Tack för i år!

Hej alla bloggläsare, Nu är det snart slut på 2015 och ett nytt spännande bloggår är på intågande. Och det händer grejer kan jag lova. Jag gjorde igår en anmälan till Universitetskanslerämbetet för granskning av de kurser som Stockholms Universitet erbjuder när det gäller bedömning och betygssättning. Detta skrev jag i förra blogginlägget: https://johankant.wordpress.com/2015/12/26/systematiskt-betygsmotstand-pa-su/ Enligt Högskoleförordningen 1 … Fortsätt läsa Tack för i år!

Skolans tio värsta problem

I det här blogginlägget har jag gjort en sammanställning av min tidigare bloggserie, där jag lista skolans tio värsta problem. För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att … Fortsätt läsa Skolans tio värsta problem

Systematiskt betygsmotstånd på SU

I det här blogginlägget ska jag visa hur Stockholms Universitet (SU) erbjuder kurser på lärarutbildningen i bedömning och betygssättning som utgår från ett betygsmotstånd. Jag går igenom beskrivning av kurserna och litteraturlistorna. Utifrån detta dokument kan jag dra slutsatsen att SU är ett fäste för betygsmotstånd. Jag visar också hur olyckligt betygsmotståndarna använder sig av … Fortsätt läsa Systematiskt betygsmotstånd på SU

Christopher Gillberg i farten igen

Kommer ni ihåg Christopher Gillberg? Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.  Sociologen Eva Kärfve och läkaren Leif Elinder begärde för några år sedan att få granska Christopher Gillbergs forskning kring DAMP. Bakgrunden var att Eva Kärfve misstänkte att Gillberg hade bytt ut personer i sina referensgrupper för att få ett för … Fortsätt läsa Christopher Gillberg i farten igen

Åtgärdsprogram – grundskola

Åtgärdsprogram – grundskola Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800) Datum Diarienummer: 2015-12-12 Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas: • Tjänstemännen behöver veta sin roll • Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • Lärarutbildningen behöver reformeras … Fortsätt läsa Åtgärdsprogram – grundskola

Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

”Tjänstemannavälde uppstår i företag och organisationer med svaga ägare, eller i svaga demokratier. Tjänstemannavälde riskerar att leda till ekonomisk maktkoncentration, maktfullkomlighet, oansvariga beslut och tjänstefel utan påföljd, byråkrati och korruption. Tjänstemannavälde innebär att de ledande tjänstemännen kan använda (eller missbruka) ett företags resurser för egna syften utan att bromsas av ägare eller ägarrepresentanter i bolagsstyrelsen. … Fortsätt läsa Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet