Archive for oktober, 2015

h1

Skolans problem, nr 7: Det fria skolvalet

24 oktober 2015

 

I sann New Public Management-anda (NPM) ville de borgliga partierna i början av 90-talet, kanske framförallt Moderaterna, att skolornas ”kunder” – alltså eleverna skulle konkurrera på en fri skolmarknad. Bakgrunden var nog en ideologisk idé hos Moderaterna, att det skulle råda fri konkurrens även på den skattefinansierade marknaden. Och visst ville man göra det möjligt för friskolor att etablera sig. Förutom att ett skolpengssystem togs fram, se blogginlägg 8, såg även den borgliga regeringen till att låta eleverna fritt få välja skola, samt att man tillät etablering av friskolor 1992. Och resultatet av dessa politiska reformer lät inte vänta på sig. Antal ansökningar hos Skolverket om att få bedriva friskola formligen exploderade efter några år.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

17 oktober 2015

I och med införandet av Lpo 94 skedde tre stora paradigmskiften i svensk skola.

  • Skolan gick från statlig till kommunal huvudman.
  • Skolan gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning (resultatstyrning).
  • Skolan gick från relativa betyg till kunskapsstandardbetyg.

Tre gigantiska omvälvningar och noll i fortbildning till lärarna. Här är det på plats att poängtera att det betygssystem som införs är en totalt förändring från tidigare betygssystem, vilket gör förändringen så oändligt mycket större än de flesta kan föreställa sig. I och med införandet av kommunaliseringen fick kommunerna det fulla ansvaret för skolan. Men hur skulle man göra?

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

10 oktober 2015

Väldigt sällan eller aldrig har jag tagit upp aspekten om marknadstänkande kring skolan som ett stort problem. Det har heller aldrig varit en av mina största käpphästar i debatten, därmed inte sagt att jag är för ett marknadstänkande. Eller att jag inte bryr mig om det. Verkligen inte. Jag tycker att det är galet när New Public Management (NPM), länk,  på 80-talet klev in på svensk offentlig sektor och skola, vård och omsorg skulle marknadsanpassas likt ett privat företag. Dock har jag på den här bloggen drivit andra frågor som mer handlar om skolans inre arbete, många gånger på klassrums- och elevnivå, snarare än metafrågor.

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 10: Läraravtalet

03 oktober 2015

Många gånger pratar man om svensk skolas problem som om det var ett problem. ”Höjer man bara lärarlönerna så kommer det lösa sig” eller ”Blir skolan bara statlig kommer allt att ordna sig”. Jag menar att svårigheterna i skolan är många och komplexa. Dessutom samspelar en del problemställning med varandra. I den här bloggserien tänker jag lista det jag anser vara de 10 värsta problemen med svensk skola.

Read the rest of this entry ?