Archive for december, 2017

h1

Hur är det med språket på IESS?

29 december 2017

Onsdagen 27/12-17 var det en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) om Internationella Engelska skolan (IESS) som har ökat lavinartat, se länk. Sedan starten 1998 har IESS ökat från två skolor till 34 över hela landet. Idag har IESS 24 000 elever, en ökning med 344% på 10 år. Dessutom är det lång kö till att få börja på IESS. Men språkforskarna varnar för att andraspråksundervisande elever kan bli lidande. ”Men forskningen visar att eleverna inte lär sig ett ämne lika effektivt om undervisningen är på ett annat språk än elevens modersmål. Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet, pekar på att det var effektivare att lära sig nya begrepp på sitt modersmål och först sedan man tillskansat sig kunskapen översätta den till ett annat språk.”

Andersson fortsätter: ”Om lärare lär ut helt nya begrepp på elevernas starkaste språk och sedan går över till ett andraspråk, då kan undervisningen som delvis är på elevernas andraspråk fungera bra säger Annika Andersson.”

Read the rest of this entry ?

Annonser
h1

Me too – det tog lång tid!

17 december 2017

I flera månader, faktiskt under hela hösten, har vi varit med om hur ”me too-kampanjen” sköljer över hela Västeuropa och fortsätter i Asien och Afrika. Men oförtruten styrka kommer vittnesmål efter vittnesmål upp på flickor och kvinnor som blir utsatta för övergrepp av pojkar och män. Egentligen är det ganska konstigt att det tagit så lång tid innan denna massrörelse kom igång, för det har väl alltid varit så att män har tagit för sig på kvinnors bekostnad.

Read the rest of this entry ?

h1

Oklar läroplan är problemet

09 december 2017

På Dagens Nyheters (DN:s) debattsida skriver Lärarnas Riksförbunds före detta ungdomsordförande Isak Skogstad den 21 november en artikel om vad det kan bero på att svenska elevers resultat har sjunkit, se Oklar läroplan. Skogstad lyfter fram tre centrala punkter som anledning:

  1. Elevinflytande
  2. Kunskapskraven
  3. Entreprenöriellt lärande

Read the rest of this entry ?