Det finns gränser!!!


Den 29 januari publicerar Dagens Nyheter (DN) en artikeln om hur lärare och rektor på Södermalmsskolan får ta emot upp till 150 e-postmeddelanden per dag i klagomål, påpekanden och att lägga sig i skolans pedagogiska arbete, läs artikeln: länk. Alltså 150 mail per dag. Galet!

Södermalm är ett medelklassbälte i Stockholms innerstad, där de flesta föräldrar har god utbildning och bra arbeten. Rektor Nina Jonsson uppskattar föräldrars engagemang men säger: ”Men andra vill gå in och peta på detaljnivå i lektionernas upplägg och skolans inre organisation. De ifrågasätter prov, betyg och utformningen av olika uppgifter. Genomför vi en förändring kan jag behöva sitta en hel helg och rensa mejlkorgen. Till vardags stannar jag ofta här till sju, halv åtta på kvällarna för att hinna svara på allt. För mig kan det också innebära att jag får mindre tid att vara ute och besöka klassernas lektioner.”

Till saken bör nämnas att Södermalmsskolan är i stort en välfungerande skola, med god måluppfyllelse, utifrån rektors uttalande. Den som larmar är Arbetsmiljöverket som påpekar att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att motverka den stress som denna tillgänglighet innebär. 9 av 10 skolor har problem med detta i Stockholms län, påpekar Arbetsmiljöverket. Och uppenbarligen jobbar rektor Nina Jonsson som en gnu för att hinna svara på alla föräldrars påpekanden.

Vad är det som händer? Hur i hela friden kan det få gå till på detta sätt. Tänk själv om någon utomstående kom in på din arbetsplats (alltså du som inte jobbar i skolan och inte är van vid detta) och i telefonsamtal, mail, sms och personlig kontakt lade sig i hur du jobbade. Hur ni skulle placera halkskydden i trapphuset. Hur ni ska designa den reklam du är AD för. Eller kliva in på scenen vid repetitionen av din uppsättning och bestämma hur den ska vara. Eller varför inte gå in i den artikel som du skriver och börja styra om i textstyckena. Kanske till och med kliva in på ditt kontor och börja titta på hur du sitter eller kanske se vilka rutiner du har. Hur du ska svara i telefon. Vilka rutiner ni har när ni delar ut interposten. Listan kan göras lång kring hur oerhört puckat dessa föräldrar beter sig. Och dessutom att lägga sig i bedömning – som om dessa föräldrar har läst pedagogik och ämnen mellan 3,5 – 5 år. Nixum pixum, det har de inte.

Jag blir förbannad när dessa medelklasspretton som dessutom säkert upplever sig som så förbannat humanistiska och agerar politiskt korrekta, kan bete sig som riktiga bullies. Och det finns inget försvar som skolan kan ta till, då kan föräldrarna flytta sina barn och skolan förlorar skolpeng eller också blir det en anmälan till Skolinspektionen. Fy fan säger jag! Hur tror ni föräldrar att skolan ska bli bättre och bättre om rektor och lärare ska stå med mössan i hand och bocka (niga)? Trots att skolan verkar ha god måluppfyllelse, enligt rektor. Är det en sådan skola vi ska ha?

Jag har två kompisar som jobbar/har jobbat i innerstaden. Den ena, som jobbar på Södermalm, berättar att det är ett riktigt race mot betyg och där alltför många föräldrarna lägger sig i på delaljnivå. Den andra som jobbade i Vasastan berättar att de var tvungna att stänga av telefonen vid skolavslutning för att de blev helt nerringda av föräldrar som ville diskutera sina barns betyg. Get a life!!!!

För att skolan ska få arbetsro är mitt förslag att ni föräldrar koncentrerar er på ert eget jobb. Vill ni hjälpa era barn, sitt då med dem på kvällen och gör läxor eller uppmuntra dem att gå på läxhjälp om det finns på skolan. Det är faktiskt ganska bra att få B eller C i betyg, världen går inte under för att ditt barn inte får A i varje ämne. Om det, trots detta förslag är så att det kryper i din kropp – DU MÅSTE LÄGGA DIG I SKOLANS INRE ARBETE, så föreslår jag att du mailar rektor och berättar att du närmast har tvång och måste lägga din näsa i blöt. Föreslå att rektor ska ha ett månadsmöte med föräldrar där alla tankar och klagomål tas upp för att diskuteras.

