Åtgärdsprogram – grundskola

Åtgärdsprogram – grundskola

Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)

Datum Diarienummer: 2015-12-12

Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte. Det innebär att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Följande åtgärder behöver vidtas:

• Tjänstemännen behöver veta sin roll
• Skolan behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Lärarutbildningen behöver reformeras
• Betygsmotståndet behöver motarbetas


Ange orsak till åtgärdsprogram

• Svensk skola håller på att gå under
• Svenska lärare går på knäna
• Rekryteringen till läraryrket är inte tillräckligt bra. Göra allt för få unga människor att vilja bli lärare
• Svenska elevers kunskapsresultat är inte tillräckligt bra


Förväntat reslutat av åtgärdsprogrammet (kan vara delmål)

• En skola i bättre balans
• En skola som lyckas bättre med elevernas resultat
• En skola som är en attraktiv arbetsplats


Skolans behov för att nå förväntat reslutat (med aktuell utredning som underlag):

Behov
Tjänstemännens roll

Hur tillgodoses behoven
Tydlig delegationsordning och uppföljning av fattade beslut. Inför en tydlig rutin. Utkräv ansvar av tjänstemän. Skriftlig erinran när inte fattade beslut följs.

Ansvarig
Chefer på Skolverk, departement, riksdagspolitiker och kommunala politiker


Behov
Tjänstemännens roll

Hur tillgodoses behoven
Gör om kursplanerna utifrån regeringens tidigare direktiv utifrån Leif Davidssons utredning om tydlighet. Sätt ihop en expertgrupp som inte leds av Skolverkets tjänstemän. Skriftlig erinran när inte fattade beslut följs.

Ansvarig
Chefer på Skolverk, departement, riksdagspolitiker och kommunala politiker


Behov
Vetenskaplig grund

Hur tillgodoses behoven
All kurslitteratur som används i lärarutbildning och fortbildning av lärare behöver granskas. Ideologisk litteratur bör genast rensas ut från lärarutbildningen.

Ansvarig
Skolforskningsinstitutet och Riksrevisionen


Behov
Vetenskaplig grund

Hur tillgodoses behoven
Se över pedagogiska institutioners makt över lärarutbildning, fortbildning för lärare och rektorsutbildning. All ideologisk överföring i form av föreläsningar och litteratur.

Ansvarig
Skolforskningsinstitutet och Riksrevisionen


Behov
Lärarutbildningen

Hur tillgodoses behoven
Reformera lärarutbildningen genom att granska kursinnehåll, litteratur och examinationsuppgifter. Uppföljning av tydliga kriterier som garanterar vetenskaplig grund och ej ideologispridning. Skriftlig erinran vid brott mot kriterier.

Ansvarig
Skolforskningsinstitutet och Riksrevisionen


Behov
Lärarutbildningen

Hur tillgodoses behoven
Inför en obligatoriska kurs i resultatuppföljning för alla lärarstudenter. Låt statsvetare eller revisorer sköta denna kurs.

Ansvarig
Regering, riksdag, skolforskningsinstitutet och Riksrevisionen


Behov
Lärarutbildningen

Hur tillgodoses behoven
För att locka studenter till lärarutbildningen, erbjud minst 10 000 kronor i månadslön för dem som går på lärarutbildningen.

Ansvarig
Regering och riksdag


Behov
Betygsmotståndet

Hur tillgodoses behoven
Böcker, artiklar och debattinlägg som lyfter fram betygsmotstånd bör granskas för att se om det är vetenskapligt förankrat eller en åsikt. Grundläggande vetenskapsmetodik ska gälla. Åsikter ska givetvis få förekomma, men då ska de aviseras som åsikter, inget annat.

Ansvarig
Skolforskningsinstitutet och Riksrevisionen


Behov
Kommunaliseringen

Hur tillgodoses behoven
Kommunaliseringen är ett misslyckande, aldrig har svensk skola varit så spretig och haft mindre likvärdighet. Omedelbart förstatligande av svensk skola.

Ansvarig
En ny myndighet bestående av framstående tjänstemän från Skolverket och Skolinspektionen. Eller en avdelning av Skolverket.


Behov
Metoder

Hur tillgodoses behoven
Varje ny metod inom skolan ska i förhand visa upp ett resultat innan och efter (learning income och outcome) innan metoden lanseras ute i skolan. Grundläggande vetenskapsmetodik ska gälla.

Ansvarig
Skolforskningsinstitutet


Behov
Fria skolvalet

Hur tillgodoses behoven
Begränsningar av det fria skolvalet så att det inte bidrar till segregering och utslagning av lokala skolor. Särskilt öronmärkt bidrag till skolor i segregerade miljonprogram för att kunna göra särskilda satsningar på läsning, språkutveckling eller locka till sig extra skickliga lärare.

Ansvarig
Regering, riksdag och Skolverket och Skolinspektionen.


Behov
Skolpengssystemet

Hur tillgodoses behoven
En statlig fastställd skolpeng för alla huvudmän

Ansvarig
Regering, riksdag och Skolverket


Behov
Marknadstänkandet

Hur tillgodoses behoven
Bort med all form av marknadstänkande kring skolan. Det är inte lika villkor i skolan och tron att skolan fungerar som vilket annat företag som helst och konkurrerar på lika villkor är en myt. Här behövs statliga direktiv.

Ansvarig
Regering, riksdag och Skolverket


Behov
Läraravtalet

Hur tillgodoses behoven
Lärare behöver få en bättre löneutveckling. Lägg på 10 000 på dagens lärarlöner rakt av. Återinför en reglerad undervisningsskyldighet (USK), så att lärare får betalt för extraarbete. Inför ett tarifftillägg för lärare så att de som jobbat länge inom skola får kompensation för detta.

Ansvarig
Regering, riksdag, statlig arbetsgivarorganisation, SKL, LR och LF

 


Beslut
Rektors beslut enligt kap. 3 11§ Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning Rektors beslut enligt kap. 3 12§ Anpassad studiegång: NEJ!


Hur kommer förväntat resultat av åtgärdsprogrammet bedömas?

Utvärdering av detta åtgärdsprogram kommer ske 2016-12-12. Resultatet kommer då bedömas.

 

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan!

 

 

 

3 reaktioner till “Åtgärdsprogram – grundskola

  1. Bra, Johan. Jag tror också det vore bra med tarifflöner, möjligen med en liten individuell del på toppen. Sedan ska ansvar och uppdrag betalas utöver detta.
    Usken är viktig och vi måste våga tala om att den ska vara olika för olika ämnen.

    1. Odd,
      Det bästa med Usken var att lärares arbetsuppgifter var definierade och reglerade. Allt utöver skulle man få betalt för, precis som på alla andra arbetsplatser. Enligt mig är läraryrket samhällets viktigaste och detta måste alla begripa. Inte förrän beslutsfattarna i handling och inte bara i ord, visar att de tycker så, kan något göras åt situationen i skolan. Om vi vill ha toppstudenter till läraryrket, om vi vill höja status, om vi vill ha en jävligt bra skola för alla är det nödvändigt att ta tillbaka Usken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s