Lgr 11:s kursplaner, del 4: Tydlig läroplan – rena lögnen

Det här blogginlägget publicerades ursprungligen 6/11-2010.

Regeringen gav i en proposition Skolverket i uppdrag att ta fram en läroplan som var betydligt tydligare än den som idag råder (Lpo 94). Detta har Skolverket tagit fasta på, i alla fall ordet tydligt, för man pratar hela tiden som ett slags mantra om tydlighet. Däremot är innehållet mycket mer abstrakt, otydligt och flummigt än tidigare.

Skolverket har i flera månader åkt land och rike runt för att presentera den nya läroplanen, trots att den inte ens var antagen i riksdagen.  Och när den blev antagen (7/10-10) fanns inte Kunskapskraven med– varför? Jo därför att de var så otydliga och lämnade så stort tolkningsutrymme åt enskilda lärare att regeringen inte kunde godkänna de förslag som Skolverket lämnade. Förslag på förslag skickades tillbaka till Skolverket med direktiven: Gör om! Detta har jag skrivit flera blogginlägg om. Frågan man ställer sig är hur Skolverket kan åka runt och prata om den nya läroplanen innan den är antagen?

Nyligen lade Skolverket ut en film på sin hemsida där man berättar om den nya läroplanen Lgr 11. Här fortsätter obstruerandet mot fattade riksdagsbeslut. Se filmen och avgör själv. En av de ansvariga för läroplansarbetet på Skolverket är Niclas Westin säger följande:

  • ”Vi har ju nu fått en samlad läroplan med tydligare kursplaner ” – Stämmer det? De förslag som Skolverket hittills lämnat har varit betydligt otydligare än dagens kursplaner, se de exempel jag angett i blogginlägg från 1 och 7 april i år. Dessutom är inte kunskapskraven inte presenterade än. Det är Skolverket som självständigt beslutar om kunskapskraven, men man har fått hård kritik från regeringen och Skolinspektionen. Hur kunskapskraven ska se ut vet vi inte än, men om det är i stil med vad Skolverket hittills presenterat blir det katastrof. Inte alls som Niclas Westin påstår.
  • ”har av många beskrivits som en poesidel och att den inte kommer till uttryck i verksamheten egentligen”. Detta uttalande får stå för Westin, men jag känner på mig att han inte har jobbat som lärare enligt Lpo 94.  Har han jobbat som lärare över huvudtaget? Det är inte själva läroplanen det är fel på utan implemeteringen av Lpo 94, där Skolverket är ansvarig för att detta arbete inte gjorts. Man skickade ut en video där pedagogikprofessor Ulf P Lundgren förklarade Lpo 94 och sedan fick skolorna klara sig själva.  Personligen har jag många åsikter om Lpo 94, bland annat tenderar mål att uppnå bli en ”önskelista” i vissa ämnen, men den är betydligt bättre än Skolverkets förslag till kursplaner.
  • ”Under Syfte finns det långsiktiga mål” – detta är helt emot regeringens direktiv, dels ska ordet mål över huvudtaget inte finnas med och dels är eventuella mål (kunskapskrav) på fel ställe. Innehållet vad eleverna ska kunna ska finnas med i kunskapskrav och ska inte döpas till mål.
  • ”I slutet av syftestexten finns så finns det en sammanfattning av de långsiktiga mål som gäller för alla nio årskurser och det är de ämnesspecifika förmågor som redan är givna tidigare i syftet och är sammanfattade ” Detta är i öppen konflikt med propositionen 2008/09:87, då man där valde att avvika från Davidssons utredning och ta bort ”Mål för undervisningen/ mål att uppnå”. Kunskapskraven blir inte formulerade vad eleverna ska kunna utifrån från centralt innehåll, utgångspunkter för bedömning och betygsättning, utan utifrån hur Skolverket anser att man ska bedriva undervisningen. Skolverket återinför i smyg ”Mål att sträva mot”. Detta begränsar lärarnas metodval och det är helt emot vad utbildningsminister Jan Björklund sa den 11 oktober 2010 i samband med Centralt innehåll: ”Tydligt, men centralt innehåll skall inte styra lärarens val av metoder och arbetsätt”.  Filmen ger tydliga besked om återgång till att Skolverket precis som Skolöverstyrelsen gör vad som stod i deras makt för att styra lärarens val av metoder och arbetsätt d.v.s. regelstyrning
  • ”Och i det centrala innehåll så preciseras det innehåll som redan finns angivet i syftet och det här är ju redaktionellt. Man arbetar alltså med delar av det centrala innehållet på ett sånt sätt att eleverna utvecklar förmågorna som finns beskrivna i målen, det är det förhållandet man måste förstå” – här har Skolverket lagt in begreppet mål, trots att regeringen gång på gång påtalat att mål inte får förekomma i Lgr 11. Att man har med mål i centralt innehåll innebär att de gamla strävansmålen finns med, fast i en annan benämning. Tänker man strävansmål när man läser Westins uttalande, stämmer det som hand i handske. Trots att regeringen uttryckt att all användning av mål inte ska finnas med. Är detta rätt?

