Pedagogiskt informellt nätverk

För många år sedan skrev jag en bloggserie. Jag återpublicerade den efter några år och nu känner jag att det är dags igen. Det är ett långt blogginlägg, men det beror ju på att jag dels skriver långa blogginlägg (artiklar) och dels att just detta blogginlägg består av flera artiklar. Ändå tänker jag att det kan finnas ett intresse för nytillkomna läsare att se bakomliggande orsaker till det jag skriver idag och även till vårens debatt. Det blir lite sommarläsning.

Först vill jag definiera proggare: ”Progressiv pedagogik, pedagogisk riktning som växte fram i USA och Europa runt sekelskiftet 1900” (Pedagogisk uppslagsbok 1996). Man menar att vägen till demokrati är viktigare än målen i skolan, det vill säga att elevdemokrati är viktigare än att eleverna lär sig några kunskaper. Husguden för proggarna är John Dewey, vars Learning by doing är den stora ledstjärnan. Detta har inneburit att proggarna anser att det är processen som är viktig och att eleverna själva ska göra jobbet t.ex. med att söka kunskaper.

Pedagogiskt nätverk del 1

I mars 2009 såg jag ett reportage i Rapport som handlade om införandet av nationella prov i årskurs 3. I studion satt Hans-Åke Scherp (docent i pedagogik vid Karlstads Universitet) och berättade att all forskning visade att betyg inte ledde till att eleverna lärde sig mer. Scherp hänvisade till England där man gjort studier som visade att betyg snarare hade en negativ inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Jag reagerade kraftigt, blev rent ut sagt förbannad. Varför? Jo för att Hans-Åke Scherp satt i Rapportstudion som en mysgubbe, la huvudet på sned, log och gjorde sig till tokningsföreträdare för hela den svenska skolan. Han som skrivit sin doktorsavhandling om organisation, vem var han att vara expert på bedömningsfrågor? Dessutom har man i England relativa betyg, som inte går att jämföra med våra kunskapsbetyg. Visste Scherp det eller hade han ”glömt bort det”?

Tidigare hade Hans-Åke Scherp kritiserat Haninge kommun för att man hade kommungemensamma prov och att man följde upp resultat. Scherp menade att det var ok att följa upp resultat, men han menade att Haninge använde sig av resultaten i syfte att kontrollera skolan. Han menade att skolan ska bygga på elevernas motivation att lära sig, men i Haninge kommun hade motivationen ersatts av ”hotivation”.

Hans-Åke Scherp lyfte fram sig själv och det nätverk av över 800 skolor som han menade hade utvecklat skolan. Scherp hade tagit fram en organisationsform som hette Problembaserad Skolutveckling (PBS) och byggde på den tidigare metodiken Problembaserat Lärande (PBL). Det hela byggde på att eleverna själva skulle söka svar på de frågor som ställdes, eleverna skulle vara aktiva och på så sätt bli motiverade att lära sig. Skolan skulle bygga på lust att lära, viljan att förstå och då skulle det även utveckla elevernas tänkande.

Det var detta som gjorde mig förbannad. Inte att man skulle problematisera kunskaperna, utan att eleverna själva skulle söka svaren, någon slags ”fri forskning”. Jag hade som lärare själv sett hur elever kom till Jordbromalmsskolan och fått ägna sig åt fri forskning, vilket resulterat i att eleverna kopierade text, direkt hämtat från någon bok eller från internet. Och så satt Scherp i Rapportstudion och berättade om PBS förträfflighet.

Jag tänkte: ”Nä nu jävlar ska jag kolla upp Scherp”. Under några intensiva veckor i april 2009 satt jag, varje kväll efter jobbet och gick igenom resultaten på de skolor som var med i PBS. Min tanke var att om det nu var så PBS bidrog till att elevernas tänkande och motivation utvecklades, att de fick lust att lära sig, skulle betygen rimligtvis bli bättre över tid på de skolor som var med i PBS. Eftersom VG och MVG ställer ett högre krav på tänkandet är det rimligt att eleverna har ett högre betyg i de skolor som är med i nätverket PBS. Jag gick in på PBS hemsida och fick tag på de kommuner och skolor som var med i nätverket. Idag är det färre skolor än för 1,5 år sedan. Efter det lade jag in alla skolor kommunvis i ett Exell-dokument. Därefter gick jag till Skolverkets hemsida, gick in i Sirius – den databank där alla resultat för Sveriges skolor är registrerade. Systematiskt gick jag igenom skola för skola i PBS-nätverket. Jag tittade på meritvärdet för årskurs 9. Meritvärdet räknas ihop på de 16 bästa betygen som eleverna har när de lämnar årskurs 9. G ger 10 poäng, VG ger 15 poäng och MVG ger 20 poäng. Eftersom VG och MVG ger högre antal poäng borde rimligtvis de skolor som varit med i PBS över tid visa ett ökat meritvärde i snitt.

