Vem vet egentligen vad en lärare gör?


Ibland upplever jag det i den allmänna diskussionen kring läraryrket handlar om att lärare ska förvalta skola. Eller kanske ännu bättre administrera skola på grund av alla arbetsuppgifter som har administrativ eller kurativ karaktär. Jag brukar ibland säga att vem som helst skulle kunna hoppa in och ta en mattelektion. Det är bara: ”Slå upp sidan 17 i boken och fortsätt räkna. Om ni behöver hjälp så räck upp handen.” – vem som helst! Varför? Jo, därför att vi alla har referensramar och vet exakt vad skola är, det vill säga den skola vi själva gick i som barn.

Nu är det givetvis inte så, alla de som är initierade vet att skolan är något helt annat idag än för 30 år sedan, både på gott och ont. Därmed inte sagt att exemplet ovan inte existerar även idag. Det jag vill komma till med den här inledningen är att det verkar finnas en villfarelse, även bland skolmänniskor då och då, att läraryrket fungerar som ett slags förvaltande av skola.

Men hur är det då att vara lärare?

 1. Läraren gör en grovplanering utifrån kursplanens centrala innehåll gällande vilka arbetsområden denne ska undervisa om under läsåret.
 2. Läraren gör en LPP (Lärarens pedagogiska planering), alltså en arbetsplan kring varje arbetsområde.
 3. Läraren ställer de didaktiska frågeställningarna i LPP:n: Vad, hur och varför? Detta för att göra ett stoffurval och skruva till sin egen tanke kring vad det är för något man håller på med.
 4. Läraren väljer ut de kunskapskrav som eleven ska ha lärt sig – INLÄRT (learn) när arbetsområdet är färdigt.
 5. Läraren ställer sig frågan: Hur ska jag förklara för eleverna så att de begriper? Vilken metodik ska jag använda?
 6. Läraren ställer sig frågan: Hur ska eleverna visa att de har lärt sig det de ska kunna? Vilken examinationsmetod ska läraren använda?
 7. Läraren tar fram examinationsfrågor som utgår från de kunskapskrav som finns för arbetsområdet.
 8. Läraren sätter ihop en presentation till eleverna där det framgår vad det är som de ska jobba med och vad eleverna ska kunna när arbetsområdet är slut. Alltså i förväg uppställda kunskapskrav.
 9. Vid examination ställer sig läraren frågorna: Utifrån elevens svar – vad kan eleven utifrån vad kunskapskraven förespråkar?  Resultatet analyseras av läraren och omformuleras till att jämföras med kunskapskraven.
 10. Under arbetets gång: Läraren noterar elevernas resultat. Läraren kommunicerar detta till elever och föräldrar. Utifrån resultatet ställer sig läraren frågorna: Hur ska de elever som inte klarade av att nå kunskapskraven få en ny chans att visa att de har lärt sig? Vilken extrahjälp ska jag erbjuda? Kan skolan erbjuda extrahjälp? Utifrån resultat – hur har jag skött mig? Har min undervisning varit bra? Om inte – hur ska jag förändra undervisning och kanske de exempel jag har?
 11. När arbetsområdet är klart utvärderar läraren sin och elevernas insatser. Ifall läraren inte lyckats med alla elever behöver denne rannsaka sig själv och se hur det går att se till att alla når kunskapskraven. Läraren behöver också utvärdera varje elevs insats och se till att återkoppla till de elever och deras föräldrar som inte klarat av att uppnå kunskapskraven. Vad ska skolan göra? Vad ska eleven göra? Vad ska vårdnadshavarna göra? Här behövs det läggas upp en konkret plan omgående så att det inte går flera arbetsområden och i värsta fall flera terminer av misslyckanden. Snabb återkoppling och kommunikation.

Och så börjar processen om på nytt. Kanske har jag glömt något eller så kan någon läsare tycka att jag saknar några detaljer eller närmare förklaringar, men detta är bara ett grovhugget exempel som kan både förfinas och göras mer detaljerat.

