Jag fick ett brev av en läsare


Jag fick i tisdags (17/12-13) ett e-brev från en av mina bloggföljare som reagerade på måndagens radioprogram. Denna man är en numera pensionerad statstjänsteman. Så här skriver han: ”I går (16.12) summerade Studio Ett sin reportageserie kallad ”Kaosskolan”. Där försökte rektorn i Vikingaskolan i Haninge, Johan Kant, påpeka att det pedagogiska etablissemanget (sprunget ur 70-talsvänstern; det sa’ han inte, det är min anm.) som härskar inom universitets- och skolmyndighetsvärlden har konsekvent motarbetat Jan Björklund. Då blev han avbruten av programledaren Helena Groll.Mot slutet av programmet tog Johan Kant upp den tråden igen (”jag blev ju avbruten förut”). Han menade att Jan Björklund utsatts och dagligen utsätts för förtal, smutskastning och förlöjligande; han kallas major etc. Vem gör det, frågade programledaren Ci Holmgren (hon kände sig kanske träffad). Jo i media- och twittervärlden svarade Kant. Den andra programledaren Helena Groll skrattade generat, kände sig förmodligen träffad också hon, och avbröt återigen Kant.

När Eko-redaktionens Mari Forssblad rapporterade i Ekot den 17.11 (16:45) från Folkpartiets landsmöte använde hon orden ”major Björklund med sin katederdisciplin”. Det illustrerar antagligen mycket väl den rådande uppfattningen inom Eko-redaktionen – den uppfattning som gång på gång lyser igenom i dess olika inslag om skolfrågan. Innan man dömer Björklund bör man ha klart för sig läget på skolfronten när alliansregeringens tog över. Socialdemokraten Per Thullberg utnämndes av Göran Persson till generaldirektör för skolverket 2003. Han har skrivit följande om situationen vid sitt tillträde: ”Ett och ett halvt år senare, på hösten 2004, fick vi resultaten (av en nationell utvärdering av grundskolan, NU-03). Dessa var allvarliga och nedslående:
•Läroplan och kursplan styrde inte verksamheten på avsett sätt.
• Lärarna hade svårt att tolka kunskapsmål och betygskriterier.
• Man hade svårt att redogöra för principerna för betygssättningen.
• Andelen lärare som både hade lärarutbildning och rätt ämnesbehörighet hade sjunkit drastiskt sedan 1992.
• Alltför många elever undervisades av icke behöriga lärare.

När det gällde själva undervisningen var en utveckling mot mer ensamarbete tydlig. Särskilt i svenska och matematik arbetade eleverna allt mer var för sig. Elevernas kunskaper hade försämrats i framför allt läsförståelse, matematik och kemi.” 

Thullberg skriver vidare: ”Jag väljer i sammanhanget att citera Hans Albin Larssons bok Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria. Han skriver: 
”Med hänvisning till de tydliga tecken på försämringar i elevernas kunskaper och ökade skillnader såväl mellan elever som mellan skolor sammanställde Skolverket 2005 det interna arbetsmaterialet Resultatförbättring i grundskolan. I detta gavs en rak beskrivning av grundskolans problem och efterlystes åtgärder för att komma tillrätta med dem, bland annat:
• tydligare kursplaner,
• bättre kunskapsuppföljning,
• högre lärarkompetens,
• bättre lärarutbildning,
• tryggare skolmiljö och
• bättre ledarskap.”

Thullberg fortsätter: ”Jag instämmer till fullo av naturliga skäl i vad Larsson skriver. Konstigt vore det annars. Han (Larsson) hävdar vidare att den borgerliga oppositionen med kommande skolministern Jan Björklund i spetsen tog till sig Skolverkets analys och att den låg till grund för oppositionens skolpolitiska program inför valet 2006. Nu väntar vi otåligt på de goda resultaten av de senaste fem årens skolreformer, varav de flesta börjat gälla från den 1 juli 2011.” Se Skolan_Decentraliseringen_slog_fel_Thullberg.
Vilka är då dessa reformer och deras syften? Jo, att:

 • skapa tydligare styrdokument, genom införandet av nya läroplaner med kursplaner som kompletteras med kunskapskrav samt genom införandet av först mål och sedan kunskapskrav för godtagbara kunskaper för årskurs 3,
 • stärka uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling och skolans måluppfyllelse, genom nationella prov i fler ämnen och fler årskurser, ny betygsskala, betyg från årskurs 6 och skriftliga omdömen från årskurs 1,
 • stärka lärares kompetens, genom inrättandet av en ny lärarutbildning, införandet av lärarlegitimation och skärpning av behörighetsreglerna samt genom fortbildningsinsatser för lärare (Lärarlyftet I och Lärarlyftet II),
 • inrätta statligt finansierade karriärtjänster som förstelärare och lektorer,
 • stärka det pedagogiska ledarskapet genom en ny rektorsutbildning och genom fortbildningsinsatser för redan verksamma rektorer (Rektorslyftet),
 • genom stöd till särskilda satsningar stärka basfärdigheterna läsa, skriva, räkna samt utveckla undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik,
 • öka tillsynen och förstärkta sanktionerna samt genom att inrätta Statens skolinspektion, samt
 • genomföra vissa övriga åtgärder i den nya skollag (2010:800) som tillämpas från 1 juli 2011, t.ex. stärka rätten till särskilt stöd, förtydliga befogenheterna för lärare och rektorer att skapa studiero och skapa mer lika villkor för kommunala och fristående skolor.

Björklund har haft det för politiker ovanliga modet att vidta långsiktigt syftande åtgärder. Det är något som de flesta journalister inte är vana vid och därmed har föga förståelse för. Socialdemokraternas recept brukar vara av karaktären tomtebloss. Socialdemokraterna visar ”handlingskraft” genom att göra ”satsningar”, dvs. man pytsar ut någon miljard och hoppas på det bästa. Sånt ”förstår” och gillar media.”.

Tack Anders för detta mail. Jag anser att denna beskrivning mycket väl beskriver en del av det obstruerande som PIE, tjänstemän och media sysslar med. I går (onsdag 18/12-13) sände Svt ett UR-program som heter Vad är betyg?, se länk. Varför sänder man detta program kan man fråga sig – obegripligt. Och hela programmet andas betygsmotstånd, jag återkommer i nästa blogginlägg med kritik mot detta program. Har en hel del. Jag kan bara säga: Donald Broady – vilken katastrof! Mer om det senare.

Avslutningsvis vill jag poängtera att jag med publiceringen av detta mail inte tar ställning för Folkpartiets utbildningspolitik och emot Socialdemokraternas. Den pajkastning som man ägnar sig åt vill jag inte delta i och jag har många kritiska tankar gentemot FP:s skolpolitik, även om du som läsare tror att jag är Björklundfan. Kanske ska publicera varför i vår, eller också kan ni ju läsa mina två tidigare inlägg: ”Skolans frälsare” eller ”Dålig skolminister”.

För övrigt är läraryrket samhällets viktigaste arbete!

12 thoughts on “Jag fick ett brev av en läsare

 1. Den taskiga undertonen av att skolan av i dag skulle vara en effekt av vänstervridna företrädare för PIE är lika trist som påhoppen på Björklund. Det är möjligt att intentionerna varit goda inför Lgr – 11 men jag som har att ta till mig styrdokumenten i egenskap av lärare gapskrattar åt flummigheten och omöjligheten att i mina ämnen överhuvudtaget förstå hur betygen ska tolkas. Så mycket har den tydligheten varit värd och så mycket har det tydliga ledarskapet varit värt. Jag tror att personpåhoppen på Björklund emanierar ut en frustration som härrör ur det faktum att skolfolk, alltså de som jobbar på golvet, är de sista som tillfrågas när förändringar ska ske. I stället får vi en alltmer byråkratiskt överbyggnad i form av Skolverk och Skolinspektion vars insatser hittills talar för sig själva. Lärare har av tradition varit liberala men nu är många besvikna och uppgivna för Björklund har verkligen inte levt upp till förväntningarna. Däremot vore de smartare att i sak kritisera honom och inte göra dessa personpåhopp. Å andra sidan, vi har ju förfallit, vi lärare. Det är mycket få i dag som vill bli lärare och med den kvalitén som finns på kåren kan kanske inte argumentationen bli bättre än dessa påhopp. I övrigt lyssnade jag också på P1 och jag förstod vad du sa så budskapet gick fram. I övrigt är inte journalistkåren längre intresserad av att skildra en mångfacetterad verklighet eftersom den är för komplex så man ska inte förundra sig över alla dessa förenklingar av saker och ting som skildras i media. Det var till Björklunds fördel förr, innan han med Alliansen vann valet för snart 8 år sedan. Sedan dess har allt gått ut för och det håller inte att skylla på andra när man själv suttit och tagit besluten. I övrigt är det en ganska otäck och farlig situation om vi har verkställare av statliga beslut som gör tvärtom mot vad innehållet i besluten säger. Det är faktiskt att likna vid en slags statskupp. Det är faktiskt också så att beslutsfattarna har ett ansvar för att besluten efterföljs så inte ens där kan Björklund svära sig fri.

