Glädjande besked från Peter Fredriksson


Det har under våren rasat en debatt om kursplanerna i läroplanen Lgr 11. På P1 och på DN debatt har Katarina Gunnarssons reportage, se länk, samt Isak Skogstad och Per Kornhall lyft fram hur illa det är ställt med skolan tack vare kursplanen, se ”Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper” – DN.SE och Kornhall och Skogsstad, slutreplik samt länk.  Bra – mycket bra! I första vändan fick Skogstad och Kornhall en obegriplig replik av Skolverket. Tisdagen 19/6-18 gick Skolverkets generaldirektör (GD) Peter Fredriksson ut i debatt på Dagens Nyheter, se Skolverkets generaldirektör: ”Faktakunskaper ska bli viktigare i grundskolan” – DN.SE .

Det är ett glädjande besked som GD lämnar och som får mig och säker många fler att jubla. Peter Fredriksson skriver:

”Faktakunskaper utan någon form av förståelse har begränsat värde. Förståelse utan faktakunskaper är en ren omöjlighet. Faktakunskaper är en grundläggande förutsättning för att kunna resonera och analysera. De påståenden som förekommit i debatten om att faktakunskaper inte skulle vara viktigt i dagens skola stämmer inte. Min bedömning är att det ofta bottnar i okunskap om hur kursplaner och kunskapskrav hänger ihop.”

Min kommentar: Åh nej, inte det där förbaskade 4F:n som Ingrid Carlgren flummade till skolan med. Men i den här passagen tydliggör Peter Fredriksson hur viktigt det är med faktakunskaper, alltså hur grundläggande faktakunskaper är ett måste för att kunna analysera, dra slutsatser och reflektera. 

Hur ska detta gå till då? Fredriksson tydliggör i fyra punkter, så här skriver generaldirektören: 

”Vi fokuserar på grundskolan och våra prioriteringar kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Betona faktakunskaper mer. Vår analys visar att kursplanernas formuleringar om målen kan uppfattas så att faktakunskaper inte tillmäts tillräckligt stort betydelse. I dag används endast kunskapsuttrycket ”förmåga att” i målen. Vi vill även lägga till ”kunskaper om”, ”förståelse av” och ”färdigheter i” på samma sätt som i gymnasieskolan. Därigenom skapas en bättre balans mellan fakta och förmågor i grundskolans kursplaner.

2. Anpassa det centrala innehållet. I vissa kursplaner är det centrala innehållet väldigt omfattande, vilket kan skapa svårigheter att få undervisningstiden att räcka till. I andra kursplaner är det centrala innehållet inte tillräckligt konkret. Vi vill göra konkretionsgraden mer likartad i de olika ämnena.

3. Tydliggöra skillnaden mellan årskurser i kursplanernas centrala innehåll. Vår analys visar att det centrala innehållet i kursplanerna inte tydliggör tillräckligt väl den kunskapsutveckling som ska ske mellan olika årskurser. Det ska till exempel bli tydligare att de kunskaper som förväntas av en elev i årskurs 3 skiljer sig markant från vad som väntas av en elev i årskurs 9.

4. Förbättra kunskapskraven. Med dagens betygssystem behöver kunskapskraven göras mindre omfattande och mindre detaljerade för att undvika att det uppstår problem vid betygsättning. Formuleringarna av kunskapskraven ska underlätta en helhetsbedömning. Därmed kan man komma åt problemet att en elev kan få ett betydligt lägre betyg bara för att eleven inte har kunskaper motsvarande ett enskilt kunskapskrav. Vi går också vidare med att undersöka om vi kan formulera kunskapskraven bättre med mer ämnesspecifika begrepp och förmågor.”

