Archive for september, 2013

h1

En skola åt helvete, del 12: Lärarkåren

28 september 2013

Jag har en policy på min blogg, alla som vill yttra sig ska skriva ut sitt namn. Anledningen är att jag inte gillar anonyma kommentarer, det är liksom ett demokratiskt ställningstagande jag gjort. Nu vill jag släppa fram alla som inte vågar säga vad de tycker. Vill du uttrycka dina åsikter, men inte vågar stå med ditt namn, skicka ett mail till mig och berätta vem du är och under vilket namn du skriver så publicerar jag din kommentar. Min mailadress är: johankant@hotmail.com.

Jag vill återkoppla till mitt tidigare blogginlägg om Martin Hugo. Några intressanta detaljer. Jag talade i telefon med den studenten som var med i inslaget på Skolministeriet, som hade förvrängd röst på grund av att han inte vågade yppa sin kritik på grund av rädsla för repressalier. Han berättade att han hört att Jönköpings högskola tagit upp kritiken som jag framfört, men skakat av sig den som om ingenting hade hänt. Det enda man ville veta var namnet på studenten. Lite konstigt att perspektivet inte är: ”Oj då, det här är ju allvarligt, studenten vågar inte ens träda fram, det kanske är på plats att undersöka detta lite närmare”. Noll intresse att ta åt sig kritiken, vilket är ett tecken på att högskolan lever i sin egen bubbla. Untouchable! Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

En skola åt helvete, del 11: Martin Hugo

24 september 2013

När jag fick Martin Hugos bok ”Från motstånd till framgång” förra året (2012) läste jag den och förundrades över hur Hugo kunde dra generella slutsatser utifrån 7 elever och 3 lärare. Dessa elever var inte vilka elever som helst, de var ganska skolskadade och lärarna verkade vara engagerade utöver det vanliga. Alltså inte en helt vanlig skolsituation, även om det finns många skolmisslyckanden i skolsverige. Jag skrev ett blogginlägg om boken, se länk.

Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 10: Lite litteratur

21 september 2013

Tyvärr verkar en del läsare missuppfatta det jag skriver, medvetet eller omedvetet. Kanske studsar man på mitt språkbruk som är ”fucking far from academic”. Möjligtvis blir en del personer upprörda över att deras husgud blir ifrågasatt (eller attackerad upplever nog många). Eller också känner sig några träffade. Inte vet jag. En del väljer att kritisera språk, ton eller annat i mina blogginlägg istället för att förstå andemeningen eller budskapet. Här kommer ett förtydligande: PIE står för Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget och är ett begrepp som jag, Johan Kant, har hittat på. Det innebär inte att man är medlem i denna ”klubb” bara för att man sympatiserar med Scherp, Lundahl eller Carlgren med flera. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 9: Damerna på LHS

17 september 2013

Jag har skrivit under min avskedsansökan och jag är rättshaverist. Jo, det är kommentarer jag har fått sedan förra blogginlägget. Eller att jag borde ägna mig åt dialog istället för att gå i hård polemik med dem som jag ogillar. Eller att jag inte tänker på alla de lärare som inspireras av Christian Lundahl. Som om jag inte försökt med dialog? Direkta frågor till Steve Wretman. Svar på debattinlägg. Öppna frågor på Newsmill. Öppna frågor på min blogg. Men har jag fått några svar? Eller har det lett till något? I våras slutade jag blogga i flera månader på grund av att jag var trött på att driva samma frågor år ut och år in. När jag hittade ett tidningsurklipp som var 10 år gammalt, där Per Måhl argumenterade för betyg, kände jag att väldigt lite har hänt när det gäller Pedagogiska Ideologiska Etablissemangets makt över svensk skola, svensk lärarutbildning och pedagogiskt tolkningsföreträde. Nja, men jag har ju fått många positiva tillrop också, faktiskt betydligt mer än negativt. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 8: Christian Lundahl

10 september 2013

En av de starkast lysande stjärnorna på PIE:s himmel är Christian Lundahl, professor i pedagogik och påläggskalv. Med sin intelligens och sitt intellekt smyger han in betygsmotstånd i sina böcker och föreläsningar. Hör man på Lundahl på föreläsningar eller ser på Youtube-klipp är det lätt att tycka Christian Lundahl är en trevlig prick, se själva. Det som Lundahl tar upp i sin ”bestseller” Bedömning för lärande är bra till stora delar, liksom Anders Jönssons bok Lärande bedömning. Dessa två böcker tar upp formativ bedömning, något som är mycket bra. Jag har själv jobbat formativt under hela min lärargärning, långt innan det blev på modet. Det är inte formativ bedömning jag vänder mig mot. Det är Christian Lundahls djävulska sätt att väva in ideologi och vetenskap som inte har någon som helst relevans för svenska förhållanden. Vi pratar alltså om en ulv i fårakläder. Men vem ger sig på en professor i pedagogik? Vem ifrågasätter en professor i pedagogik? Vem har kunskapen att ifrågasätta dessa vetenskapliga rön? Jag hoppas jag är rätt person. Du som läsare får bedöma om jag är helt ute och cyklar eller om det finns en enda uns av sanning i det jag skriver. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 7: PIE – några exempel

05 september 2013

Sedan mina senaste blogginlägg har det haglat kommentarer på Twitter. Tydligen många som har åsikter, men inte kan argumentera för dem, utan jag får höra det ena med det femte. Det slängs ut kommentarer. När jag frågar om varför man tycker som man gör eller ber vederbörande att lämna en kommentar på bloggen vill man inte göra det. Varför? Det är lätt att ondgöra sig över andra, men att stå för det och ge argument för varför man tycker som man gör är det lite svårare med. Och försök att marginalisera mig görs, att förminska mig och det jag har att säga. Om det inte är klagomål på språket, så är det att jag är arrogant eller att jag har en otrevlig ton. Tyvärr är det lite svårare att hålla sig till sakfrågan.  Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 6: PIE

03 september 2013

Under många år jag bloggat har jag lyft fram ett antal personer i ledande pedagogisk ställning som aktivt motverkat fattade riksdagsbeslut. I konkret mening innebär det att man med abstrakta ord motverkat prov, betyg, resultat och resultatuppföljning. I handling har dessa personer flyttat fokus från det uppdrag de haft, det vill säga att på bästa sätt se till att Lpo 94 och Lgr 11 fungerar. I stället har man valt att medvetet obstruera fattade riksdagsbeslut och inte göra sitt uppdrag. Tvärt om har man gjort sitt bästa för att se till att Lpo 94 och Lgr 11 INTE fungerar. Varför? Jag menar att det är av ideologiska skäl, man är helt uppbunden till John Deweys pedagogik. Dewey är husgud för dessa personer. För att vara tydlig på denna punkt har jag valt att kalla denna grupp pedagogiska makthavare för Pedagogiska Ideologiska Etablisemanget (PIE). PIE består primärt av professorer, docenter, doktorer på pedagogiska institutioner och lärarutbildningar, men även av tjänstemän, journalister, pedagoger och andra som har någon form av makt över det pedagogiska agendan i Sverige. Read the rest of this entry ?