De skolor som inte var högstadieskolor noterade jag i dokumentet att de inte lämnade betyg. Jag kollade upp de senast fem årens meritvärden (medelmeritvärde per skola) för varje skola, dokumenterade och PBS-nätverk. När detta var klart sökte jag på internet efter de skolor som var med i meritlistan. Jag sökte ansvarig person, en rektor, en skolchef och så vidare. När jag hittade dessa personer skickade jag mail till dem och frågade om deras erfarenhet och hur de såg på PBS.

Jag började därefter gräva i vilka kontakter Hans-Åke Scherp hade med andra pedagogiska forskare och vilka som stod för det som Scherp står för. Nu började det bli intressant, ett pedagogiskt nätverk växte fram, ett slags informellt nätverk som systematiskt motarbetade betyg, LPO 94, tydliga kunskapskrav och så vidare. Jag gjorde en stor mindmap kring dessa personer och institutioner och det blev en imponerande samling makthavare. Personer och myndigheter som hade ett avgörande inflytande över svensk skola. Som hade varit delaktiga att dra ner svensk skola i skiten.

Jag hade nu ett ganska omfattande material. Jag kopierade detta och skickade det till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Rapport, UR, Aktuellt, Utbildningsministern, kända skolpolitiker, Skolverket, Riksrevisionen Skolinspektionen, Sveriges Radio och många fler. Totalt gick det ut 23 brev från mig som privatperson, men som hade professionen lärare och biträdande rektor. Vad hände? Ingenting!

Jag tänkte att  jag skulle ligga lågt ett tag och kanske låta redaktioner granska materialet. Men tiden gick och ingenting hände – i alla fall märkte jag ingenting. Och debatten har kring dessa frågor, eller dessa personer har inte kommit upp till ytan. För cirka 8 månader sedan skickade jag materialet på nytt till en redaktion, som efterfrågade detta material. De tänkte skriva något och därför tänkte jag att jag skulle lugna mig.

Nu har det snart gått två år sedan Hans-Åke Scherp satt i rapportstudion och ingenting av mitt material har tagits upp till diskussion. Därför tänker jag nu i en bloggserie presentera det jag kommit fram till, det informella nätverk jag har upptäckt. För dessa pedagogiska forskare är inte lärarens bästa vän, de är inte skolan bästa vän. Nej dessa pedagogiska forskare har en stor del till att den svenska skolan har tappat position i internationella jämförelser. Förlorarna? Först och främst eleverna, som inte fått med sig den kunskap som krävs för att klara gymnasiet och det allt mer komplexa samhället vi lever i. Men även lärarna, vars roll marginaliserades till handledare och som i takt med att elevernas resultat sjönk fick en ökad skuld för detta. Men ingen talade om dessa forskares ansvar.

Tack och lov har lärarfacken, speciellt Lärarnas Riksförbund systematiskt drivit linjen om att öka lärarnas status. Utbildningsminister Jan Björklund har lyft upp hur viktiga lärarna är för skolan, att det är lärarnas kompetens som är det viktigaste för elevernas resultat. Häng med på den bloggresa som jag nu startar!

 

Pedagogiskt nätverk del 2: Scherp 1

Hans Åke Scherp

Som jag tidigare nämnt blev jag förbannad på Hans-Åke Scherp för att han i Rapportstudion gjort sig till tolkningsföreträdare för hela svenska skolan. Likt en mysgubbe lade han huvudet på sned, log och talade om hur det var ställt med svensk skola. Samtidigt hade Scherp i kraftiga ordalag kritiserat både Haninge kommun och utbildningsminister Jan Björklund.  Styrande politiker (först Robert Noord och sedan Martina Mossberg) och skolchef Mats Öhlin i Haninge hade en idé om att man skulle kunna få med sig alla ungar om man höll rätt på deras resultat redan i tidig ålder. Detta var kontroversiellt, eftersom det inte var brukligt i svenska kommuner. Jag bestämde mig efter att ha sett Rapportinslaget att granska de skolor som var med i Problembaserad Skolutveckling (PBS).

Hans-Åke Scherp talar om att det är viktigt med djuplodande kunskaper, att eleverna ska förstå det de lär sig och att det är detta som bidrar till motivation och lust att lära. Scherp är oroad över ytkunskaper som florerar i skolans värld. I boken Den Gudarna älskar av Gunnar Ohrlander intervjuvas Hans-Åke Scherp. ”Men vad är det för motsättning att lära sig Hallands floder och samtidigt förstå Hallands geografi? – Det är inte där motsättningen ligger, men i vilket sammanhang kommer de in. Vad får det för betydelse för djupet i kunskaperna? När man samtalar med Hans-Åke Scherp märker man att det är just detta kunskapsdjup som han ständigt återkommer till. Det är inga problem att kolla om en elev kan plussa och gånga men stannar man vid det så stör man i själva verket inlärningen, hävdar han. Det handlar om ett fördjupat lärande, en evig dröm hos många pedagoger. Och hur ser denna kunskap ut? Kan man peka på när en elev har tillägnat sig fördjupat lärande? Det blir svårare, säger Hans-Åke Scherp. Men om den här sortens djupare kunskap går att beskriva så går den väl också att mäta? -En del lärarande är svårt att beskriva och mäta. Så det går inte att ta reda på? -Det är bekymmersamt. Hur gör man för att kvantitativt mäta kvalitativa förändringar i tänkandet? Det är förstås problematiskt”. (sidan 159).

