Archive for augusti, 2016

h1

Undervisning, del 2: Nedmonteringen

27 augusti 2016

”Samtidigt omdefinierar den nya pedagogiken vad inlärning är. Man säger att inlärning betyder att eleven ska vara aktiv och fri för att kunna konstruera sina egna kunskaper. Man ifrågasätter sambandet mellan undervisning och inlärning och ser utbildning som självutbildning. Man upprättar en skiljelinje mellan undervisning och inlärning, och det är den senare termen som anses viktigast med det tillägget att konstruktivister hellre talar om lärande. Inlärning för tanken till ett resultat, medan lärande ger idén om något ständigt pågående. Den nya pedagogiken ser skolarbete som något som sker i skollokaler under en viss tid på dagen, och där det viktiga inte är resultatet utan att ha deltagit och därvid utvecklat sina sociala färdigheter och attityder. Fokus är inte på inlärning utan att främja att eleven uttrycker sin egen personlighet vilket kan ske genom att arbeta i olika självvalda projekt.” (Inger Enkvist: God utbildning och dålig, s.13, Gidlunds förlag 2013).

Det här blogginlägget handlar om hur Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) raserade svensk skola.

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Undervisning, del 1: Introduktion

22 augusti 2016

 

Det här blogginlägget är en introduktion till en bloggserie som kommer handla om undervisning. I det här första blogginlägget problematiserar jag lite kring skolan och lärarrollen.

Har du upplevt en fantastisk lärare någon gång? Någon som trollbundit dig och till och med fått dig intresserad av ämnen som du inte trodde dig vara intresserad av? Kanske en lärare i fysik eller en komvuxlärare i matematik. Kanske en svensklärare som har fått dig intresserad av litteratur eller en idrottslärare som har fått dig att faktisk tycka idrott är kul, trots att du egentligen är en riktig soffpotatis. Eller en briljant föreläsare på universitetet som kunde få till och med mikroekonomi att bli intressant. En lärare som har fått läroböckernas texter att bli intressanta eller en lärare som har fått dig intresserad av ett ämne som du inte ens trott dig vara intresserad av. Då har du sprungit på en lärare som har undervisat.

Read the rest of this entry ?

h1

Orsaken till mekaniska avkodningen?

04 augusti 2016

Det har blogginlägget handlar om den debattartikel som didaktikerna Gunilla Molloy och Barbro Westlund har skrivit i Dagens Nyheter. Jag menar att författarna missar bakomliggande orsaker till att svenska barn inte läser tillräckligt bra, vilket i sig är märkligt eftersom de två är forskare. Rimligtvis borde de känna till att det finns två idétraditioner om vad läsning är. Jag menar att den mekaniska avläsningen är ett problem som är skapat av den blinda metodik som varit förhärskande i svensk skola.

Read the rest of this entry ?