frågor, men det är en annan debatt.

    Fredrik

   2. Nej SUCK! Micke Gunnarssons undersökning är ett exempel på missbruk av begreppet statistik. Urvalet är inte gjort på ett tillförlitligt sätt.

 3. Jan,

  Det Micke har gjort är en opinionsundersökning bland lärare via Google Docs. Inget annat. Om du har bevis för att den är fel så tycker jag du ska presentera dem. Annars tycker jag inte att du ska komma med sådana kategoriska påståenden faktiskt. Fredrik

  1. Denna undersökning har spritts till intresserade utan några som helst tankar på att få ett slumpmässigt urval. Det är absolut upp till den som gör undersökningen att bevisa att urvalet gjorts enligt gängse principer. Micke har inte ens försökt åstadkomma något sådant.

   Det här är ett fackområde för mig och när det gäller professionella bedömningar blir de med nödvändighet ibland antingen eller. (kalla det kategoriskt) Den här undersökningen duger inte som vägledning till något alls. Jag tycker att en samhällskunskapslärare borde vara väl medveten om vilka statistiska underlag som har något värde.

   1. Jag betraktar detta som en opinionsundersökning bland många andra opinionsundersökningar. Inget annat. Och den här opinionsundersökningen har ungefär samma brister som opinionsinstituten har när de undersöker parti val på nätet. Så jag vill nog hävda att jag är medveten om detta. Fredrik

 4. Fredrik!

  Vi undervisar om behovet av slumpmässigt urval i Ma1c för att förbereda dem för ett samhälle där otillförlitliga statistiska undersökningar kommer vara vardagsmat. Om inte ens samhällskunskapslärare klarar av att upptäcka sådana, då undrar jag om vi kämpar förgäves.

 5. Så sitter lärarna återigen med Svarte Petter! Dessa satans inkompetenta lärare som inte ens kan genomföra politikernas väl genomtänkta reformer. Kanske dags för än fler reformer som korrigerar lärarnas oförmåga? Hur länge ska det få fortgå innan lärarna får nog?

  1. Hej Janne,
   Kanske är du lite väl cynisk, det är uppenbart så att lärarna genomför NP som de goda tjänstemän de är. Många gånger utan att klaga alltför mycket. Det är nästan så att jag personligen skulle sittstrejka om jag var lärare i vissa lägen. Men alla mina lärare har genomfört sina uppdrag men påtalat arbetsbördan. Så det är nog jag som chef som reflekterat över det skitsystem som politikerna har hittat på för att tokreglera skolan.

   1. Kan man vara något annat än cynisk och bitter när hel kår beter sig som om den vore fullständigt håglös. Håglös förresten, är nog för milt uttryckt. Rövknullad är nog mer talande för en förnedrad kår.

   2. Johan.
    Jag hittade din kommentar om de nationella proven. Helt rätt. Men jag vidhåller mina ”8” OFFENTLIGA FRÅGOR. Det tycker jag också att du gör då du tar upp ”hemligstämpeln”. Eleven kan gott få ”8” nya frågor någon månad senare. Jag skulle kunna tänka mig att ”gratis” komma hem till eleven med mina ”8” frågor. Felet är detaljstyrningen. På en stor population i ett så stort ämne som matematik … gäller … jag törs knappt säga det…

  1. Det är förstås inte rätt av eleverna att använda FB bara för att kontrollen är dålig och de borde bli lika underkända etc. nu när det uppdagas.

   Däremot kan man i dagsläget möta skoldebattörer som utifrån att det går att ha prov med fri tillgång till internet så är det inte fusk att använda internet på några prov. Superdumt! men ifall vuxenvärlden kommer med korkade saker hur ska vi tro att våra ungdomar ska bli bättre.

   1. Jag har själv olika uppsatstillfällen då eleverna får skriva på datorn, och nej, då är inte heller internet nedstängt. Men då sitter jag bakom dem och anstränger mig till max för att ha god koll på samtliga skärmar.
    Inför NP är Skolverket mycket tydliga i sina anvisningar. Då blir man milt sagt upprörd när man hör hur det ändå kan gå till på sina håll. Likvärdigheten och validiteten får sig en knäck som heter duga.

   2. Ja, jag blir också upprörd över skolor som sköter sig totalt oprofessionellt och inte genomför väldigt tydliga instruktioner.

    Det är då irriterande med debattörer som vill kalla det de här eleverna ägnade sig åt för ”samarbete” istället för fusk och hävda att det skulle vara gammaldags att kräva att de gör provuppgifter helt på egen hand . SUCK!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s