Archive for oktober, 2014

h1

Om läsning, del 4: Barn lär sig läsa på olika sätt

26 oktober 2014

Det har varit väldigt mycket i mitt liv de senaste veckorna. Förutom en veckas resa till Turkiet har det varit rektorstenta med all den litteratur som behöver läsas och inte minst en hel del ärenden på min skola. Nu har jag åter tid att ta upp bloggserien om läsning. Först av allt vill jag citera en huvudboken på senaste momentet på rektorsutbildningen:

En vanlig missuppfattning är att skolor är lärande organisationer på grund av det enkla faktum att de sysslar med lärande. Inget kan vara mer fel. Arbete med utbildning är ingen garanti för att skolan som organisation i sig är lärande” (Pär Larsson & Jan Löwstedt). Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Om läsning, del 3: Vem är det som lär?

03 oktober 2014

Jag upplever att alla som arbetar med skolan på något sätt anser att läsningen är en oerhört viktig fråga. Däremot finns det olika sätt att se vad läsningen egentligen är. Min utgångspunkt för den här bloggserien är primärt två olika sätt att se på läsning. Det ena är beteendevetarna/ behavioristernas sätt, med Ingvar Lundbergs linje som drivs idag. Det andra är de övriga, där Caroline Liberg, Åke Edfeldt, Ragnhild Söderbergh, Bo Sundblad, Birgita Allard står för ett annat paradigm (http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm) än Lundberg och hans anhängare.

Read the rest of this entry ?