Archive for april, 2016

h1

Alli Klapp – påläggskalv inom betygsmotstånd

23 april 2016

Det här blogginlägget handlar om en lärarpodd, där Alli Klapp blir intervjuad. Hon är så kallad forskare, med specialitet när det gäller bedömning och betyg. Jag skriver så kallad, för jag menar att forskare ska väl hålla sig till grundläggande vetenskapsmetodik och titta på annan forskning som är relevant för det man forskar om. Det anser jag inte att Alli Klapp gör, utan hon är Christian Lundahls påläggskalv och ”up-coming star”.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Frontalangrepp på lärarkåren

16 april 2016

Det här blogginlägget handlar om hur regeringens planer att rätta de Nationella Proven centralt är ett misstroende mot lärarkåren. I ord påtalar man att lärarna är så viktiga och att kårens status behöver höjas. I handling gör man något annat, man säker lärarnas status genom att ifrågasätta deras bedömningskompetens, istället för att satsa på att systematiskt bygga upp lärarkårens skicklighet i dessa centrala frågor. Det är ett knivhugg i ryggen på lärarkåren.

Read the rest of this entry ?

h1

Undervisning – vägen till framgång!

10 april 2016

Det här blogginlägget handlar om hur viktigt det är att läraren undervisar och inte lämnar över att eleven själv ska lära sig. Oavsett om det handlar om medelklasskolan eller en skola i förorten, eller miljonprogramsområden så behöver eleverna lärare som leder lektionerna och undervisar. Här i ligger nyckeln för att svensk skola ska lyfta sig. Det är på läraren det hänger. Men å andra sidan, det konstaterade McKinsey redan 2007, McKinseyrapporten.

Read the rest of this entry ?