Nu är jag ganska säker på att denna bloggs läsare har full koll på det jag skrivit, men titta runt på er omgivning, både på personal på er skola, kan vara annan personal än lärare men även lärare, samt vänner – hur ser de på läraryrket? Det är exakt det jag menar, människor i allmänhet och en hel del politiker i synnerhet har inte en aning om vad som ligger bakom en framgångsrik lärare. Många tror att det är något magiskt, kanske en gen som läraren föds med eller något liknande. Att det skulle vara hårt och målmedvetet arbete bakom lärar- och skolframgång verkar vara långt borta i alltför mångas tankevärd. Lägg därtill att undervisningen i teoretiska ämnen på högstadiet är så fruktansvärt ansträngande rent kognitivt. För där ska läraren jobba med begreppsbildning och klä begrepp på ett teoretisk plan samtidigt som eleverna omvandlas i något som heter pubertet. Jag tror inte människor i allmänhet och faktiskt inte vissa lärare begriper vilket tufft jobb det är (och oerhört roligt vill jag tillägga). Jag har skrivit ett blogginlägg om detta tidigare, se länk.

Det är just detta jag vill lyfta upp med det här blogginlägg, att läraryrket handlar om att tänka till kring hur man ska se till att eleverna lär sig det de ska kunna enligt kursplanen och inte om rastvakter, kuratorssamtal, konfliktlösning med mera. Detta är något som har lagts på lärare på grund av att de som styr och bestämmer över skolan inte begriper att läraryrket innebär att kliva in i elevernas hjärna och påverka. Det är just detta lärarjobbet handlar om.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

11 reaktioner till “Vem vet egentligen vad en lärare gör?

  1. Hej Jakob,

   Förutsättningar är grunden till lärarjobbet: En god utbildning i hur det är att vara lärare (lärarutbildning), en läroplan, gott om tid – både arbetsförlagd tid och förtroendetid. När det gäller bedömningsbiten tycker jag att det är bra att öva sig på att bedöma tillsammans med kollegor, både diskutera enskilda fall och byta läxförhör/prov med varandra – bedöma och diskutera bedömningen. Sedan tror jag att det är bra att tillsammans med kollegor diskutera examinationsuppgifter, t.ex. provfrågekonstruktion.

 1. Väl skrivet! Jag har ofta sagt att politiker och andra som uttalar sig om skola först gärna får vikariera en vecka eller så (samtidigt som de förstås inte kan det på allvar, de saknar ju legitimation för att ansvara för undervisning).

  1. Hej Magnus,

   Det är mycket bra om människor som är lekmän kommer till skolan och vickar. Då finns det en chans till att de förstår vad det innebär att vara lärare. Förhoppningsvis.

   1. Ja, samtidigt som det kan bli så att man kan undra över varför det ska krävas en legitimation om man bara är inne och undervisar en dag och slipper göra professionellt grundande bedömningar som grund för betyg och annat?

   2. Jag du Magnus – ibland undrar man verkligen hur det var tänkt med legitimationen. För det blev ju lite si och så med det hela och hur ska man lösa det på sikt.

 2. Du får inte glömma att alldeles för ofta störs lärarnas arbete dessutom av elever som skiter i skolan och sätter en ära i det. Möten med föräldrar till elever som inte borde gå i en vanlig klass. Skriva handlingsplaner för att få tilläggsbelopp mm.
  Dessa arbeten är dessutom stora energibovar.

  1. Sten,
   Jag läser just nu en fantastisk bok som heter Generation Ego av Ana Udovic. Jag kommer skriva ett blogginlägg om boken lite senare. En lärare säger: ”En lektion där endast få gjort läxan blir dålig och tråkig, när den kunde blivit dynamisk och innehållsrik. Den oöverträffade lektionen är fortfarande läxförhör med utvikningar, som Elisabet Börjesson Therstam uttrycker det. När klassen gjort läxan har man en gemensam grund att utgå från och så hjälps alla åt att expandera, kommunicera och bearbeta ämnet. Men en sådan lektion går knappt att ha längre, när kanske bara en handfull elever har förberett sig” (Generation Ego, s66f).

   Så det är med att skita i skolarbetet får ganska värdelösa konsekvenser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s