Jag tycker att detta är ett oerhört allvarligt problem i skolan och jag är på riktigt oroad över vad mina rektorskollegor får utstå och även alla dessa tålmodiga lärare som får utstå all skit som de inte är värda. Jag kan förstå föräldrar som blir upprörda om deras barn kränks och om skolan inte gör något, men de föräldrar som går över gränsen behöver verkligen förstå sin roll. Här har nog Stockholm stad ett jobb att göra för att stötta sina rektorer och lärare. Om det skulle vara så att det är någon förälder som missat rollerna så kommer de här:

 • Rektor: Leder och fördelar arbetet på en skola. Är pedagogisk ledare och ansvarar för metodik och elevernas resultat. Är ytterst ansvarig för all personal och alla elever.
 • Lärare: Leder arbetet i ”sin klass eller sin undervisningsgrupp”. Planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Återkopplar till eleverna. Kommunicerar med föräldrarna hur det går för eleverna i skolan. Löser konflikter och bygger relationer.
 • Föräldrar (vårdnadshavare): Ser till att barnet (eleven) kommer utvilade till skolan, med mat i magen, i rätt tid och med rätt utrustning. Föräldern ska se till att barnet gör sina läxor och ha en dialog med sitt barn beter sig på ett vettigt sätt i skolan. En lärare, rektor, andra elever kan inte ta ansvar för en elevs språk eller om denne slår eller sparkar. Det är förälderns uppfostran som ska leda till att eleven beter sig på ett korrekt sätt. Skolan kan beivra oönskat beteende genom att prata med barnet och föräldern/föräldrarna komma till rätta med det. Behövs det hjälp, t.ex. att någon vårdnadshavare inte kan få sitt barn att bete sig som en normal och väluppfostrad människa finns det bra hjälp att få via socialtjänsten. Har du problem med detta – skyll inte på andra när det gäller ditt barns beteende – kontakta socialtjänsten!

Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta bygga bra relationer med våra föräldrar och den absoluta majoriteten av föräldrar är kanonbra. Ni föräldrar är viktiga! Ändå är läraryrket samhällets viktigaste arbete och det måste vara så att professionen får sköta skolans inre arbete. Kanske behöver riksdagspolitiker och även tjänstemän på Skolverket ta tag i detta. Och så klart Stockholms stad. Vi måste alla slå vakt om lärarna och stötta dem så att de lärare vi har håller och att de lärare som vi i framtiden eventuellt kommer få vill jobba i skolan.

Heja heja rektor Nina Jonsson, lärare och personal på Södermalmsskolan – stå på er!

För övrigt ansar jag att det nu har gått 20 år av nedmontering av samhällets viktigaste arbete. Dags att förstatliga lärarkåren!!!!

23 thoughts on “Det finns gränser!!!

 1. För alla som ännu inte haft möjligheten att läsa Justin Kruger and David Dunnings berömda artikel…

  Kruger, Justin; Dunning, David (1999). ”Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”. Journal of Personality and Social Psychology 77 (6): 1121–34.

  http://psych.colorado.edu/~vanboven/teaching/p7536_heurbias/p7536_readings/kruger_dunning.pdf

  Eller för att citera Bertrand Russell,

  The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.

 2. Sådana föräldrar kanske skulle föredra hemskolning.
  Synd att det är förbjudet i Sverige och i Tyskland (av nazisterna).
  Christer

  1. Nja Christer – kanske elitskolor skulle vara bättre. Här finns faktiskt en stor marknad. Tips för hugade spekulanter, ni som vill tjäna pengar – starta en elitskola i Stockholms innestad så kommer det utan tvekan finnas elevunderlag.

   1. Om de inte uppstår via nätet! En fejklokal kombinerad med hembesök eller varför inte en guvernant som kallar in personliga tränare.

    SAF och deras företrädare verkar inte speciellt upprörda över att det allmänna skolsystemet faller sönder.

   2. För barnens skull vore en elitskola att föredra. De flesta kulturländer har elitskolar, det är bara extremSverige som inte tillåter det. T ex USA, England, Frankrike, Sovjetunionen. Man kan tänka sig både avgiftsbelagda och kostnadsfria elitskolor förstås.

    Däremot vore det bra feedback till föräldrarna att utföra ett arbete man har så mycket synpunkter på.

    // Christer

 3. Till en del handlar det, förutom socio-ekonomiska/kulturella omgivningar, även om hur såväl skolledningar som enskilda lärare hanterar föräldratryck; på samma skola kan vissa lärare vara överösta med samtal och mejl samtidigt som andra knappt hör ett pip. Och observera: detta behöver inte ha ett dyft att göra med skillnader i kvalitet.

