Archive for augusti, 2013

h1

En skola åt helvete, del 5: Lärarutbildningen

30 augusti 2013

Lärarutbildningen – Herre Gud, detta sorgebarn. Hur många gånger har jag inte skrivit blogginlägg om de brister som råder på lärarutbildningen? Känns som miljarder gånger. Varför riksdagspolitiker eller Högskoleverket år ut och år in har låtit lärarutbildningar med dålig kvalitet fått fortsätta sin verksamhet är ett mysterium. När läraryrket är så viktigt finns väl inget som har större betydelse än att utbildningen är bra. Kanske är på sin plats att jag uttrycker mig tydligt här: Jag beskriver i detta blogginlägg lärarutbildningen på ett generellt plan och där enskilda lärare eller institutioner inte stämmer in på min beskrivning. Det finns med andra ord bra verksamhet inom lärarutbildningen också – bara så ni vet! Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

En skola åt helvete, del 4: Tjänstemannaväldet

26 augusti 2013

Nu fortsätter min bloggserie om den svenska skolan och vad som har gjort att den hamnat i kris. Jag vill uppmana alla läsare att sprida blogginläggen för att diskussionen om skolan ska föras runt om i landet. Även om man inte delar mina åsikter eller ens vill vara med och diskutera på denna blogg, kan det finnas en vinst att diskutera någon annan stans, på andra bloggar, i media eller på arbetsplatser.

Göran Persson lade 1991 ner Skolöverstyrelsen på grund av att han skulle göra sig av med skolfrågorna och lämpa över ansvaret på kommunerna. Många menade att det var en ekonomisk fråga, staten skulle sanera sina offentliga utgifter. Skolöverstyrelsen hade blivit en gigantisk myndighet som inte var hanterbar. Det låg nog i själva tanken med kommunaliseringen, att kommunerna själva skulle ha hand om skolan och inte bli styrda av staten, mer än en abstrakt skriven läroplan (Lpo 94). Hur själva verksamheten konkret gick till skulle inte staten lägga sig i. Skolan har alltid i någon mening varit kommunal, även om läroplanerna varit statliga styrdokument och lärarna varit statligt anställda. I och med kommunaliseringen av skolan behövdes bara en liten skolmyndighet som hade rådgörande funktion, istället för en gigantisk myndighet med experter. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 3: Arbetsgivarna

20 augusti 2013

Först av allt: sprid detta blogginlägg, dela via sociala media så vi får igång debatten!

Trots att jag anser att det Pedagogiska Ideologiska Etablisemanget (PIE) kanske bär den största skulden till att det gått utför med svensk skola är det många instanser som är ansvariga. En av de som bär det största ansvaret är arbetsgivarna, som har gjort sitt till för att montera ner skolan från att varit världsledande någon gång på 80-talet, till att idag ligga under medelnivå i OECD-länderna. Och kommunerna har blivit fått god hjälp att gräva svensk skolas grav. Med spade i ena handen och vuvuzela i den andra, har Kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) grävt febrilt i takt till utstötande av ljudet av plastluren. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 2: Politiken

15 augusti 2013

När man skriver en bloggserie som denna går det givetvis inte att passera politiken. Jag är inte särskilt initierad inom skolpolitik i den bemärkelse hur det konkret går till med kohandel hit och dit. Heller är jag inte kunnig historiskt och kan därför inte skriva någon slags skolhistorisk skildring. Däremot kan jag lyfta fram en del som varit betydande för svensk skola och som har motverkats av tjänstemän och PIE. När jag talar om politiken i detta fall handlar det om riksdagspolitiken. Kommunpolitiker är i regel okunniga i dessa frågor och är inte inblandade i skolan mer än att utföra och se hur det går – med blandat resultat måste jag tillägga.  Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 1: Introduktion

10 augusti 2013

På måndag (12/8) börjar en stor del av lärarkåren ett nytt läsår. Man kommer tillbaka från ett förhoppningsvis rofyllt sommarlov – det var i alla fall bra väder. Batterierna är laddade och nu ska man köra ett nytt läsår, förhoppningsvis med i förväg givna förutsättningar och så lite ovisshet som möjligt. Men det är en stukad lärarkår. En kår som ända sedan ”tvångskommunaliseringen” på 90-talet blivit marginaliserade av samtliga grupper och instanser i samhället. Och det har inte bara märkts inom lärarkåren, utan även på elevernas sjunkande kunskapsresultat. Jag kommer i den här bloggserien belysa alla krafter som motverkat lärarkåren och skolan. Från början tänkt jag mig 5-6 blogginlägg, men utmed skrivandets gång har materialet växt och jag har varit tvungen att utöka antalet blogginlägg. Just idag verkar det som det totalt blir 11 inlägg, men det kan komma att ändras. Read the rest of this entry ?

h1

Inger Enkvist – vilken gigant!

09 augusti 2013

Det var länge sedan jag blev så lyft över en svensk professor som när Inger Enkvist pratar om språk och kunskap. Alla flumpedagoger blir så arga att de kokar när de hör henne prata om en riktig kunskapsskola. Men nu har svensk skola varit ett försöksprojekt i så många år och det har gått åt helvete med Problembaserat lärande och John Deweys metodik. Dags att skrota flumskolan och återvända till att undervisa.

Lagstifta om att alla klassrum ska vara utrustade med kateder.

 

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete. Observera lärare – inte handlare eller coach!

h1

Inger Enkvist – en vettig professor

05 augusti 2013

Av en tillfällighet fick jag denna film skickad till mig av en bekant. Jag har tidigare läst en del som Inger Enkvist har skrivit och har hållit med henne i det mesta. Men denna film! Hon sätter ord på allt jag står för och hur jag ser på skolan. Att man faktiskt måste anstränga sig. Se filmen, mycket bra!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!