Min kommentar: Oj vilket klargörande från Peter Fredriksson och Skolverket. Detta låter hur bra som helst och jag kommer verkligen att följa detta arbete och givetvis blogga om det när är dags att bjuda in lärare och när det är dags att presentera beta-versioner av kommande kursplaner. Jag startade en namninsamling där jag uppmanade Skolverket att göra om kursplanerna, se länk. Anledningen var att Skolverket slog ifrån sig Skogstad och Kornhalls kritik. Sett till Peter Fredrikssons artikel kan man konstatera att namninsamlingen kan bli ett slag i luften. 

Jag vill avsluta min kommentar av Peter Fredrikssons artikel med ännu ett citat: ”Lärarnas åsikter och erfarenheter är helt centrala i vårt arbete.” Tack för det Peter Fredriksson! Mycket glädjande statement. Lärare är det absolut viktigaste yrket i samhället och det är verkligen på tiden att lärarföraktet motverkas och att statusen för lärare i Sverige ökar. Lärarkåren behöver värnas av alla och skyddas mot externa påhopp. Kanske ska jag skriva ett blogginlägg där jag konkret ger flera exempel på hur många olika grupper ständigt underminerar lärarnas status. Återkommer till det.

Innan jag slutar detta blogginlägg kan jag inte undgå att fundera på hur det kommer sig att denna debatt uppkommer just nu. Alltså att det går så långt att Skolverket tar tag i kursplanen och att GD går ut i debatt. Dessa kursplaner har ju varit ett gissel för lärarna under många herrans år, men ingenstans har problemet lyfts fram. När lärarkåren har haft problem med bedömning och betygsättning har orsaken till problemen varit att lärarna varit så dåliga – inte att kursplanerna är usla och omöjliggör ett fullgott bedömningsarbete. Eller att lärarkåren inte har fått någon utbildning i bedömningsfrågor, men det är ju så klart lärarkårens fel. Allt har varit lärarnas fel.

Varför har inte lärarfacken drivit denna fråga hårdare? Ja menar, debatten har ju gått ganska varm genom åren när det gäller bedömning och betygssättning. Varför har inte Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tryckt på? Jag har på den här bloggen lyft fram vid ganska många tillfället att det är omöjligt att göra likvärdig och rättssäker bedömning utifrån Lgr 11:s kursplaner eftersom tolkningsutrymmet är så gigantiskt. Tänk alla 290 kommunala huvudmän samt fristående huvudmän som har flera tusentals lärare anställda och alla dessa ska tolka de abstrakta kursplanen och göra sin egen tolkning – klart som korvspad att det blir fel. Så vad beror det på att denna fråga kommer upp nu? Är det för att P1 har lyft frågan? Är det för att den välsituerade medelklassen har reagerat för att deras barn lider? Alltså föräldrar som är akademiker och som inte klarar av sina barns läxor – dessa har reagerat. Eller är det för att Skogstad och Kornhall kan belägga obstruktion på Skolverket? Ja, inte vet jag. Däremot är jag glad över debatten och att det äntligen händer något i frågan. 

Åter igen. Det finns inget viktigare yrke än lärare, för lärare går in i barns huvuden och påverkar med värdegrundsfrågor, kunskap, medmänsklighet, empati, rätt & fel och mycket annat. Bara genom vad man säger och gör påverkar lärare sina elever dagligen. Ja jag vet, det finns dåliga lärare också, det finns oskicklighet i alla yrkeskårer, men majoriteten av lärarkåren är bra och skulle kunna vara mycket bättre om de fick en mandat av Skolverket, huvudmannen, rektor att växa och inte vara detaljstyrda. Att få ägna sig åt det som är viktigt: Att lära kommande generationer grundläggande kunskaper så att de kan växa som människor. 

Att värna sina lärare är det viktigaste en skolledare kan göra – därmed inte sagt att läraren kan göra som de vill, men att skapa en frihetskänsla för läraren att undervisa utifrån sin egen förmåga och sina egna förutsättningar, så länge eleverna når målen (grundläggande kunskapsmål: läsa, skriva, räkna). Alltså lärarens friutrymme. Att få ett frihet och inte detaljstyras eller vara en administratör. Att hela tiden känna arbetsgivarens beskydd mot yttre attacker från föräldrar, politiker, tjänstemän eller media. Detta skapar trygghet och även arbetsro. Att känna tillit från sin arbetsgivare.

