P1 granskar kursplanerna. Bra!

Under flera års tid har jag efterlyst journalister som granskar svensk skola och då menar jag inte på klassrumsnivå. Nu har journalisten Katarina Gunnarsson, länk, på Sveriges Radio äntligen gjort en reportageserie om skolan. Äntligen!

I  P1:s Studio Ett har reportagen tagits upp och diskuterats med alla möjliga makthavare. Gunnarsson har på ett tydligt sätt pekat ut de abstrakt skrivna kursplanerna som boven i draman, något som jag signalerade redan innan kursplanerna trädde i kraft 2011, se länk. Jag har ju nyligen återpublicerat äldre inlägg om just detta i min senast bloggserie.

Igår, tisdagen 22/5-18, se länk, intervjuades Per Eliasson, professor i historia, om kursplanerna. Han var med och skrev fram kursplanerna i historia, en av de kursplaner som ter sig mest märkliga. Idag arbetar Per Eliasson på Skolverket och det är högst anmärkningsvärt hur Eliasson lägger all skuld för skolans misslyckande på lärarna. Enligt Gunnarsson har ”Eliassons kunskapssyn” fått genomslag efter alla dessa år som Lgr 11 funnits. Lärarna hade fel kunskapssyn. Men fick lärarna någon chans att sätta sig in i Lgr 11? Var det inte så att lärarna blev helt akterseglade när den nya kursplanen kom? Jo, så vad det, men det verkar inte bekymra Per Eliasson. Istället ska lärarna lära sig hans kunskapssyn. Snacka om omnipotent!

Per Thullberg, Generaldirektör på Skolverket, när Lgr 11 infördes menar i programmet att Lgr 11:s kursplaner åtminstone var bättre än Lpo 94:s. Detta är ju rent skitsnack och vittnar om att Per Thullberg inte vet vad han snackar om. Titta på det här exemplet (obs ej högre betygsnivåer):

”Svenska, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (Lpo 94)

Eleven skall
– kunna förstå och själv använda det svenska språket i tal och skrift i de olika situationer eleven ställs inför,
– aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, kunna sammanhängande muntligt återberätta något som eleven hört, läst, sett eller upplevt samt muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt,
– kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern avpassad skönlitteratur och förstå faktatexter av den art som behövs i skolarbetet,
– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild och film,
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan språkriktighet som syftet med skrivandet kräver, både vid skrivande för hand och med dator,
– kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket. ”

Kommentar: Visst är Lpo 94 också abstrakt skriven, men inte i på samma sätt att en hel lärarkår lämnas helt i sticket med tolkningar i varenda mening av kursplanetexten.

”Svenska: Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 (Lgr 11)

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om- världsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och
berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och SV sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters inne- håll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. ”

Nuvarande GD:n på Skolverket Peter Fredriksson lägger sig platt inför journalisterna. Bra! Men frågan är om Fredriksson har den kapacitet som krävs för att vända detta. Första draget att plocka in Ingrid Carlgren var ett snedsteg som heter duga. Denna kvinna som har varit med att sänka svensk skola i första läget, inte bra att låta henne få inflytande, se länk.

Men vad är då problemet? I dagens program, 23/5-18, lyfter man fram hur uppgifterna ser ut i svensk skola där ett alltför stort ansvar läggs på eleverna. Vissa uppgifter innebär att eleverna ska utföra arbete på universitetsnivå. En 15-åring! Jag har tidigare skrivit om detta, se länk. Man talar om hur dagens ungdomar är stressade över studier och betyg. Kanske inte så konstigt ifall de ska prestera på en nivå som de inte klarar. Lyssna på mammans vittnesmål i reportaget som finner sin dotter panikslagen inför inlämningsuppgiften. Men alla de elever som inte har stöd hemifrån och som kommer från hem som saknar studietradition – vad händer med dem? Det går helt enkelt inte bra för dessa elever och det är dessa vi ser misslyckas i t.ex. PISA.

Problemet är också att politikerna inte begriper. Kommer ni ihåg för ungefär två år sedan? Tre elever på Häggviksskolan i Sollentuna hade lämnat in en likadan uppsats till tre olika lärare och fått tillbaka uppsatsen med tre olika betyg. Skolminister Gustav Fridolin blev mycket upprörd och givetvis fick lärarna skulden. Men hade herr Skolminister koll på kursplanen? Att tolkningsutrymmet var så enormt abstrakt att det gick att sätta vilket betyg som helst? Nej, det hade Fridolin noll koll på. Alltså skolministern!

Jag har tagit upp det många gånger, alltför stort fokus på förmågorna och kombinationen av abstrakta kunskapskrav gör att det går åt helvete med svensk skola. Vi behöver få en kursplan som fokuserar på baskunskaper. Alla proggare går i taket och säger att man vill dra tillbaka klockan och införa faktakunskaper. Nej, inte dra tillbaka klockan, men för att kunna analysera, resonera, dra slutsatser och byta perspektiv behöver eleven har grundläggande ämneskunskaper och inte bara fokus på en massa förmågor. 

Stort tack till P1 i allmänhet och Katarina Gunnarsson i synnerhet. Hoppas ni fortsätter orka och att andra journalister tar tag i detta.

Nästa blogginlägg kommer handla om relativa betyg och det förslag som Jonas Vlachos driver. 

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller återinför USK:en!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s