Men vad är problemet? Kursplanen ställer betydligt högre krav på tänkandet och tankekvaliteter när det gäller betygen VG och MVG. Oavsett ämne ställs krav på att eleverna ska kunna dra slutsatser, analyser, systematisera, byta perspektiv, reflektera, jämföra kunskaper och så vidare. Vi pratar om ämnesobundna tankekvaliteter.  Med andra ord, utifrån Scherps eget resonemang och fördjupade kunskaper drog jag slutsatsen att eleverna i de skolor som varit med i PBS på sikt skulle få högre betyg eftersom PBS bygger på fördjupade ämneskunskaper. Det innebär i sin tur att meritvärdet på dessa skolor rimligtvis bör öka, eftersom kriterierna för VG och MVG har en högre meritpoäng än G (G=10p, VG=15p, MVG=20p).

När jag går igenom den sammanställning jag gjort, som löper under fem år, alltså fem års meritvärden, kan jag inte se någon ökning på någon skola. Det går att se normal flukturering, alltså resultat som går upp från ett år för att sedan gå ner året efter. Det går inte att se en kunskapsprogression som mönster. Hur är detta möjligt? Och vad är skolans uppdrag? Är inte skolans uppdrag att förse eleverna med kunskaper? Jo det är det och en viss fostransroll.

PBS fyller inte kunskapsuppdraget, i alla fall inte när det gäller Skolverkets officiella siffror. Kanske är det så att PBS har varit väldigt bra för lärare och rektorer, men uppenbarligen har det inte kommit elevernas resultat till godo, för det har inte lett någonstans. Men det verkar inte vara Scherps huvudsakliga uppgift med sitt arbete, även om han pratar om djuplodande kunskap. Hans-Åke Scherps fokus ligger på någon slags social verksamhet, alltså att skolan ska få eleverna att trivas. I många debattartiklar och utspel som Scherp gör polariserar han mellan å ena sidan att följa upp resultat och å andra sidan lusten att lära. Som om det fanns en konflikt. Men det vet alla lärare som jobbar med att följa upp resultat – det ligger ingen konflikt i detta. Det är lärarens uppgift att se till att det är roligt att lära sig, för visst är det så att alla ämnen är roliga om läraren visar att det är roligt.

Men vem är då Hans-Åke Scherp? Han doktorerade vid Göteborgs Universitet 1998 med en avhandling om gymnasierektorers förändrade roll (Utmanande eller utmanat ledarskap – rektor, organisationen och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan). Handledare för denna avhandling var Mats Ekholm, professor i pedagogik vid Karlstads Universitet. Scherp har sedan dess mest arbetat med ledarskap, organisation och lärandemiljö. Någon expert på bedömning och betygssättning verkar Hans-Åke Scherp inte vara. Trots det satt han i rapportstudion och gjorde sig till tolkningsföreträdare kring dessa frågor. Det är som om jag som SO-lärare skulle sitta i Rapportstudion och göra mig till tolkningsföreträdare för alla Sveriges bildlärare. När man pratar om lärandemiljö – vad är det? Är det pastellfärger på väggarna? Små klasser? Ljuddämpande interiör?

Mats Ekholm var åren 1999 till 2003 generaldirektör för Skolverket. Ekholm anlitade Scherp, Ohrlander skriver: ”Den nya pedagogiken kallades allmänt för Problembaserat lärande, PBL, och i Hans-Åke Scherps version, PBS, alltså Problembaserad skolutveckling. För att lansera denna pedagogik skapade Mats Ekholm nätverksplatser – alltså fysiska mötesplatser, konferenser – där Hans-Åke Scherp anlitades som talare. Och det var då han byggde upp sitt kontaktnät med kommunerna. Han dök upp på konferens efter konferens och resultatet blev, enligt den egna hemsidan, att han nu har åttahundra skolor och fyrtio kommuner som inspirerats av hans projekt” (Den Gudarna älskar, sid 150).

När jag gick igenom PBS-siffrorna bestod nätverket av 29 kommuner och 141 skolor. Då saknas många uppgifter på skolor som var med, antagligen torde antalet skolor bestå av åtminstone det dubbla. Hans-Åke Scherp brukade i inlägg framhålla att han är pedagogisk ledare för ett nätverk som bestod av 40 kommuner och 800 skolor. Detta är en ren lögn! För hur har Scherp då räknat? Är det alla skolor som har varit representerade någon gång på ett seminarium? Räknas man ingå i PBS-nätverket, för att någon från en skola har varit på ett anordnat Skolverksseminarium? Eller hur räknar Scherp? En sak är i alla fall säker, det krävs en väldans massa fler skolor för att komma upp till 800 än de som finns med på PBS-egen hemsida. Men kanske det är så att Hans-Åke Scherp, i debatten, vill visa sig mer kunnig än vad han är? Eller bilda opinion mot regeringen? Eller skaffa sig tolkningsföreträde och makt? Och så höftar Scherp lite som han vill, inte vet jag? Kan bara gissa.

