Archive for september, 2015

h1

Fokusförskjutning är PIE:s ständiga vapen

30 september 2015

Nu har det hänt igen! Jag är inte förvånad, för Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) hittar alltid fram till nya metoder för att motverka alla former av betyg. Vare sig det gäller uppgifter, läxförhör och prov är betyg usch och fy. Ja allt när det gäller betyg är usch och fy! På lärarutbildning, pedagogiska institutioner och i debatten fokuseras nu på att med alla medel basunera ut hur illa det är att sätta betyg på en enskild uppgift. Och resultatet? Lärare blir villrådiga. Och syftet? Att så klart kämpa mot de förhatliga betygen. Betyg ska bara bort, kosta vad det kosta vill! Men att svenska folket vill ha betyg, se länk,  eller att man i konsensus i riksdagen har röstat fram att svensk skola ska ha betyg skiter PIE i. Man står liksom över allt det där i sin godhet till eleven och i sin allvetande kunskap om hur inlärning fungerar på riktigt. Och i vanlig ordning hänvisar man till Ruth Butler. Ni som inte har läst mitt inlägg om Ruth Butler kan göra det, länk.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Bedömningsseminarium

10 september 2015

Lördagen 10 oktober kommer du få chansen att vara med om ett historiskt bedömningsseminarium kring Rättssäker betygssättning. Det är jag som arrangerar och Per Måhl och Bo Sundblad som står för innehållet. Det ligger rätt i tiden, eftersom bedömningsfrågan är högst aktuell sedan gymnasieministern uttalat sig i frågan i våras och skolministern i anslutning till Almedalsveckan.

Pedagog Haninge 1

Information om seminariet: Konfererens-brev

Anmälan görs per e-post till: johankant@hotmail.com, bifoga denna anmälan Anmälan bedömningssem.

h1

Vad är egentligen inlärt?

05 september 2015

I många år har det talats om formativ bedömning, bedömning för lärande, återkoppling, feedback och feed forward. I skoldebatt och bland lärare, rektorer, forskare och pedagoger har diskussionen kring detta varit ett hett ämne under lång tid. Snacka om att jag blir förvånad när jag möts av okunnighet hos lärare och rektorer när det gäller att följa upp resultat på individnivå.  Read the rest of this entry ?

h1

Nu kommer lönelyftet?

03 september 2015

I många år har jag påtalat att läraryrket är samhällets viktigaste arbete. Varför? Egentligen ganska uppenbart för alla människor, inte minst de som jobbar i skolan. En lärare träffar barn och ungdomar varje dag, ibland fler timmar på vardagar än föräldrarna gör och har med andra ord stor påverkan på den unges liv. En skicklig lärare kan totalt förändra en ung människas liv. Det kan vara allt ifrån att se individen till att systematiskt jobba för ett ändrat beteende. Allt från maskrosbarn till att lära individen att ett visst beteende och/eller attityd inte fungerar och istället erbjuda ett alternativ. Lägg därtill min paradfråga: Kunskapsrätten för alla elever (som är inskriven i skollagen). Jag har alltid hävdat att en elev som är kunnig och får med sig grundläggande kunskaper i att läsa, räkna och skriva blir en elev vars fokus flyttas från att stöka och störa (om eleven gör det), till att vilja lära sig ännu mer. För detta behövs det kunniga lärare. Lärare räddar inte bara liv, utan fyller liv med innehåll. Alltså viktigaste arbetet i ett samhälle – alla kategorier. Read the rest of this entry ?