En skola åt helvete, del 17: Nu stänger bloggserien


Då är det dags för mig att avsluta min bloggserie. Det har varit en häftig resa. Många diskussioner och åsikter. Bra! Och vi vill fortsätta, få igång en pågående diskussion i den Facebookgrupp som jag tog upp i tidigare blogginlägg. Tanken med Facebookgruppen är att det ska finnas möjlighet att diskutera och kommentera anonymt. Att det ska finnas en plattform där man kan dela med sig av egna erfarenheter och exempel när det gäller värdelös fortbildningar, PIE:s maktmissbruk, oduglig metodik och missförhållanden i svensk skola.

Vi hoppas att det är många lärare som vill vara med och diskutera och att det ska bli en levande Facebooksida. Vi är Johan Kant och Peter Fägersten som kommer vara administratörer på sidan. Det kommer finnas vissa restriktioner för att delta i diskussionen. Här kommer våra riktlinjer och begränsningar:

Facebookgrupp: Saklig dialog för elevens demokratiska kunskapsrätt

Syfte: Samla och utbyta erfarenheter från skolsverige

Förutsättningar: Alla får uttala sig, även anonymt, men vi kommer inte tillåta personangrepp eller att man uttalar sig utanför ämnesområdet.

Programförklaring:

 • Vi ser saklig dialog som demokratins kärna
 • Vi tror på lärarkårens förmåga och yrkeskompetens
 • Vi tror på elevernas förmåga
 • Vi vill ha en saklig diskussion och inga personangrepp
 • Vi vill vara skolnära. Hur ser erfarenheter från skolan ut?
 • Vi vill diskutera på konkret nivå, inga metafilosofiska resonemang
 • Vi vill värna elevens kunskapsrätt

Välkommen att vara med och diskutera, här är länken. Bjud in dina vänner till sidan och sprid den!

Litteratur under bloggserien

Allard, Rudqvist & Sundblad: Nya LUS-boken, Bonnier utbildning 2001

Allard Birgita & Sundblad Bo: Hur ser vi på människan? Utbildningsförlaget Stockholm 1987

Andreasson & Asplund Carlsson: Elevdokumentation, om textpraktiker i skolans värld, Liber 2009

Arevik Sten & Hartzell Ove: Att göra tänkandet synligt, HLS förlag 2007

Dewey John: Demokrati och utbildning, Daidalos 1997

Enkvist Inger: God utbildning och dålig, Gidlunds förlag 2013

Forsberg Eva & Wallin Erik (red): Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning, Stockholm universitets förlag 2006

Gustavsson, Måhl & Sundblad: Betygssättning – en handbok, Liber 2012

Gustavsson, Måhl & Sundblad: Prov och arbetsuppgifter – en handbok, Liber 2012

Gärdenfors Peter: Lusten att förstå, Natur & Kultur 2010

Hattie John: Synligt lärande för lärare, Natur & Kultur, 2012

Helldén Arne: Skola på villovägar – 30 års skolpolitik, Futurum 2002

Hugo Martin: Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns, Liber 2011

Hult & Olofsson (red): Utvärdering och bedömning i skolan – för vem och varför? Natur & Kultur 2011

Hattie John: Synligt lärande för lärare, Natur & Kultur 2012

Hayakawa S.I.: Vårt språk och vår värld, Bonniers 1962

Isaksson Christer (red): Kommunaliseringen av skolan, Ekerlids förlag 2011

Jansson Bo (red): Utbildningsvetenskapens kärna. Läraryrkets innersta väsen, Gleerups 2011

Jönsson Anders: Lärande bedömning, Gleerups 2010

Kant Johan: Yrke: Lärare, Optimal förlag 2011

Kornhall Per: Barnexperimentet, Leopard förlag 2013

Kursplaner och betygskriterier 2000, Skolverket 2008

Larsson Hans Albin: Mot bättre vetande, en svensk skolhistoria, SNS förlag 2011

Liedman Sven-Eric: Hets! En bok om skolan, Bonniers 2011

Lindqvist Gunilla (red): Vygotskij och skolan, Studentlitteratur 1999

Lindström Lars (red): Pedagogisk bedömning, Stockholms universitets förlag 2011

Lundahl Christian: Bedömning för lärande, Norstedts 2011

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, Skolverket 2011

Måhl Per: Betyg men på vad? HLS förlag 1991

Måhl Per: Vad krävs nu?

Ohrlander Gunnar: Den gudarna älskar – konsten att överleva som lärare, Optimal förlag 2009

SOU 2010:97: Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling

Sundblad Bo: Nya LUS-boken, Bonnier utbildning

Sundblad Bo: Komplement till Nya LUS-boken, Bonnier utbildning

Zaremba Maciej: Hem till skolan, Natur & Kultur 2011

12 reaktioner till “En skola åt helvete, del 17: Nu stänger bloggserien

 1. http://www.skovdenyheter.se/artikel/37786/skippa-laxor-for-en-jamlik-skola

  Ytterligare ett exempel på en lektor som är emot betyg och även läxor. Det går att chatta idag efter kl 15.00 med honom via denna siten.