 4. Kan mycket väl förstå din irritation och jag håller helt med om att det är en oacceptabel situation. MEN med risk att låta som Stina i Saltkråkan… ”Hemma i min skola i Göteborg” finns en sekreterare som är länk mellan lärare och föräldrar. Lärarnas telefonnummer och mailadresser lämnas inte ut. Till denna skola står 100-tals barn i kö hela tiden.
  Anita Almgren

  1. Hej Anita,
   Det är klart att det finns undantag och det finns även skolor där föräldrakontakten fungerar väldigt bra. Jag känner också till en skola där det står hundratals barn i kö och där talar rektor om att skolans inre arbete har föräldrarna inte med att göra och om de inte accepterar det är det bara att byta skola. Kanske skulle alla skolor ha den möjligheten, men dessvärre är det inte så.

   1. Håller fullständigt med dej om att skolans inre arbete har föräldrarna inte med att göra och om de inte accepterar det är det bara att byta skola. 10 Points till dej!!!!!!!!

    Pelle

 5. En anmälan till Skolinspektionen leder inte till nånting alls! Och då pratar vi om en rektor som kränker elever med särskilda behov, om klasslärare som inte är i klassrummet utan förlägger fackliga möten, utvecklingssamtal, planeringsmöten etc på lektionstid och därmed lämnar sin klass åt outbildad fritidspersonal. Systematiskt och med rektors samtycke. Lärare som kränker elever inför andra elever. Som utövar grupptryck, känslomässig utpressning och manipulation. Och vem man än pratar med, lärare, rektor, skolpsykolog eller Skolinspektionen så förändrar det inte någonting alls.
  Skolsystemet funkar inte oavsett om föräldrar agerar rätt eller fel.
  Mia

  1. Hej Mia,
   Det låter oerhört märkligt. Skolinspektionen har ju till uppgift att lösa just denna typer av uppgifter så jag tycker det låter konstigt.

 6. Det finns fler sidor till detta. Idag faller det mer och mer på föräldrarna att se till att barnet klarar sig igenom skolan – och barnens skolgång blir mer och mer beroende av stöd hemifrån.

  Mina barn går på Södermalmsskolan som det talas om i artikeln och visst är det en presterande skola, men personalomsättningen är stor, det är nya lärare varje läsår, sällan vikarier då lärare är borta och detta skapar dålig kontinuitet och oro bland barn och föräldrar. Jag tror att de goda resultat som skolan uppvisar till en stor del speglar att det handlar om priviligerade barn med föräldrar som har råd att investera tid och eller pengar i läxhjälp.

  Södermamsskolan anordnade till exempel mattekvällar och bjöd in föräldrar att lära sig mer om de uträkningssystem som används idag så att föräldrarna skulle kunna bli bättre på att hjälpa sina barn. Kanske inte fel det, men när ansvaret för barnens lärande så skyfflas över på föräldrarna blir det ju per automatik så att föräldrarna kräver mer information från skolan.

  Dessutom skapar det glapp eftersom alla föräldrar inte har tid/pengar att investera i sina barns skolgång. Nej, jag tror inte föräldrar bara ska lita på att skolan gör det som den ska – det är inte så det är idag. Det är synd. Det finns andra anledningar till att det varit stormigt kring Södermalmsskolan och som jag antar ligger bakom rektorns uttalanden, men i grunden handlar det inte om en specifik skola utan om skolpolitiken, och i det kan man ju också fundera över vad som skulle hända om en rektor inte försvarar sin skola och sitt arbete med näbbar och klor utan ställde sig på föräldrarnas sida och krävde förändring gentemot politikerna.

  Södermalmsskolan har cirka 800 elever – om rektor då får 150 mail per dag av vilka många uppfattas av rektor som ‘kritik’ eller ‘klagomål’ – så är uppenbart något fel. Tror inte det enbart handlar om neurotiska föräldrar. / Carolina Johansson

  1. Hej Carolina,
   Jag tycker att det är självklart att skolan ska sköta sitt uppdrag och att det inte är ok med lärarlösa lektioner som lösning. Det är klart att det ibland kan vara oerhört svårt att få tag på vikarier när man som rektor har 15 sjuka lärare, men att ha lärarlösa lektioner satt i system är verkligen inte ok.

   Jag tycker heller inte att det är ok att föräldrar ska sköta inlärningen, alltså skolgången. T.ex. upplevde jag personligen att ett av mina barns skola lade ut all läsundervisning på oss föräldrar, vilket jag också påtalade tydligt och trevligt. För mig som engagerad förälder kanske det funkar med för föräldrar som inte kan eller har tid så kanske det fungerar mindre bra. Detsamma med läxor, jag anser att skolan ska erbjuda läxhjälp, men det är även så att läxorna ska vara av den grad att eleverna själva ska kunna jobba med läxorna. Innehållet i läxan ska vara känt av eleven.

