Skolans problem, nr 7: Det fria skolvalet

  I sann New Public Management-anda (NPM) ville de borgliga partierna i början av 90-talet, kanske framförallt Moderaterna, att skolornas ”kunder” – alltså eleverna skulle konkurrera på en fri skolmarknad. Bakgrunden var nog en ideologisk idé hos Moderaterna, att det skulle råda fri konkurrens även på den skattefinansierade marknaden. Och visst ville man göra det … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 7: Det fria skolvalet

Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

I och med införandet av Lpo 94 skedde tre stora paradigmskiften i svensk skola. Skolan gick från statlig till kommunal huvudman. Skolan gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning (resultatstyrning). Skolan gick från relativa betyg till kunskapsstandardbetyg. Tre gigantiska omvälvningar och noll i fortbildning till lärarna. Här är det på plats att poängtera att det … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

Väldigt sällan eller aldrig har jag tagit upp aspekten om marknadstänkande kring skolan som ett stort problem. Det har heller aldrig varit en av mina största käpphästar i debatten, därmed inte sagt att jag är för ett marknadstänkande. Eller att jag inte bryr mig om det. Verkligen inte. Jag tycker att det är galet när … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

Skolans problem, nr 10: Läraravtalet

Många gånger pratar man om svensk skolas problem som om det var ett problem. ”Höjer man bara lärarlönerna så kommer det lösa sig” eller ”Blir skolan bara statlig kommer allt att ordna sig”. Jag menar att svårigheterna i skolan är många och komplexa. Dessutom samspelar en del problemställning med varandra. I den här bloggserien tänker … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 10: Läraravtalet