Idag (29/12-10) har antalet kommuner som är medlemmar i PBS-nätverket sjunkit till 18 kommuner. Kanske har de upptäckt att PBS inte håller vad det lovar? Att det bara är vackra ord? Att elevernas resultat inte blir bättre? För mig är det en omöjlighet att veta. Den 23 maj 2010 skrev jag ett blogginlägg som heter ”Barnuppropets lögn”. Där kan du se en film där Hans-Åke Scherp pratar om Barnuppropet och i filmen avslöjas att Scherps verkliga fokus ligger social verksamhet och inte på att eleverna ska lära sig något.

Pedagogiskt nätverk del 3: Scherp 2

Vad blev då resultatet av att Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp spred Problembaserat Lärande (PBL) och Problembaserad Skolutveckling (PBS) över hela landet i Skolverkets namn? Jag förutom att PBL blev en etablerad metod i skolsverige fick det också konsekvenser. Även om inte syftet från Scherps sida var att lärarna skulle släppa eleverna fria och söka sin kunskap blev resultatet detta. Hans-Åke Scherp har påtalat att läraren spelar en viktig roll när det gäller PBL, men så blev det inte.

Eleverna skulle söka egen kunskap, skolan skulle bygga på lusten att lära och det var elevens lust som skulle vara utgångspunkten. Inte det att läraren skulle intressera eleven för ämnet, så att eleven skulle bli nyfiken och i takt med att eleven lärde sig massa saker skulle ämnet bli roligare och roligare. Nej det handlar om att utgå från elevens nyfikenhet. Det känns nästan som man utgår ifrån små barns behov av lek. Och vad resulterade det i, jo att läraren skulle decimeras till handledare.

Alltså eleverna skulle söka kunskap och läraren skulle inte längre vara lärare utan handledare. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jublade och hängde på. Här såg SKL sin chans att bromsa, kanske till och med sänka lärarnas löner. Och varför inte ta in outbildade lärare, för handledare kunde väl vem som helst vara? Kanske skulle varje skola bara ha ett visst antal lärare som var ansvariga för betygssättning och annat myndighetsutövande, så skulle resten av lärarna ersättas med handledare. En rejäl kostnadsbesparing för SKL:s medlemmar.

Problemet var att varken kommunerna, SKL och för den delen säkert Hans-Åke Scherp insåg att läraren var värd sin vikt i guld. Ingen kan ersätta en bra lärare. Men ansvariga på SKL låg i sitt tänkande kvar i regelstyrningen, de hade inte intellektuellt förstått att Sverige i och med Lpo 94 genomgick ett paradigmskifte när det gällde hur skolan skulle styras. Klart att de hade fattat att staten hade släppt ansvaret att bedriva skola, för skolan ”damp” ner hos kommunerna. Men likväl var det regelstyrning och budgetstyrning som gällde. Budgetstyrning – alla ryser eller hur? Men tyvärr är det fortfarande så i många kommuner, att skolan inte har resultatstyrning utan budgetstyrning. Budget i balans är ett mantra som hörs i många kommuner! Slutsatsen ni kan dra, tjänstemännen har fortfarande inte fattat.

Men vad hände då i klassrummet? Alla elever som hela tiden sökte kunskap, som sprang till datasalen, som svarade på instuderingsfrågor, som slog i uppslagsböcker och letade i läromedel. Hur blev det för dem? Tyvärr inte så bra. I intervjuven som Gunnar Ohrlander gör med Hans-Åke Scherp menar Scherp att det är viktigt att få ett kunskapsdjup i skolan, att eleverna ska förstå det de lär sig, en holistisk kunskapssyn. Detta bidrar till lust att lära. Detta är fina ord och rätt tänkt, men resultatet av PBL blev det omvända. Elever släpptes fria och det kopierades och skrevs av texter som aldrig förr. Man hämtade texter på nätet, klippte och klistrade, skrev av läromedel, memorerade text och lärde sig inte ett piss. Det eleverna lärde sig var eventuellt att göra snygga jobb som läraren ville ha, bra layout, men med text tagen. Inga egna ord, inga egna tankar, inga egna kunskaper. Det som Scherp var så emot, det som kallas ytkunskap, eller atomism, hade i slutänden blivit det som PBL stod för. Det var inte avsikten, men så blev resultatet.

Jag har själv vid några tillfällen som lärare tillämpat PBL, men oftast har jag inte haft så pass duktiga elever som klarar av det ansvar som PBL kräver. Elever som ska jobba med PBL måste kunna läsa bra, ha goda grundkunskaper och ha en egen drivkraft att vilja jobba själv. Men PBL ställer oerhörda krav på mig som lärare. Noggrann planering, väldigt tydliga instruktioner både muntliga och skrifliga, ligga nära varje enskild elev i deras arbete, plocka in och problematisera på tavlan, se till att eleverna skriver egna texter och inte minst bra frågeställningar att jobba med. Som lärare behöver du ligga i hela tiden. I ärlighetens namn ska sägas att det säkert finns många lärare som har jobbat framgångsrikt med PBL – känn dig inte träffad av det jag skriver. Jag skriver inte om enskilda lärare, utan om skolan som organisation och vad som hände i skolans som helhet.

