Archive for november, 2015

h1

Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablisemanget

27 november 2015

Jag har under flera års tid skrivit om det pedagogiska etablissemanget som är ett mycket stort problem inom svensk skola. Lägger man ihop alla mina texter skulle det säkert räcka till en bok. Det blev lite ifrågasättanden på bloggen för några år sedan och jag definierade vad jag menade med det Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget, som jag kallar PIE.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

21 november 2015

 

”Att utbildningen är så slapp och dålig kommer inte hjälpa lärarnas status, snarare tvärtom. Jag vet många som hade blivit fantastiska lärare, men som hoppat av utbildningen och valt en annan inriktning på grund av lärarutbildningen. Man måste verkligen vilja detta för att orka genomföra det. Man blir rätt omotiverad och gör bara de momenten man måste genomföra. Enligt mig, och många andra, skulle man behöva reformera utbildningen något enormt. Allt måste bli mer effektivt och professionellt, kraven måste höjas och lärarna måste bli bättre och mer engagerade. Innehållet måste gås igenom – vad har man nytta av i praktiken?” (Isabels blogg, 22/9-15: http://onlyisabel.blogg.se)

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

14 november 2015

 

”Vissa tror att fler nationella prov, betyg i tidigare åldrar och betyg i sig gör att elever lär sig mer och presterar bättre, även om forskningen visar att betyg och prov har en negativ effekt på resurssvaga elever” (Alli Klapp, Bedömning, betyg och lärande 2015).

Den här boken kommer jag återvända till i ett senare blogginlägg där jag minst sagt kommer såga innehållet. Men jag ska vara noga och därför behöver jag också utrymme för ett helt eget blogginlägg. Redan nu kan jag säga att boken är en partsinlaga, Klapp hänvisar till forskning, men det är helt fel forskning för att de hon påstår ska vara validt. Alli Klapp gör ”en Martin Hugo”. Hon övertolkningar av forskningen som utgångspunkt för sitt ideologiska betygsmotstånd, se länk om Hugo.

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 5: Kommunaliseringen

07 november 2015

”Ett tåg av tusentals lärare ringlade fram på Riksgatan, förbi Rosenbad, över Vasabron och längs gamla kanslihuset vid Mynttorget. Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering. Därav känslan av förgängelse. Saken är inte för evigt. Demonstranterna fruktade att den något sånär jämlika svenska skolan skulle lösas upp. Man trodde sig se ett folkhem braka samman och gemensamma värden – det som i skolsammanhang kallas likvärdighet – gå förlorade. Inne i riksdagshuset pågick debatten i sex timmar. Osaliga andar levde sitt eget liv och kom med budskap om svek, dubbla mutpengar och köpta samveten. Sålunda skulle Lärarförbundets ordförande Christer Romilson ha övertalats att skriva på i kraft av ett sockrat lönebud och nu hävdade den borgliga oppositionen i riksdagsdebatten att vänsterpartiet och dess talesman Ylva Johansson hade mutats att stödja kommunalisering sedan partiet utlovats ett öronmärkt sektorsbidrag tilll skolan och hon själv…ja, man vet väl inte riktigt när… men någon gång blev hon lovad en regeringspost i en socialdemokratisk regering. Regeringen och vänsterpartiet vann omröstningen med fem röster, 162 mot 157, och det var ett vågspel eftersom man drev igenom en av de största skolreformerna någonsin i konfrontation i stället för att söka enhet.” (Gunnar Ohrlander, Den Gudarna älskar).

Read the rest of this entry ?

h1

Skolans problem, nr 6: Metodtrenderna

01 november 2015

Jag har inte jobbat så länge inom skolan, endast 9 år som lärare och 6,5 år som rektor. Ändå har det under de år jag jobbat formligen sprutat ut olika metoder, den ena bättre än den andra om man får tro de som talar för metoden. Många gångar har dessa olika pedagogiska metoder som kommit och gått som modeflugor lyfts fram som någon form av mirakelmetod. ”Använd bara den här metodiken så kommer alla dina elever nå målen” eller ”Om ni kör med den här metoden så kommer eleverna att ha lättare att ta eget ansvar för sina studier”.

Read the rest of this entry ?