  Det känns lite hopplöst att dessa betygsmotståndare är så många inom lärarutbildningarna. Förhoppningsvis har du Johan lyckats få fler att inse hur det ligger till ute i verkligheten med dessa anhängare av PIE.

  Stort tack för en intressant bloggserie!

 2. Jag kan känna mig lite pessimistisk när jag upptäcker hur många betygsmotståndare som finns i lärarutbildningarna. Hinner de omskola lärarkåren så att vi aldrig får någon rätsida på svenska skolan?

  1. För mig är det ointressant vilken uppfattning lärarutbildare har om betyg. Mina kollegors uppfattningar om och av något är jag inte intresserad av. De måste bedöma och sätta betyg på ett professionellt sätt. Alla har rätt till sin uppfattning och att också uttala den. Eller menar ni att alla måste vara för betyg för att kunna verka som lärarutbildare?

   Jag är skeptisk mot vad vi egentligen bedömer när vi sätter betyg, men det är mer en kritik mot kriterierna än mot förekomsten av betyg. I dagens samhälle har betyg ett berättigande, men jag vill gärna ha en diskussion om att vi också skall vara medvetna om vad vi verkligen sätter betyg på. Och att ett betyg inte betyder att någon kan så mycket mer, men inte det vi vill att de skall kunna. Betyder detta att jag är betygsmotståndare, nej. Betyder detta att jag i mitt utövande försöker att underminera betyg, nej.

   Än så länge i min läsning av Christian Lundahls betyg har jag inte upptäckt något som kan få mig att konstatera att han är betygsmotståndare. Men jag återkommer med ett inlägg i min egen blogg när jag fått tid att läsa hela boken.

   Om han, som någon debattör säger, att han i privata samtal gett uttryck för att vara det, får ju inte blandas ihop med det han framför i sin bok, om ingenting i den visar att han sprider ett betygsmotstånd. Man kan vara emot privat, men i sin yrkesverksamhet vara nyanserad och visa på olika perspektiv av någonting.

   Hur många har vi klart för oss är betygsmotståndare inom lärarutbildningen? Eller utgår man även här, från enskilda exempel som generaliseras utan att vi har stöd för det. Under mina femton år har jag aldrig hört någon kollega uttrycka ett betygsmotstånd. Vi diskuterar betyg, men inte om deras vara eller icke-vara.

   1. Jag hade en lärarutbildare under min lärarutbildning som jag på det stora hela var ganska nöjd med men på ett område var han rent ut sagt usel. Uppföljning! Den som skolkade från hela kursen kunde ändå bli godkänd. För mig var det ändå intressant då jag visste att det avgörande provet är mötet med eleverna men ett område var ändå helt kass. Han skulle lära oss sätta betyg och trodde själv inte att det gick. Så många svåra utmaningar jag sen fick möta när det gäller betygssättning och han hade inte gett mig ett enda verktyg.

    Nej Monika, lärarutbildare blir sämre på att undervisa om det de inte tror på. De bör skaffa sig ett annat uppdrag/jobb om de inte tror på betygssättning. Det är precis som att den rasist som inte kan dölja denna åsikt fullständigt hör inte hemma i läraryrket. Styrdokument är styrdokument och det ingår i jobbet att arbeta för det som står där.

   2. Men Jan, så kan man ju säga om en hel del annat också för lärare och de som har andra yrken. Skall alla som inte håller med till 100% byta jobb! Vad får vi då för lärarkår på olika nivåer En kår som inte har några egna uppfattningar om någonting eller en kår där alla har samma tro – ungefär som i en sekt. Och det vill du väl inte i vilket fall att lärarkåren skall gå in i.

    Du måste ju skilja på sak och person, samt på personliga preferenser och professionalitet! Och du kan ju inte jämföra en åsikt om betyg eller inte eller betygsmotstånd med rasism.

   3. Betygen är en alltför viktig del av lärarens uppdrag för att man ska kunna tveka inför de riktiga i att genomföra detta arbete. Detta måste gälla även de som utbildar lärare.

    Värdegrunden ger utrymme för en bredd av åsikter men vill man inte att det ska tillverkas bilar bör man avstå från att arbeta på Volvo.

   4. Jovisst, men likväl kan man göra ett utomordentligt jobb på bilfabriken, liksom lärare kan göra när de sätter betyg. Professionalitet handlar om att inte låta ens åsikter styra …!

    När blev det okey i Sverige att utgå från människors uppfattningar/åsikter och deras lämplighet att sköta ett arbete.

   5. Tror du de som är anställda på Volvo och är emot att bilar tillverkas, saboterar bilarna de är med och bygger? Det verkar rätt orimligt, eller hur. Varför skulle betygsmotståndare eller de som är tveksamma till betyg misstänkas sabotera …? Det är väl lika orimligt, eller?

   6. Javisst, men det är ju vad jag säger också .. då har det väl ingen betydelse vad man tycker eller är motståndare till, om det är uppdraget man ställer upp på. Det är väl inte allt man tror på eller ens håller med om, som man ändå gör?

    Kan man inte ställa upp på något, utan att tro på det, enligt dig. Ja, då förklarar det din åsikt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s