Kanske hade Hans-Åke Scherp för bråttom att lansera sin pedagogik, att han inte hann med att noggrant poängtera hur viktig lärarens roll var? Men det blev i alla fall kaos för skolan. I undersökning efter undersökning sjunker svenska skolelevers resultat i de flesta ämnen och det har pågått i flera år. En del av detta ansvar vilar på PBL och PBS och i sin tur  på Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm. Klart att den enskilda skolan har ett eget ansvar för sin egna verksamhet, men när en pedagogik sprids i Skolverkets namn är det lätt att förstå de skolor som hänger på.

Men det var inte bara eleverna som förlorade på PBL, även lärarna blev stora förlorare. I och med att SKL ville ändra lärarnas jobb till handledare var det också legitimt att diskutera lönen och kompetens. Jag tror att lärarkåren förlorande många år av löneutveckling och status på grund av att PBL spreds ut i skolorna så snabbt. Förvisso har lönerna gått upp en del sedan jag började som lärare, men inte alls i förhållande till akademiska poäng, studielån, ansvar och arbetsbörda. Min upplevelse är att det var först när McKinseyrapporten,se McKinseyrapporten , kom för tre år sedan som SKL på allvar började förstå att nyckeln till att skolan ska lyckas är lärarna. Så sent som i år ville SKL att lärarna skulle arbeta 40-timmars-vecka, vilket innebär att man fortfarande inte har förstått att det är lärarnas kreativitet och frihet som är vägen till att skolan ska lyckas. Hans-Åke Scherp brukar kritisera utbildningsminister Jan Björklund för att han inte förstår svensk skola. Men ett har Björklund i alla fall förstått, lärarna är en framgångsfaktor. Hans-Åke Scherp har visat sig vara lärarnas värsta fiende!

Pedagogiskt nätverk del 4: Mats Ekholm

Mats Ekholm är professor i pedagogik, innehar för närvarande en professur vid Karlstads universitet. Ekholm var handledare åt Hans-Åke Scherp när denne doktorerade. Mats Ekholm har främst ägnat sin forskning åt social utveckling i skolan och socialisation. Under åren 1999-2003 var Mats Ekholm generaldirektör (GD) för Skolverket. Han passade på att ta in Hans-Åke Scherp som föreläsare i Skolverkets namn, se tidigare blogginlägg. Mats Ekholm var med andra ord ansvarig för att Problembaserat lärande (PBL) och Problembaserad Skolutveckling (PBS) spreds.

Uppdraget att implementera den nya skolreformen Lpo 94 låg på Skolverket. Dess första GD Ulf P Lundgren såg inte till att ge lärarkåren den fortbildning som krävdes när den största händelsen inom skolan, sedan folkskolans införande 1842, skulle genomföras. Reformen innebar att gå från relativa betyg till kunskapsbetyg, gå från statlig till kommunal huvudman, gå från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Jordbromalmsskolan fick en VHS-video där Ulf P Lundgren berättade om den nya reformen. Trots att uppdraget att implementera Lpo 94 gått snett tog Mats Ekholm inte tag i frågan. Under de fem år som Ekholm var GD för Skolverket ägnades tiden åt andra saker än att hjälpa lärarkåren att förstå och genomföra Lpo 94.

Men varför då? Då får man titta bakåt på Ekholms egna forskningskarriär och även på vad han sysslat med. Sedan måste detta sättas i förhållande till den nya reformen som innebar tydliga kunskapsmål, resultatuppföljning och diskussion kring hur resurser ska fördelas. Ekholm hade forskat på barns sociala utveckling, en pedagogisk gren som är långt ifrån implementering av en läroplan som handlar om mål- och resultatstyrning. Mats Ekholm hade förvisso skrivit boken ”Utvärderingspraktikan”, men den boken handlade om hur skolan skulle utvärdera skolmiljön, skolmaten, elevers trivsel och så vidare. Det finns inte med ett endaste dugg om pedagogisk utvärdering.

Mats Ekholm har gjort många uttalanden genom åren där han visar vad han står för. I ett uttalande 16 maj 2007 menar Ekholm att skolan inte blir bättre av att Skolinspektionen granskar skolor. Vad menar han med det? Varför skulle inte Skolinspektionen kunna se brister i skolan, påtala detta för att skolan ska förbättra sig? Det hela handlar om vilket perspektiv man har och hur man ser på skolan.

