Lgr 11:s kursplaner, del 2: Nya kursplaner


Det här blogginlägget publicerades ursprungligen 1/4-2010.

Nu ligger den slutliga versionen av det förslag till nya kursplaner som Skolverket har tagit fram ute på deras hemsida. Katastrof!!! Om utbildningsdepartementet antar dessa kursplaner väntar ytterliggare 10 års istid i svensk skola. Frågan är om det då inte är dags för mig att byta bransch, kanske ska jag jobba med något annat. För en sak är säker, det kommer att bli betydligt jobbigare med de nya kursplanerna.

Vad är det då som är så katastrofalt? För att börja i rätt ända, kritiken mot dagens kursplaner är att de är för otydliga och att tolkingsutrymmet är för stort. Det kan skilja ganska mycket från skola till skola i Sveriges avlånga land. Även inom skolor kan det skilja, om det är så att lärarna inte diskuterar bedömning och betygsättning. Också en tydlig frånvaro av fortbildning för lärare, när det gäller målstyrning och resultatuppföljning finns bland den kritik som riktas bland annat mot dåvarande Skolverket. Uppdraget som regeringen gav Skolverket är alltså att förtydliga kunskapsuppdraget. Bland annat skulle mål att sträva mot bort helt och hållet och mål att uppnå ersättas med kunskapskrav. På så sätt skulle det bli betydligt tydligare vad det är för kunskapskrav som gällde för grundskolan.

Men så blev det inte. Under resans gång, från regeringens proposition till Skolverkets förslag, har de nya kursplanerna blivit betydligt otydligare och svårare. Skolverkets tjänstemän har tolkat och omvandlat sitt uppdrag och fått ett helt annat resultat än vad som var tänkt. Tjänstemännens kvarnar har malt sönder det ursprungliga uppdraget och vips kan det bli nya år av förvirring.

I dagens kursplaner finns det flera ämnen som är katastrofer. Exempelvis fysik, kemi, biologi och matematik, som alla är långa önskelistor på mål som eleverna ska ha uppnått. Att påstå att kraven är lågt ställda, som vissa föreläsare gör, vittnar om extrem okunnighet. Dessa kursplaner behöver verkligen arbetas om. Men så finns det en del ämnen som är ganska bra, t.ex. SO-ämnena är helt ok. Titta exempelvis geografi i dagens kursplan. I årskurs 9 har kursplanen 6 punkter med relevanta mål att uppnå. När det gäller förslag till kursplan i geografi är det löpande text när det gäller det lägsta betygssteget E för år 9 . Ingen förtydling, snarare förvirring. Detsamma gäller många andra ämnen. Jag har inte lusläst alla kursplaner, men det är förvånande många kursplaner som är oprecisa, flummiga och där det även finns med metodhänvisningar. Dessutom finns det på flera håll ingen progression när det gäller de olika betygsstegen, något som är mycket märkligt. Det vill säga, tanken att högre betyg ska kräva ett annat tänkande finns inte med. Att få högre betyg enligt de nya kursplanerna kräver bara att du kan mer, det vill säga mer fakta.

Varför blir det då på detta sätt? Jag har givetvis ingen förklaring, kan bara spekulera. Som jag ser det finns det två tänkbara förklaringsmodeller. Den första förklaringen är att tjänstemännen som styr detta arbete på Skolverket redan från början var emot uppdraget och tog in lärare och forskare till sina referensgrupper i de olika ämnena, som de visste var motståndare till tydlighet, betyg och kunskapskrav. På så sätt kunde de ha en annan agenda än det uppdrag de fick från regeringen. Med andra ord, obstruktion och arbete att ta fram en kursplan som definitivt skulle sätta den sista spiken i kistan på mål- och resultatstyrning. Dessutom jobba för otydlighet när det gäller betygsättning. För med en fortsatt kaos gällande betygsättning skulle frågan om betygens existens komma upp på tapeten och kanske skulle vi i framtiden kunna få en betygsfri skola. Den andra förklaringen som jag kan fundera ut är att de på Skolverket, med alla referensgrupper, inte är kunniga och förmögna att ta fram tydliga kriterier för alla dessa ämnen och det är därför de har gjort så otydliga kursplaner. Det låter som ett orimligt antagande, men jag tycker ändå att det är på sin plats att anta att det kan vara så. Eller vad tror du? Tror du att lärares status kommer att öka i samhället om uppdraget blir otydligare? Vad säger lärarfacken om det?

Jag känner inte till orsakerna, men jag känner stark oro för att dessa kursplaner klubbas igenom. Det kommer att få katastrofala följder för svensk skola. Jag hoppas verkligen att departement, regering och riksdag är så starka att de motsätter sig detta förslag. Upp till kamp för en tydlig, rättvis kunskapsskola för alla! Då krävs tydlighet.

Vad ska man då göra åt Skolverket? Det lades ned en gång, kanske det är dags igen? Jag har funderat på att det kanske är dags att lägga ner Skolverket och starta en ny skolmyndighet, där de som arbetar bara är jurister och revisorer, att dessa yrkesgrupper får ersätta pedagoger, skolfolk och pedagogiska forskare. Det vore trist, men kanske är det den enda vägen att paragrafryttare ska sköta svensk skolmyndigheter, eftersom de som kommer från skolans värld år ut och år in har visat att de inte klarar av uppdraget. Förlåt mig att jag använder ordet paragrafryttare, min syster och min far är jurister, så jag har hört många diskussioner hemifrån hur man diskuterar kring lagar och beslut som tagits. Och i detta fall kanske det skulle bli väldigt bra om beslut inte gjordes om, utan följdes. Revisorerna skulle kunna ha en central roll när det gäller att följa upp resultat. Bara en tanke.

En annan tanke vore att låta jurister och revisorer få ta Skolverkets förslag till kursplaner och redigera innehållet. Juristerna skulle kunna formulera innehållet så att språket är klart och tydligt och revisorerna skulle kunna skriva målen på ett sådant sätt att de blir utvärderingsbara. Bara en tanke.

Jag hoppas verkligen att alla reagerar på det som kommer att hända. Jag kommer i alla fall titta efter annat jobb om dessa kursplaner går igenom. Det kommer att glädja ganska många personer som är betygs- och reformmotståndare, som jag kritiserat i mina blogginlägg.

OBS: Detta är inget aprilskämt!!!!!!!!!!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

En reaktion till “Lgr 11:s kursplaner, del 2: Nya kursplaner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s