Nu är det hög tid för att värna lärarkåren så att fler unga hungriga människor vill bli lärare och att vi får behålla äldre erfarna kollegor och kanske locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Nu är det tid för den verkliga kunskapsskolan att resa sig och satsa på kommande generationer. Vi har mycket att tampas med i skolans värld, men att värna om läraren är det viktigaste.

Jag vill önska alla läsare en riktigt trevlig midsommar. Ta det lugnt med alkoholen och värna om din familj och dina vänner! 

 

8 reaktioner till “Glädjande besked från Peter Fredriksson

 1. Tjena! Det var verkligen glädjande att läsa artikeln i DN. Nu behöver vi kanske inte samla alla lärare i ett upprop! Kände väl lite på mig att GD Fredriksson skulle komma med ett sånt här förslag. Det var därför jag inte svarade dig i mitt förra inlägg om hur vi skulle mobilisera alla lärare 😀😀😀.

  Skämt åsido hur gör man nu så att inte PIE tar kontroll över detta nya som är på gång? Kommer lärare att få vara med att utforma det nya? Viktiga frågor.

  Det skulle vara bra att man på lokal och riksnivå började prata inom facket om hur man kan vara med i processen så att det blir som vi lärare vill.
  Vara med så att det inte blir ideologi så att säga.

  Ha en trevlig midsommar och en härlig sommar!

  1. Hej Frans,
   Enligt Peter Fredrikssons artikel ska lärarna få vara med i höst och säga sitt – vi får väl hoppas att det går bra. Och vi får väl hoppas att inte PIE får alltför stort inflytande. Det gäller att vara observant.

   Trevlig sommar själv.

 2. Jag ser fram emot beskrivningen av hur lärarnas arbete undermineras! God och glad midsommar! 🙂

  1. Hej Bernt,

   Jag ska sätta igång och skriva en med hur lärarkåren blivit systematiskt underminerad. Kommer som ett blogginlägg om någon/några veckor.

   1. Den konkretion som du, liksom Skogstad och Kornhall, gör är väldigt värdefull. Tack, och ha en välförtjänt härlig sommar!

   2. Hej Bernt,

    Tack för din återkoppling. När man diskuterar med ”drakar” är det nödvändigt att vara konkret och ge exempel annars blir man bortdribblad i abstraktion och fokusförflyttning. Därför är det nödvändigt.

    Ha en fin sommar själv.

 3. Hej,
  Tack för intressant blogginlägg som angriper grunden till problemet när det gäller kunskapskraven och bedömningen av desamma. Lösningen på detta problem är knappast att göra resultaten på de nationella proven styrande för betygen. Det lär ju knappast heller leda till att attraktiviteten i läraryrket ökar, snarare är ju en åtstramning åt det hållet ett underbetyg för lärarna. Jag har också ställt mig frågan varför lärarfacken inte syns i debatten, det är ju deras medlemmar som drabbas av att systemet är så luddigt. De borde ligga i fronten för att kritisera och presentera konkreta förslag på förändringar. Förhoppningsvis innebär dock det som händer nu att vi kan få fokus på vad som är de egentliga grundläggande problemen när det gäller bedömningen av kunskapskraven i vårt land. Oavsett huvudman så är det rådande systemet inte alls bra.

  Ulla Hamilton, VD Friskolorna

  1. Hej Ulla,

   Tack för återkoppling. Nej, huvudman spelar inte någon roll när det gäller denna problematik. Oavsett om man är kommunal eller fristående skola står lärarna inför samma problem som avprofessionaliserar läkarkåren. Riktigt tråkigt. Och det har pågått så länge.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s