Mats Ekholm har ett socialt perspektiv på skolan och ser inte hur kunskaper ska kunna bli bättre av att Skolinspektionen granskar. Ekholm har heller inte en trott på att det går att genomföra reform Lpo 94 och av den anledningen har han inte gjort det som GD för Skolverket. Dessvärre blev denna ignorans från  Mats Ekholms sida hans fall. Riksdagens revisorer granskade Skolverket och förordade i en rapport (Statens styrning av skolan – från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling RR 2001/02:13) att regeringen skulle lägga ner Skolverket och skapa ett nytt Skolverk. Dåvarande skolministern Thomas Östros gick på Riksdagens revisorers linje och lade ner Skolverket. Mats Ekholm fick sparken. Miljontals med oanvända resurser, öronmärkta för implementeringen av Lpo 94 låg oanvända, pengar som svensk lärarkår skulle ha behövt. Det nya Skolverket startade upp i nya lokaler och med en ny generaldirektör Per Thullberg. Mats Ekholm fick ett tillfälligt förordnande för den nya skolmyndigheter: Myndigheten för skolutveckling.

Varför uppstod Skolinspektionen? Till stor del beror det på att Skolverket, inte minst under Mats Ekholms ledning, inte hjälpte skolor och lärare att förstå och jobba efter Lpo 94. Fokus låg på något helt annat än kunskap och när väl regering och riksdag ville fokusera på kunskapsuppdraget stod skolorna maktlösa. Och Skolverket gjorde väldigt lite för att bringa klarhet. Mats Ekholm har tillsammans med sin vapendragare Hans-Åke Scherp startat Barnuppropet, en upprop för barns rättigheter. Åter igen är Ekholm inne på sociala bitar helt i polarisering mot kunskapsrätten i skolan. Jag kommer att skriva mer om Barnupproret i ett separat blogginlägg.

Två personer som har gjort sitt bästa för att hjälpa till och åkt land och rike runt i Skolverkets namn är Steve Wretman och Helena Moreau. Tyvärr har inte heller de bringat klarhet, utan snarare förvirrat läget för svensk skola. Genom sin tidning Grundskoletidningen har dessa parhästar spridit förvirring över hela Sverige. I nästa blogginlägg ska jag skriva om dem och ge konkreta exempel på hur de vrider om ord och meningar så att läsaren blir förvirrad, hur de sprider rena lögner och hur deras tolkningar blir helt felaktiga.

Mats Ekholm har genom sina fem år som generaldirektör för Skolverket, som initiativtagare till att PBL och PBS i Skolverkets namn fick en sådan spridning, gjort svensk skola en av de största björntjänster i mannaminne. Ekholm har inte bara sett till att svensk skola kommit på efterkälken i internationella jämförelser, han har också sett till att den svenska lärarkårens självförtroende, status och löneutveckling sjunkit rejält. Mats Ekholm har inte tagit sitt ansvar gentemot svenska lärare och det borde han få stå till svars för!

Pedagogiskt nätverk del 5: Wretman 1

Den person vid sidan av Hans-Åke Scherp som ställt till mest skada för svensk skola är Steve Wretman. Han har i sin position som chefsredaktör för Grundskoletidningen gjort sig ett namn inom skolan. Grundskoletidningen har stor spridning i Sverige och därmed stor påverkan. Jag kommer ägna Grundskoletidningen ett helt eget blogginlägg. Men vad är det då som Steve Wretman gör som är så skadligt? Jag har valt att lyfta fram tre saker som gör Wretman till skolan och lärares fiende:

 • Hans föreläsningar och skrifter om formativ bedömning
 • Hans föreläsningar och skrifter om lokal planering och IUP
 • Hans texter i Grundskoletidningen

Jag kommer att gå igenom dessa punkter systematiskt en för en. Men först lite om Steve Wretman. I botten är Steve Wretman SO-lärare på högstadiet.  Han har jobbat på Ekhammarsskolan i Kungsängen. Det var länge sedan Wretman jobbade som lärare, för han har jobbat på Grundskoletidningen i många år. Wretman blev först redaktör och sedan chefredaktör, en plattform för att nå ut med ett budskap. Idag doktorerar Steve Wretman och handledare är Hans-Åke Scherp. Intressant!

Formativ bedömming

När det gäller Steve Wretmans föreläsningar och skrift om formativ bedömning har Wretman blivit något av en ”expert” på området. I Sverige är det Wretman (och Helena Moreau) och Anders Jönsson som just nu är de ledande förespråkarna för formativ bedömning. Wretman har dessutom Skolverkets gillande när det gäller formativ bedömning, de saluför hans och Helena Moreaus bok på sin hemsida. I oktober 2009 var jag på en heldagsföreläsning med Moreau och Wretman, se blogginlägg 28/10-09. Det Steve Wretman gör är att polarisera hårt mellan summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning är dåligt och formativ bedömning är bra.  Så här skriver jag i blogginlägget: ”Wretmans definition av summativ bedömning är att elevens styrkor och svagheter summeras vid varje terminsslut till en sammanfattande bedömning. Helheten bedöms, plus och minus vägs mot varandra och resulterar i ett betyg. Alltså summativ bedömning = dåligt. Formativ bedömning däremot analyserar eleven styrkor och utvecklingsbehov, ger läraren information om vad som måste betonas och utvecklas i undervisningen, samt ger eleven information hur denne kan fortsätta utvecklas mot målen (antagligen mål att sträva mot).