   Nu reagerade jag på en artikel från Södermalmsskolan och det är absolut inte så att denna artikel visar hela sanningen, det kan ligga flera saker i botten. Ändå är det orealistiskt att en rektor ska få 150 mail om dagen eller att föräldrar ska lägga sig i skolans inre arbete och bedömning. Detta har jag personligen hört från flera nära vänner som jobbar som lärare innanför tullarna. Vilket är ett generellt problem. Däremot ska föräldrar ställa krav på skolan likt dem som du ovan beskrivit. Hoppas det blir bra för dig och ditt barn, för övrigt alla andra elever och lärare på Södermalmsskolan.

   1. Man kan också ställa sig frågan varför en rektor får 150 mail om dagen i en skola med 800 elever. Jag tror att det är den enda relevanta. Och, att rektorer i denna situation går ut i media enbart för att skylla ifrån sig på jobbiga föräldrar leder ingenstans, även om människor, som jag uppfattade att du gjorde, köper det. Det är ett mycket större problem vi pratar om här, som inte gynnas av rektorer som inte ser det orimliga i deras arbertssituation. Låt det ta 1000 mail om dagen. Den dagen som skolan tar eleverna och deras föräldrar på allvar gentemot skolpolitiken kan något ske, ingen skola, elev, föräldrar. gynnas av en rektor som hävdar att ‘min skola funkar’ (minus alla knäppa föräldrar) som samtidigt får 150 klagomail per dag, på 800 elever. Sorry to say it. Det är ytterst pinsamt att se rektorn för Södermalmskolan gråta ut i media, menar jag då.

   2. Carolina,
    Det är en relevant fråga att ställa sig varför rektorn får 150 mail om dagen, men absolut inte den enda relevanta frågan. Det handlar om att skolan ska få arbetsro och de exempel som jag själv ger är hämtade från andra situationer där föräldrar tror att de vet så mycket om skolan och ska lägga sig i skolans inre arbete och bedömning av elevernas kunskaper och betygsättning. Och detta sker i stor utsträckning. Uppenbarligen är du en förälder som känner dig träffad av mitt blogginlägg.

    Jag hoppas att rektorn tar tag i situationen och kallar till möte för att hitta formerna för att diskutera vad som inte funkar. Det är ju svårt med kommunikation, det finns det många exempel på.

   3. Jag undrar om inte det här är en instans av ett mycket bredare socialt fenomen och att det inte bara är lärare som idag ”drabbas” av det.

    Jag tror vidare att det ligger flera samverkande orsaker bakom detta, både tekniska som bredare sociala och kulturella förändringar.

    Mycket pekar också mot att det inte bara är normer och attityder som ändrats, utan även att formen av djupare underliggande personliga karaktärsdrag kommit att förändras, vilket man bland annat kan ana i data från t.ex. incidensen av både klinisk narcissism som genomsnittspoängen i utvärderingsinstrument som ”Narcissistic Personality Inventory” (NPI). (Bara för att vara övertydlig, så är det här inte riktat mot någon enskild person, utan det handlar om genomsnittliga förändringar över en hel population).

    Jag har inga data specifikt för Sverige, men i USA så verkar det som om kurvorna pekat uppåt kraftigt i alla fall sedan början av 80-talet, och, jag undrar om inte Sverige följer i samma hjulspår. Jag tror David Eberhard också varit inne på detta även för Sveriges del.

    En analogi som jag tror kan vara hjälpsam här är med vaccinationsmotståndet i USA. Från början så var detta motstånd sedan 1800-talet religiöst motiverat, men, efter Andrew Wakefields artikel och debatten om autism så spreds det sig snabbt till fler grupper. Idag så är det (paradoxalt) ofta bland rikare högutbildade (övre) medelklassamerikaner som man ser den lägsta vaccinationsgraden, något som är slående för det pågående mässlingsutbrottet i Kalifornien.

    Det ligger en (till synes) djup paradox här, eftersom dessa högutbildade människor borde ha den intellektuella kapaciteten att både ta till sig och förstå den underliggande vetenskapen som styrkan hos bevisen.

    Men, för det krävs att man först har den personliga ödmjukheten och insikten att även om man har en MBA och jobbar på en investmentbank på Wall Street, så är det inte den kunskapen något som kommer av sig själv, utan att det faktiskt först krävs seriösa personliga investeringar i både tid och kraft för att lära sig.

