Är högskoleprovet rasism?


I augusti skrev jag ett blogginlägg där jag tyckte att man borde skrota högskoleprovet på grund av att jag ansåg att provet i sig inte visade på den sökandes grundläggande kunskap för att klara av högskolestudier, se länk. Heller inte att det visade något av den kapacitet en student har. Lägg därtill att det föreligger en stor risk för omfattande fusk, något som Dagens Nyheter rapporterade om när det nyligen åter var dags för högskoleprovet.

Den senaste tiden har jag skrivit en hel del om den segregerade förorten. Dels på grund av att jag själv har arbetat flera år i Jordbro och dels på grund av att en före detta elev till mig nyligen blev mördad. Dessa barn och ungdomar ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Patrik Rydell, språklärare och skolledare, skriver en insändare i Dagens Nyheter, se Vad är egentligen syftet med högskoleprovets orddel? – DN.Åsikt.

Rydell frågar sig vad syftet är med högskoleprovet. Han skriver: ”Provet är utformat så att man garanterat uppnår en spridning av resultatet. Man väljer ut ord som hör hemma i en äldre kultiverad miljö, sömsmån och parlör för att ta ett par exempel. Det ger sken av att äldre har bättre ordförståelse. Med ett annat urval skulle man lika gärna kunna konstatera att det är yngre personer som har bättre ordförståelse!

De prövande som gynnas är de som vuxit upp i en miljö präglad av litterära och kulturhistoriska intressen och som har svenska som modersmål.”

Att högskoleprovet inte är till för att visa på faktiska kunskaper utan för att sortera visste jag redan och säkert många med mig. Det finns ju kurser i hur man klara högskoleprovet på bästa sätt, så med lite list och högskoleprovkunskap kan man klara sig långt.

Men Patrik Rydell öppnade verkligen mina ögon, upplyste mig om något jag faktiskt tänkt på: Högskoleprovet segregerar. För visst är det som Rydell skriver, de ungdomar som kommer från en akademisk och/eller litterär värld har fördelar. Kommer du från ett medel- eller överklasshem där man läser mycket och där det är självklart med akademiska studier har du fördelar gentemot gänget i förorten.

Kanske är det så att staten inte vill ha alltför många människor med invandrarbakgrund eller fel social kod/status på högre positioner i samhället. Kanske är det så att staten vill behålla bostadssegregationen. Orden från politikerna säger en sak men handlingarna en annan. Och blir det knas i förorten skickar man bara in polis. Så klart pumpar man in miljoner bara för att ”pöbeln” ska stanna i sina orter där kriminalitet, våld och droger finns lättillgängligt. Lyssna på Labyrints texter som beskriver samhället utifrån förortens perspektiv:

Eller en video från Jordbro med Kartellen, se särskilt miljöerna t.ex. trappuppgången. Långt ifrån stuckatur och kristallkronor i trappuppgången. Sen vill jag bara påpeka att någon ”ghettoromantik” är inget jag vill lyfta fram eller att det ska vara så att dessa hip hopare ska vara talespersoner för hela ”orten”. Verkligen inte. Men faktum är ändå att 50% av kvinnorna är arbetslösa och att Jordbro är en av de fattigaste områdena i Sverige. Så vad ska dessa människor göra?

 

 

 

Är högskoleprovet statlig rasism? Strukturell eller omedveten? Det verkar så tycker jag.

Med staten menar jag ju riksdagspolitikerna och de statliga myndigheter som ska genomföra politikernas beslut. Alltså alla dessa tjänstemän. Dessa tjänstemän……som sitter på makten och gör lite som de vill. Men ingen får någonsin stå till svars. Aldrig någon.

Det värsta är att denna inställning är värsta sortens slöseri av resurser. Det finns så oerhört många oerhört smarta och entusiastiska barn och ungdomar i de segregerade förorterna. Alla ni som jobbar eller har jobbat i miljonprogramsområden vet att det finns så mycket fantastisk i dessa områden och sådan potential i dessa människor. Problem också – jag visst, men problem är till för att lösas. Frågan är varför inte Sverige tar till vara på dessa tillgångar? Jag skrev ett blogginlägg där jag hade lite förslag på vad man skulle göra med skolan i dessa orter, se länk.

Är det också statlig rasism?

Nej, lägg ner högskoleprovet! Det får ju bara alla de som redan är exkluderade att känna sig ännu mer utanför i samhället. Eller gör som Patrik Rydell säger – gör om urvalet av ord.

Tack Patrik Rydell för en mycket bra insändare!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

Bonusvideo – lyssna på texten:

3 reaktioner till “Är högskoleprovet rasism?

  1. Högskoleprovet är som tidigare framhållits dåligt på att sortera elever efter lämplighet för högskolestudier. Allra sämst är orddelen. Man har studerat vad som händer om man viktar ner den, eller helt tar bort den. Då blir högskoleprovet bättre på att prognostisera elevernas kommande studieresultat.
    Väldigt bra insändare av Rydell för övrigt. Sorgligt dock att de två som svarat Rydell verkar ha missat hans budskap.

  2. Intressant och tyvärr tror jag du har rätt. Tycker för övrigt att högskoleprovet fått för stor betydelse. Inte för att allt var bättre förr men när jag kom in på lärarutbildning på 80-talet fanns det något som hette 25:4, det betydde att man skulle vara minst 25 år och ha jobbat minst 4 år, det fick man räkna poäng för som lades till betygen. På denna kvot kom många in som inte hade klart de högsta betygen men som klarat att jobba några år efter gymnasiet. jag har ingen statistik på detta men mitt intryck var att denna kvot hjälpte framför allt de som kom från arbetarklassen att komma in på högre utbildningar.Det var också bra för högskolan med elever med erfarenheter utanför skolans värld.

    1. Hej Mia,

      Tack för din kommentar. Det där med att högskoleprovet skulle vara rasism kanske inte är ett nytt fenomen. Alla med ett annat modersmål än svenskan är misskrediterade av orddelen. Men även de personer som inte kommer från en akademisk miljö, t.ex. från arbetarhem utan studievana. Att just rasistspåret lyfts upp av mig just nu beror på att det passade så väl in i den samhällsdebatt som pågår om migration och segregerade bostadsområden. Ska man dra detta riktigt till sin spets är högskoleprovet ett demokratiproblem eftersom det stänger ute en viss del av befolkningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s