Steve Wretman fortsätter med att säga att betyg inte påverkar lärande, all internationell forskning säger det. Betyg påverkar inte heller undervisningen. Wretman berättar om den internationella forskningen som han refererar till. Tre referensgrupper med elever fick olika förutsättningar i sin skolgång. Första gruppen fick bara betyg. Andra gruppen fick formativ bedömning och betyg. Tredje gruppen fick formativ bedömning. Den grupp som lyckades bäst i sitt lärande var gruppen som endast fick formativ bedömning. Slutsatsen Wretman drar är att betyg inte hjälper ett dugg när det gäller lärande.

Här kan jag inte längre vara tyst. Jag frågar om den internationella forskning som Wretman refererar till är i England, något som bekräftas. Jag frågar då Steve Wretman hur han kan jämföra Sverige och England, eftersom Sverige har kunskapsbedömning och England har relativ bedömning. Det går inte att jämföra dessa två länder när det gäller detta, det är som att jämföra äpplen och päron. Jag påtalar också för Wretman att jag inte gillar hans sätt att måla upp ett motsatspar mellan dessa två bedömningar, där det ena är bra och det andra är dåligt. Jag har satt betyg i 9 år och jag har aldrig haft problem med detta, därför att jag har kommunicerat med mina elever under terminens gång. Det kallas gensvar, återkoppling eller feed-back. Formativ bedömning under terminens gång och summativ bedömning vid varje betygssättning. Båda bedömningsformerna hänger ihop. Wretman kunde inte svara på dessa frågor, bad att få återkomma till betygsfrågan, något han inte gjorde. Kanske förstår han inte själv skillnaden mellan de olika mättraditionerna? Avslutningen tog  i alla fall priset. Jag ställde frågan om varför han inte tog upp betygskriterierna för G, VG och MVG. Wretman påstod då att dessa tre inte anger några nivåer”. 

OBS: Den undersökning som Steve Wretman hänvisar till är Ruth Butler 1988, en liten undersökning som är irrelevant för det svenska skolsystemet, se länk. Denna mening är redigerad 10/7-18 och ingick inte i det ursprungliga blogginlägget.

I det senaste numret av Grundskoletidningen skriver Wretman: ”Det finns en principiell skillnad mellan en summativ och en formativ bedömning. Den formativa beskriver elevens kompetens och utvecklingsbehov i relation till tydliga och konkreta mål. Den summativa bedömningen klargör bara om en elev uppfyller alla kriterier för ett visst betyg eller inte” (Grundskoletidningen 6/10, sidan 26). När Steve Wretman använder ordet bara, visar han hur han ser på summativ bedömning. Han polariserar åter igen och förminskar betydelsen av summativ bedömning.

Men vad är då problemet? Jo Steve Wretman gör om formativ och summativ bedömning och väljer att missuppfatta vad begreppen innebär. Wretman tolkar begreppen fel, medvetet eller högst okunnigt – inte vet jag, men fel blir det. Steve Wretman tror att en viss sorts bedömning är formativ, t.ex. som syftar att på prov ger positiv feedback till eleverna. Men det som Steve Wretman missar är att summativ och formativ bedömning hänger ihop och används tillsammans av skickliga lärare, det är själva hantverkstekniken i läraryrket.

Men vad är då själva kärnan i denna problematik? Svaret är egentligen enkelt, Steve Wretman kan inte de olika bedömningstraditionerna. Han har inte gjort upp med sin egna lärarbakgrund, där man satte relativa betyg och där lärare hade poängplockarprov. Jag skrev ett blogginlägg den 20/3-2010 om olika utgångspunkter för bedömning. Den mättekniska traditionen innefattar det relativa betygssystemet, men även poängplockarprov, tidsbegränsade prov, ingen medveten progression. Motsvarigheten till detta är kunskapsstandardmodell där eleverna i förväg får reda på vad de ska kunna, en medveten progression och där eleverna vet på vilka grunder bedömning görs.

Steve Wretman gör om summativ bedömning till ett mättekniskt instrument och kritiserar det med rätta. Utifrån mätteknisk modell göra prov och addera poängsummor för att sätta betyg är ett korkat sätt att summera en elevs kunnande. Där har Wretman rätt. Problemet är att dagens kunskapsstandardsystem är inte uppbyggt på detta sätt. Är det så att lärare jobbar med att summera poängplockarprov är det inte fel på systemet, utan på läraren och dennes kompetens när det gäller Lpo 94. En lärare som gör en summativ bedömning, väger samman elevens kunnande,  i svenska vid terminens slut, som gör en bra helhetsbedömning och adderar eleven förmåga t.ex. när det gäller läsa, skriva, tala utifrån kursplanen – har denne lärare gjort ett dåligt jobb? En lärare som ger en elev en möjlighet att i matematik höja sitt betyg, genom att på ett prov visa upp sina kunskaper inom flera olika delområden i matematik och där läraren adderar elevernas kunskaper och gör en helhetsbedömning utifrån kursplanen – har denne lärare gjort ett dåligt jobb? Är summativ bedömning dåligt? Är summativ bedömning ”bad guy”?