En annan person som varit delaktig i läroplansarbetet och uttalar sig mycket märkligt i filmen är Per Eliasson, universitetslektor i Historia i Malmö. Bland annat beskriver han hur historieämnet idag planeras på högstadiet. Han anger arbetsområden som han tror historielärare går igenom på högstadiet, arbetsområden som är ganska många till antalet, frågan är om man hinner med alla dessa arbetsområden. Ändå är arbetsområdena relevanta, dock inte att jobba med samtliga – utan läraren behöver välja vilka arbetsområden man ska jobba med. Detta är lärarens pedagogiska frihet. Per Eliasson menar att man inte kan jobba på detta sätt längre, det kommer inte fungera, utan nu måste man jobba mycket mer med historieämnet. På vilket sätt lärare ska jobba förtydligare inte Eliasson. Vilket tungt ok Eliasson lägger på lärarnas axlar. Det verkar som om Eliasson inte har förstått att grundskolan inte utbildar historiker, det är universitets uppgift.

Per Thullberg, generaldirektör för Skolverket under läroplansarbetet, och därmed högst ansvarig för detta arbete uttalar sig vid några tillfällen i filmen. Bland annat menar Thullberg att läroplansarbetet har varit väldigt grundligt och att man har fått med sig professionen, alltså lärarna. Detta kan mycket väl vara sant, men hur kraftfullt projektledningen motverkat tydlighet och verkligen systematiskt gått emot regeringens direktiv framgår naturligtvis inte,. Jag känner två personer som har varit delaktig i läroplansarbetet och fått kontinuerlig kontakt om vilka direktiv Westin och Co har givit. Tydlighet har inte varit prioriterat. Denna information har Per Thullberg fått flera gånger, men ändå har han inte kunnat få sina tjänstemän att följa regeringens proposition, utan tjänstemännen har hela tiden obstruerat fattade riksdagsbeslut. Per Thullberg avgick som GD, innan hans förordnande gick ut, men någon bortförklaring om att han skulle återuppta sin forskning. Detta är bara snack – han avgick för att han inte kunde styra upp läroplansarbetet. Han rådde inte på Niclas Westin, Ulrika Lundqvist och de andra tjänstemännen.

Den gode läsaren ser att Skolverkets förslag till kunskapskrav är mera råd till god undervisning än referenspunkter för bedömning. Skolverkets tjänstemän, med Niclas Westin i spetsen åker land och rike runt och pratar om en läroplan som man tagit fram och som går helt emot de direktiv som man fått. Man gör en film där man sätter sig över fattade riksdagsbeslut. Man gör som man vill och skiter i vilka direktiv som kommer från riksdagen, trots att återkopplingen har varit tydlig och skett gång på gång på gång. Alla i filmen pratar om hur tydligare allt blir med den nya läroplanen, vilket är en lögn, Lgr 11 är inte tydligare utan tvärt om otydligare. Men man säger det igen och igen och igen. Uttalar man det tillräckligt många gånger kommer människor tro på det.

Läroplanen Lgr 11 som den presenteras av Skolverket är en katastrof för lärarkåren och kommer lägga lärarnas status i frysbox i 10 år. Bedömningskompetensen hos en yrkeskår är grundläggande för hur professionell Dags för lärarfacken att reagera starkt och värna sina medlemmars rätt till ökad status. Dags för regeringen att agera, hoppas att det blir en ny generaldirektör med starka nypor, t.ex. Inga-Britt Ahlenius. Annars är det bara att lägga ner Skolverket, för man kan väl inte ha en myndighet som motverkar demokratiskt fattade beslut. Detta är ett hot mot demokratin! Som jag ser det är Niclas Westins uppträdande grund för uppsägning. Vore jag hans chef skulle han få sparken.

För i slutändan är lärarna samhällets viktigaste institution. Upp till kamp!!!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s