Archive for december, 2015

h1

Tack för i år!

29 december 2015

Hej alla bloggläsare,

Nu är det snart slut på 2015 och ett nytt spännande bloggår är på intågande. Och det händer grejer kan jag lova. Jag gjorde igår en anmälan till Universitetskanslerämbetet för granskning av de kurser som Stockholms Universitet erbjuder när det gäller bedömning och betygssättning. Detta skrev jag i förra blogginlägget: https://johankant.wordpress.com/2015/12/26/systematiskt-betygsmotstand-pa-su/

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Skolans tio värsta problem

27 december 2015

I det här blogginlägget har jag gjort en sammanställning av min tidigare bloggserie, där jag lista skolans tio värsta problem. För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att nummer 1 eller 2 på listan är ett större problem än nummer 5 eller 7.

Read the rest of this entry ?

h1

Systematiskt betygsmotstånd på SU

26 december 2015

I det här blogginlägget ska jag visa hur Stockholms Universitet (SU) erbjuder kurser på lärarutbildningen i bedömning och betygssättning som utgår från ett betygsmotstånd. Jag går igenom beskrivning av kurserna och litteraturlistorna. Utifrån detta dokument kan jag dra slutsatsen att SU är ett fäste för betygsmotstånd. Jag visar också hur olyckligt betygsmotståndarna använder sig av forskningen på ett högst ovetenskapligt sätt för att dels föra ut sitt budskap och dels stå fria från ansvar. För forskningen står fri från statens klåfingriga  fingrar.

Read the rest of this entry ?

h1

Christopher Gillberg i farten igen

23 december 2015

Kommer ni ihåg Christopher Gillberg? Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.  Sociologen Eva Kärfve och läkaren Leif Elinder begärde för några år sedan att få granska Christopher Gillbergs forskning kring DAMP. Bakgrunden var att Eva Kärfve misstänkte att Gillberg hade bytt ut personer i sina referensgrupper för att få ett för honom bättre resultat. Gillberg vägrade lämna ut sin forskning och Kärfve och Elinder gick till domstol där de vann.

Read the rest of this entry ?

h1

Extrapris på Yrke: Lärare

21 december 2015

Hur många har läst min bok Yrke: Lärare? Inte så många kanske. Nu har förlaget extrapris på boken, endast 50 kronor plus 29 kronor i frakt – alltså ett mycket bra pris. Gå in och köp en julklapp till dig själv, här är länken. Jag fick en recension av boken i Expressen, länk.

Read the rest of this entry ?

h1

En liten artikelgenomgång

18 december 2015

Det har skrivits en del artiklar om skolan den senaste tiden och jag har inte hunnit kommentera dem. Så klart är det inte nödvändigt, fast ibland kan artikeln vara intressant och därför tycker jag att det finns ett värde att sprida den. Här kommer några av de texter som skrivits om skolan de senaste veckorna och som jag vill kommentera.

Read the rest of this entry ?

h1

Åtgärdsprogram – grundskola

12 december 2015

Åtgärdsprogram – grundskola

Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)

Datum Diarienummer: 2015-12-12

Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas:

• Tjänstemännen behöver veta sin roll
• Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Lärarutbildningen behöver reformeras
• Betygsmotståndet behöver motarbetas

Read the rest of this entry ?