Archive for maj, 2014

h1

Nationella proven ännu en gång!

31 maj 2014

Jag vet att det är många i skolsverige som verkligen är trötta både på nationella proven och på den arbetsbörda NP har gett för lärare. Nu har vi rektorer i Haninge lyckats få in en debattartikel i DN, se länk. Nu kanske det finns många olika åsikter om NP, huruvida man ska ha dem eller inte. Dock tror jag att mer eller mindre alla lärare och skolledare i Sverige håller med oss i Haninge om att NP har blivit alltför omfattande och tidsödande. Jag tror att alla kan skriva under på detta och jag hoppas att regeringen och Skolverket ändrar på dagens utformning av NP.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

Annonser
h1

DLS – ett verktyg som tillhör det förgångna

29 maj 2014

För några månader sedan, kanske ett halvår sedan, hade jag en diskussion med en person som kommenterade läsutvecklingsschemat (LUS). Jag har jobbat med LUS under hela min yrkesverksamma i skolan och vet att verktyget fungerar utmärkt. Vi hade en dialog och denna person delade inte alls mina åsikter om LUS och föredrog DLS, som är ett diagnosinstrument för läs- och skrivförmågan, ett verktyg som jag är högst tvivelaktigt. Personen som jag hade dialog med menade att jag DLS var ett utmärkt instrument medan LUS däremot var tvivelaktigt.  Read the rest of this entry ?

h1

Klasstorlek saknar betydelse

25 maj 2014

Nu är det valår och det märks. Politiker lovar diverse saker utan att egentligen ha det förankrat i verkligheten. Detta gäller inte minst skolan. Ett sådant löfte är att framför allt socialdemokraterna vill göra klasserna mindre, ett tydligt populistiskt förslag. För läser man t.ex. John Hattie, så visar det sig att den forskning som han har tittat på, inte pekar på att mindre klasser skulle ha en stor påverkan på resultatet. Ändå kommer förslaget upp. När sedan Skolverket förra veckan redovisar klasstorleken i Sverige så hamnar siffran på i genomsnitt 19 elever, 18 på lågstadiet och 22 i Stockholm, Göteborg och Malmö, se länk. Inte brottarstora klasser direkt.  Read the rest of this entry ?

h1

Yttrandefriheten är viktig i vårt samhälle

21 maj 2014

I går morse kanske några satte kaffet i vrångstrupen när de slog upp Dagens Nyheter när de läste att Per Kornhalls vilja till debatt först hade satt honom i frysbox och sedan fått honom avskedad (i alla fall att kommunen ämnade avskeda honom). Några läsare kanske log i mjugg samtidigt som jantelagen sköt upp i från ryggraden, stilla formulerades orden i huvudet: ”Där fick du din jävel”. Läs själv vad Per Kornhall skriver. Read the rest of this entry ?

h1

Peter: En skolforskning baserad på lögn och oredlighet, vad angår det dig?

14 maj 2014

Utifrån Johans bloggserie, En skola åt helvete , samt de senaste blogginläggen om debattklimatet:

  • En professor beläggs med lögn och oredlighet i sin yrkesutövning och gör allt han kan för att sudda ut bevisen… Vad angår det dig?
  • När han missat att förinta ett bevis ber han den som funnit beviset att berätta hur han (professorn) kan förinta även detta bevis…Vad angår det dig?
  • Den tidskrift professorn varit ägare, redaktör och ansvarig utgivare för har i både Sverige och Norge utgjort grund för fördelning av forskningsmedel utifrån lögnen att de där publicerade artiklarna varit granskade av oberoende granskare…Vad angår det dig?
  • Resultaten från denna ”forskning” förväntas påverka – och styra svenska lärares undervisning…Vad angår det dig?
  • Samma professor leder ”en skola på vetenskaplig grund”…Vad angår det dig?
  • Samma professor bjuds nyligen in att dela med sig av sin ”forskning” för en stor del av landets skolledare EFTER att ha blivit beslagen med lögn…Vad angår det dig?

Read the rest of this entry ?

h1

Hur bra är det fria skolvalet?

10 maj 2014

Alla vi som jobbar i skolan, oavsett skolform och huvudman, vet att det fria skolvalet ställer till en del problem. Tanken från början var ju att få till en valfrihet, att föräldrar och elever själva skulle få ta ansvar för var man ville gå i skolan, men även kunna välja efter eget huvud. Vacker tanke eller hur? Read the rest of this entry ?

h1

Martin Ingvar – betygsutredare!

08 maj 2014

När regeringen gav professor Martin Ingvar i uppdrag att utreda huruvida Sverige ska ha betyg från årskurs 4 var det många etablerade pedagogiska forskare som rynkade pannan. Varför kan man fråga sig? Ja, för att uppdraget inte gick till en forskare inom pedagogiken, utan till en hjärnforskare. Men nu råkar det vara så att merparten av det pedagogiska etablissemanget är betygsmotståndare, även om de hävdar motsatsen. Så vad skulle denna ideologiserade pedagogiska koloss komma fram till? Att betyg är dåligt så klart. Och det vill ju inte regeringen som är för tidiga betyg. Rätt eller fel med betyg, men att låta PIE få detta uppdrag är så klart otänkbart. Bra tänkt!

 

Unknown-4

Read the rest of this entry ?