Archive for april, 2014

h1

Debattklimatet är svårt, del 1

26 april 2014

Det finns ett allvarligt fel i debatten om svensk skola, egentligen kring mycket av den debatt som förs i Sverige kan jag tycka. Skoldebatten är helt onyanserad. Media beskriver hur den svenska skolan har misslyckats och lutar sig mot PISA och TIMMS. Det man talar om, men som media inte verkar vara medveten om är att ett visst antal elever (ganska många) drar ner totalresultatet. PIE däremot motsätter sig mediabilden och PISA-resultaten. I stället lyfter man fram alla duktiga medelklasselever som får vara mall för hur svensk skola fungerar. När PISA-resultat och Skolverkets siffror kommer blir PIE helt förvirrade och börjar peka på felkonstruktion i provet. Mellan dessa två motpoler står lärarna och känner inte igen sig. De som jobbar på en medelklasskola och tycker att både skolan och klassen är bra, de känner inte igen att svensk skola är dålig. De som jobbar i utsatta områden känner förvisso igen sig i den problematiska beskrivningen av skolan, men kan få en känsla av desillusion, för att de inte begriper var problemet ligger. Mer resurser är ett mantra som återkommer och så klart segregationen. Men vad pratar vi egentligen om? Vi talar ju om två-tredjedelssamhället, det samhället som grundskolan var till för att motverka och som lyckades få elever som var födda i hem som saknade bildningstradition skulle kunna göra klassresan. Men vad hände? De laborativa arbetssätten som har varit rådande från 80-talet och framåt, typ PBL eller Entreprenöriellt lärande fungerar bara på elever till en välorganiserad över- och medelklass. Helst barn med akademiska bakgrund. Dessa elever klarar sig alltid, oavsett skolsystem och metodik. Det gör däremot inte de andra eleverna, utan de blir offer på att allt krut satsas på utlärt och att man inte någon gång kontrollerar vad eleverna faktiskt kan. Alltså resultatuppföljning.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Uppfuckad planering

16 april 2014

Dagens Nyheter skriver den 10 april 2014 att Stockholm behöver 65 nya skolor, se länk. Inte minst behövs det lokaler i Farsta. Planeringen i Stockholm stad har fått skarp kritik från revisorerna kring hur illa arbetet är skött. Detta gör mig fruktansvärt förbannad – detta missbruk av makt. Detta missbruk av demokratiskt förtroende som alliansen i Stockholm har fått. Skämmas borde de göra och be om ursäkt. Read the rest of this entry ?

h1

Peter: Kan vi nå kunskapstoppen?

12 april 2014

Peter Fägersten gästbloggar och skriver: Kan svenska elever åter nå kunskaps- och förståelsetoppen och hur ser vägen dit ut? Jag skall försöka ge mitt svar på detta, byggt på min erfarenhet och byggd på mina perspektiv som lärare, skolledare och 20 års fritidsengagemang i skolfrågor. Jag har försökt komprimera det till ett minimum men frågan kräver sitt utrymme. Vad som krävs på och av: Read the rest of this entry ?

h1

Flum och progg

11 april 2014

Utbildningsminister Jan Björklund brukar svänga sig med ordet flumskola, vilket provocerar många. Säkert är det en del som känner sig träffade, medan andra troligtvis inte känner igen sig alls. Men varför bli provocerad? Faktum är väl att svensk skola har varit en flumskola och på vissa håll är det fortfarande rejält flummigt. Read the rest of this entry ?

h1

Resultat – ett sätt att styra resurser

03 april 2014

I Dagens Nyheter idag (3/4-14) skriver tre tungviktare från skolans värld en debattartikel om hur resurssystemet i skolan fungerar dåligt. Det är Bo Jansson, LR:s ordförande, Per Kornhall, skoldebattör och författare och Bo Sundblad, universitetslektor. Debattörerna menar att skolor som är i behov av extra resurser blir inte tilldelade det utifrån de verkliga behoven, utan efter skolpengssystemet med eventuella strukturbidrag som tillägg. Problemet är en bristfällig resultatuppföljning, där de verkliga behoven synliggörs. Intressant och viktig artikel – läs! Read the rest of this entry ?