Archive for januari, 2016

h1

Vad hände med McKinsey?

31 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om McKinsey-rapporten som kom 2007 och fokuserade på att läraren var den enskilt viktigaste faktorn för att skolan ska bli framgångsrik. Men vad har hänt på de 8,5 åren som har gått sedan rapporten så flitigt diskuterades i hela Sverige? Inte mycket menar jag. Blogginläggen handlar inte så mycket om själva rapporten, utan mer om det som har hänt efter rapporten och vilka utmaningar vi står inför.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

24 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om hur införandet av lärarlegitimation – att bara lärare med legitimation får sätta betyg – ställer krav på en ämbetsutbildning värd namnet. När inte lärosätena tillhandahåller denna utbildning, t.ex. Stockholms Universitet, sätter man den rättssäkerheten ur spel. Här verkar omedveten okunnighet råda!

Read the rest of this entry ?

h1

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial

16 januari 2016

Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in. Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Anledningen var att det aldrig borras så djupt i dessa frågor samt att betygsfrågan drivs av ett ideologiskt etablissemang, något som jag tagit upp på den här bloggen många gånger. Måhl och Sundblad har ingen ideologisk agenda, de utgår från regelverket i sina föreläsningar. Syftet med föreläsningen den 10/10 var att filma den och lägga ut filmerna på Youtube för att göra dem tillgängliga för alla. Jag har tillsammans med Bo Sundblad arbetat fram ett arbetsmaterial som i detta blogginlägg bifogas, där skolor kan fortbilda sig själva kollegialt. Här är materialet: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning. På denna blogg kommer Per Måhls bok Betyg men på vad publiceras som e-bok, en oerhört klargörande bok. Jag jobbar med att få texten digital, men det är lite knöligt. Återkommer.

Read the rest of this entry ?

h1

Vad kan nationalekonomer bidra med för att vända svensk skola?

10 januari 2016

Det här blogginlägget handlar om hur fyra nationalekonomer under en paneldebatt diskuterade svensk skola. Under 1,5 timme kommer man inte fram till mycket, men visar sin okunnighet på en mängd områden. Jag går här igenom den kritik som jag vill framföra när det gäller denna film, men också ge ekonomerna tips på vilka forskningsområden de kan titta på och vilka grundkunskaper som svenska elever bör få med sig – och som är utvärderingsbara.

Read the rest of this entry ?

h1

Tio myter som inte är myter

06 januari 2016

I det här blogginlägget tar jag upp ett inlägg från Expressen debatt som lärarstudenten Jessica Schedvin har skrivit. Hon menar att det finns tio myter om den svenska skolan. Jag bemöter dessa tio påståenden och visar på att det absolut inte är myter, utan att det faktiskt förhåller sig så – tvärt emot vad Schedvin påstår. Jag kommer fram till att Jessica Schedvin lyfter fram individuella åsikter som knappast har generell bäring på skolan generellt och dessutom att dessa åsikter inte ens stämmer.

Read the rest of this entry ?

h1

Läraren – Viktigast!

02 januari 2016

I det här blogginlägget tar jag upp tre olika artiklar. Först är det Gabriel Heller-Sahlgren som menar att skolans alla problem beror på den progressiva pedagogiken. Jag håller med honom att denna pedagogik har stort ansvar till det som skett, men bilden av svensk skolan är lite mer komplex än så och jag diskuterar detta. Sedan har ett äldre inlägg av psykiatrikern David Eberhard dykt upp som tangerar de inlägg jag hade i Expressen om föräldrar. Eberhard menar att barnen tagit makten och hänvisar till sin bok med samma namn. Jag har läst boken och håller inte med Eberhard i allt, men i mycket. Dessutom är boken rätt rolig, utan att för den skull utgöra någon form av komisk litteratur. Den tredje som yttrar sig om skolan är Jan Guillou som menar att debatten 2015 handlade om migration och dessa problem, samtidigt som skolans problem inte diskuterades i samma grad. Ändå menar Guillou att om 10 år kommer dessa flyktingar verka i vårt samhälle men slakten av svensk skola kommer få förödande konsekvenser om 10 år. Jag avslutar blogginläggen med att diskutera varför jag tycker att lärarledd undervisning är det svensk skola behöver.

Read the rest of this entry ?