    Men i en tid när vi planerar in dagens timmar ner till minuter, så tror jag risken är stor att man snarare tar en genväg och kanske börjar följa nyhetsflödet på internet, och därigenom riskerar att fastna i ”eccho chambers” och falla till föga för allehanda kognitiva bias.

    Man snubblar därmed många gånger på den effekt som Dunning-Kruger visade i sin studie, dvs. man vet så lite så man inte ens inser hur lite det är man vet. Så istället för att lyssna på vad läkaren säger, så blir resultatet, ”kan själv”, och resten är, som man säger, historia…

    Vad jag uppfattat (från personliga kontakter), så började den här tendensen till ökat ifrågasättande av läraren (och skolan) som professionell institution redan vid början av 90-talet, alltså långt innan den turbulenta situation vi har idag. Noterbart i mina ögon är också det faktum att i det här specifika fallet så sker detta i en (vad jag förstår) ”högpresterande” innerstadsskola.

 7. Jag saknar NPF- perspektivet. Minst 10 % av alla barn har behov av anpassningar och stöd. Deras föräldrar behöver ha tät kontakt med skolan. Dessa barn uppför sig inte illa för att de är ouppfostrade utan för att de inte kan bättre!

  Eva

  1. Hej Eva,
   Vad har du fått siffran 10% ifrån? Står det i någon bok skriven av Christopher Gillberg? Detta blogginlägg handlar i första hand om att det är föräldrar som uppför sig illa.

 8. Om man läser artikeln i DN så står det att jag får 100 – 150 mejl om dagen – alla typer av mejl – och många av dem från föräldrar. Det är med andra ord inte 100 – 150 klagomejl även om det kan tolkas så eftersom det inte framgår tydligt i artikeln. Min situation är inte annorlunda än för någon annan rektor i innerstaden utan så ser det ut för de flesta som har en stor skola. Det jag vänder mig emot är de mejl där föräldrar tycker sig ha rätt att peta i den inre organisationen samt myndighetsutövandet som t ex betygssättning. Dessa mejl kommer både till mig och till lärarna och vi får lägga orimligt mycket tid på att svara på dessa mejl istället för att lägga den tiden på eleverna. Arbetsmiljöverket hade precis skrivit sin rapport om rektorers arbetsmiljö då de intervjuade mig och just detta var en av de punkter som lyftes och därför lät jag mig intervjuas. Det handlade inte om att ”gråta ut”, som någon skrev ovan, utan om att berätta hur det faktiskt ser ut.

  Den mattekväll som refereras till av en förälder i kommentarerna ovan är en kväll som var önskad av föräldrar på mellanstadiet eftersom lärarna arbetar utan traditionellt läromedel på mellanstadiet. Många föräldrar var då oroliga för hur matteundervisningen bedrevs och därför ordnade lärarna en kväll för att berätta om detta. En för övrigt mycket uppskattat kväll enligt de föräldrar jag har pratat med. Jag ska kanske då även nämna att vi oftast når 100 % på de nationella proven i matematik i åk 6 så de verkar även som om matematiklärarnas sätt att arbeta är framgångsrikt.

  Vad gäller personalomsättningen bland lärarna så har vi de senaste åren strävat efter att få behöriga lärare på skolan och det har resulterat i att de som inte är behöriga har slutat. Dessutom har vi som alla andra svårt att rekrytera vissa typer av lärare eftersom det är brist på lärare inom vissa ämnen och det resulterar i att vi får ha vikarier till dess att vi får tag på en behörig och numera även legitimerad lärare. Det är alltid tråkigt att behöva byta lärare för eleverna men det är också lag på att lärare ska vara behöriga, numera legitimerade, vilket vi också måste förhålla oss till. Utöver det så har vi haft en normal personalomsättning.

  Jag är stolt över att vara rektor på Södermalmsskolan och tillsammans med alla andra som arbetar där så gör vi varje dag vårt yttersta för att varje elev ska få den bästa skolgången. Vi har mängder med nöjda elever, föräldrar och personal på vår skola. Jag ställde upp i artikeln i DN för att jag tycker det är viktigt att tala om hur en del av verkligheten ser ut för oss som arbetar i skolan. Det är dags att respektera vårt arbete och lita på att vi kan skola!

  1. Hej Nina,
   Tack för dina klarläggande, bra att få själva ”ursprungskällan” att uttala sig.

   Håller med dig i det du skriver, det är verkligen mycket som både lärare och rektorer får utstå. Det är viktigt med kommunikation med föräldrar och de allra flesta föräldrar är både vettiga och stödjande. Dock är det alltför många föräldrar som lägger sig i sådant de varken har kunskap om eller har med att göra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s