  1. Lena,
   Håller med dig om att det är en taskig underton att det skulle vara vänsterns fel idag som bär skulden. Eller att det skulle vara sossarnas fel. Lika illa som att det vore Björklunds fel. Jag menar att det är PIE, SKL och lärarutbildningen, för att inte tala om tjänstemannaväldet.

   Huvudpoängen i mitt inlägg, varför jag publicerar detta brev är det obstruerande mot fattade riksdagsbeslut, samt de vidriga påhoppen på Björklund som bidrar till att det är legitimt att obstruera mot fattade riksdagsbeslut (för man har fattat fel beslut).

   1. Där håller jag helt med dig. Sen förstår jag inte varför man inte bättre ser till att besluten verkställa som det ska. Eller är det så illa att samma personer får i uppdrag att utföra genomförandet trots att de om och om igen misslyckats. I övrigt kan man bara konstatera att de som sysslar med personpåhopp inte har något att komma med i sakfrågan.

  2. Lena! Du har helt rätt och pekar ut problemet som består i att lärarkåren blivit PIE och Björklund i en osalig blandning där själva sakfrågan kommer bort. Den lärare som kan sitt ämne, har akademisk reell kompetens och väljer att undervisa på högstadiet måste helt enkelt få var ifred. Det är nu så glest med dessa lärare att det inte går att backa bandet vilket Björklund tror. De som utses till 1:a lärare är givetvis de som är produkter av förfallet. Per Thullberg som ledde Skolverket under det definitiva förfallet anses nu av Björklund som en ”räddare”. Det är klart att det inte alls går ihop logiskt.

   Styrdokumenten i matematik är rena floskler med ett upprepande av en rit som inte säger ett dyft. Nu körs ett matematiklyft som är samma sak som för 30 år sedan med ett inkastande av floskler från redan utdömd ”forskning” från USA som aldrig haft en professionell lärarkår. Nu är vi där även i Sverige.

   Det är lärarkåren som har förfallit och varför det har slutats med att undervisa är för att de inte har något att säga annat än ”kämpa mer”, ”tänk hårdare” och sedan ge läxor för att även föräldrar ska ”kämpa hårdare” i en otydlig Kafkavärld där Josef K. lämnar in inlämningsuppgifter som är analoga och ”disputationen” är bara ett bevis på att cirkeln är sluten likt kursplanerna i matematik som bara upprepar sig och inget händer annat än att eleven blir äldre. Det som görs i matematik 1B på gymnasiet kan göras i årskurs 5 i en kinesisk skola och elever och lärare skulle där börja undra ”vart är vi på väg”. Svaret är att det finns inget tåg utan bara en vänthall.

 2. Kan bara hålla med!
  Du är en gåva till lärarna😃
  Jag hörde senast idag att det är Björklunds fel från en speclärare.
  Björklund är pragmatisk. Vänstern är ideologisk. Jag har stor respekt för socialdemokratin och stolt över vad de uträttat. Men det byggande reformarbetet och pragmatiska och lyssnande tredje vägen gick förlorad någon gång efter Erlander. Nu är det bara fastcementerad ideologi.
  Du känner igen den i PIE Genusvetenskap Könsmaktsordning
  Rasifieringskuld Integrationsfrågor Apatiska barn, Samt bortträngda minnen teori. Områden där svaren är paketerade och klara. Jag säger STASI.
  Man får gärna ha en förutfattad bild av mig, men jag tror man kommer bli förvånad.
  GOD JUL

  1. Dick,
   Tack för ditt inlägg. Tyvärr tror jag att alla politiska partier är lika goda kolsupare, mer eller mindre. S och FP har gjort mycket för skolan, med stöd för andra partier. Jag tror dock att PIE, tjänstemän och forskare bidrar med oerhört mycket skit som förändrar en hel del goda beslut till något motsatt. Det blir inte som man tänkt sig.
   God Jul själv.

   1. Ja det är dom Monika. Allt ska säljas ut för att marknadskrafterna ska få råda och den lilla människan får stå med skägget i brevlådan.

   2. Ja ”högern” är väl iof ideologisk. Även om jag tycker mig se en mer resonerande ton i alliansen när det gäller skolan.
    Nu skrev jag Björklund och inte
    ”Högern” som jämförelse mot Björklunds mera pragmatism kontra vänsterns ideologi. Björklund och FP är ingen höger
    typ M under Bohmans tid. För då skulle jag aldrig röstat på dem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s