Archive for mars, 2015

h1

Vinstmaximering – vad nytt?

31 mars 2015

Söndagen 29/3-15 har Dagens Nyheter (DN) ett stort reportage, länk, där man granskar friskolor som tjänar storkovan på kryphål i lagen. Så här skriver DN: ”Sveriges dyraste gymnasieutbildningar har blivit en guldgruva för fristående skolor. Genom att byta ut traktorer och skogsmaskiner mot kurser i paddling och hundträning kan skolorna dra in miljontals kronor på några få elever”.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Begreppsförvirring!

28 mars 2015

I en artikel i Skolvärlden (25 mars-15), länk, framgår det att det florerar en missuppfattning när det gäller betygssättning. Så här står det i artikeln: ” Den feltolkning av betygsskalan som lärarutbildaren Magdalena Rangne möter genom sina studenter – att man måste prestera A på precis allt för att få A i betyg – möter även Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket med ansvar för betyg och bedömning.

– Jag känner ingen det, ja. Tyvärr är det en missuppfattning som florerar. Det är bra om man kan reda ut den här frågan, säger hon och berättar att hon stöter på missuppfattningen i social medier och i de frågor som kommer in till Skolverkets upplysningstjänst.”

Read the rest of this entry ?

h1

Prov och arbetsuppgifter – en handbok

24 mars 2015

Vilka krav ställer gällande regelverk på prov och arbetsuppgifter? Få har ännu upptäckt att det regelverk vi fick 2011 på ett mycket tydligare sätt än någonsin tidigare tar ställning på hur man ska utforma arbetsuppgifter och prov. Jag har personligen varit mycket kritisk till Lgr 11 på grund av den platta kunskapshierarkin och det oerhört abstrakta språket, som lämnar utrymme för godtyckliga tolkningar och motverkar likvärdig bedömning. Däremot är det ingen tvekan om att Lgr 11 förtydligar kunskapskrav och att skollagen tydliggör elevernas kunskapsrätt.

Prov Read the rest of this entry ?

h1

Betygsättning – en handbok

22 mars 2015

Diskussionen kring betyg utgår till stor del från att det inte går att sätta rättvisa betyg, att det inte går att göra likvärdiga bedömningar. Denna inställning har den allmänna opinionen, tjänstemän och pedagogisk forskning, vilket resulterar i att hela opinionsläget ständigt slår mot lärares bedömning och likvärdighet. Det man gör är att ifrågasätta och slå mot en hel yrkeskår. Varför gör man inte det med jurister, läkare eller bilbesiktningspersonal?

betygssättning

  Read the rest of this entry ?

h1

Varför är allt om betyg negativt?

14 mars 2015

Just nu pågår en reportageserie i Dagens Nyheter (DN) om betyg och betygsättning. Det är DN:s redaktion Insidan som gör längre artiklar om betyg. Hittills har tre artiklar publicerats, här är länk till en artikel.

Read the rest of this entry ?

h1

Per Måhl om betyg

11 mars 2015

En av mina absoluta favoriter är Per Måhl. Skolvärlden har spelat in en bra film där Per Måhl redogör för de vanligaste missuppfattningar om betyg i gymnasieskolan. Observera att det handlar om gymnasieskolan, men mycket gäller även för grundskolan.

För övrigt ansar jag att det nu har gått 20 år av nedmontering av samhällets viktigaste arbete. Dags att förstatliga lärarkåren!!!!

h1

Anti-betygsmaffians lögner

07 mars 2015

Lördagen 28/2 finns i Dagens Nyheter (DN) ett stort reportage med rubriken ”Inga strider om betyg redan i ettan”, se länk. I denna artikel redogör man för att diskussionen kring betyg i Finland i princip inte finns, medan den i Sverige är både hätsk och intensiv. Hur kan det vara så? Read the rest of this entry ?