Jag har under mina år som lärare kontinuerligt använt mig av både formativ och summativ bedömning. Missuppfatta mig inte, jag menar att formativ bedömning är avgörande för att en elev ska kunna utvecklas i sitt lärande. Men jag har också kontinuerligt jobbat med summativ bedömning också. Jag tycker verkligen inte om när Wretman och andra polariserar mellan dessa två begrepp, för det finns inget motsatsförhållande, utan de kompletterar varandra i en lärarens yrkesskicklighet.

Men beror Steve Wretmans missuppfattning och polarisering mellan formativ och summativ bedöming på okunnighet, taktik eller ideologiskt ställningstagande? Det är svårt för mig att svara på, men i slutet av denna bloggserie kommer jag göra en summering av detta pedagogiska nätverk. Då kommer jag att diskutera och redovisa mina egna tankar kring detta nätverk.

Pedagogiskt nätverk del 6: Wretman 2

Lokal planering – IUP

Steve Wretman har gjort sig ett namn för fortbildning när det gäller lokal pedagogisk planering. Elever ska ha Individuell Utvecklingsplan (IUP), vilket Wretman väver ihop med lokal pedagogisk planering. Steve Wretman har skrivit böcker i detta ämne på uppdrag av Skolverket och som har Skolverkets namn: Att skriva skriftliga omdömen. Även när det gäller bedömning är Steve Wretman och Helena Moreau, samt Grundskoletidningen representerade på Skolverkets hemsida. Likt Hans-Åke Scherp har Steve Wretman fått Skolverkets mandat att åka land och rike runt som ”expert från Skolverket”, fast han egentligen är anställd av Grundskoletidningen. Nu kan man tycka att det kanske inte är så konstigt eller att det inte är så farligt, men det är just vad det är. För Steve Wretman (och Helena Moreau) sprider en felaktig bild över det arbete som ska bedrivas.

Hösten 2009 (28/10) var jag på en föreläsning med Steve Wretman och Helena Moreau, anordnad av Stockholms stad, se blogginlägg. Dagen handlade om lokal pedagogisk planering och man lade upp arbetet i princip på samma sätt som man gör i skriften ”Att skriva skriftliga omdömen”. På sida 4 i denna skrift står det: ”En pedagogisk planering kan läggas upp så här och innehålla följande delar:

 • Vilka mål att sträva mot har man utgått från.
 • Hur man har konkretiserat dessa för att passa den årskurs som undervisningen avser.
 • Vilket stoff (fakta, begrepp, teorier och modeller) man använder för att eleverna ska kunna utveckla de förmågor och kompetenser som är beskrivna (i mål att sträva mot samt i bedömningens inriktning) samt vad man kommer att undervisa om när det gäller färdigheter samt förmågor.
 • Vad man kommer att bedöma i elevernas arbete och hur man gör detta”.

Även om formuleringen är luddig ifrån Skolverkets sida när det gäller mål att sträva mot och mål att uppnå, kan man läsa: ”Mål att sträva mot beskriver den inriktning undervisningen ska ha när det gäller att utveckla elevers kunskaper. Mål att sträva mot ska styra all planering av undervisning genom hela grundskolan”. ”Mål att uppnå beskriver en miniminivå av kunskaper som eleverna ska utveckla under skoltiden”. På samma sätt som i skriften lade Wretman/Moreau upp arbetet med lokal pedagogisk planering på föreläsningen. Men skillnaden var att man gick ett steg längre, man menade att lärarna skulle konkretisera Mål att sträva mot och att denna konkretisering skulle vara underlag för bedömning av elevernas kunskaper.

Det är här man går helt fel. Likt formativ/summativ bedömning har Steve Wretman gjort mål att sträva mot till ”good guy” och mål att uppnå till ”bad guy”. Han polariserar inte lika hårt mellan dessa begrepp, ”glömmer mera bort” mål att uppnå. I skriften ”Att skriva skriftliga omdömen” finns inte mål att uppnå med. Under föreläsningen tar inte Wretman upp mål att uppnå. Jag ställer en fråga till Wretman angående mål att uppnå, varpå Steve Wretman menar att om läraren planerar sin undervisning utifrån mål att uppnå sänker man ambitionsnivån. Mål att uppnå anger en alldeles för låg nivå. Låt oss titta på några mål att uppnå från kursplanen och bedöma om de ligger på för låg nivå: ”Eleven skall kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater” (1 av 6 punkter i svenska år 9), ”Eleven skall kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och i olika tider” (1 av 5 punkter i  samhällskunskap år 5), ”Eleven skall kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag” (1 av 15 punkter i fysik år 9). Är detta låg nivå? Finns det över huvudtaget några nivåer angivna? Det skulle jag gärna vilja ha svar på.

Problemet med Steve Wretman (och Helena Moreau) är att de inte har förstått Lpo 94 och heller inte kan hålla isär inlärt och utlärt. Man har tolkat Skolverkets riktlinjer ideologiskt och gjort ett motsatsförhållande mellan mål att sträva mot och mål att uppnå. Det är korrekt att mål att sträva mot ska styra lärarens pedagogiska planering, men det utifrån ett 9-årigt grundskoleperspektiv. Dock ska elevernas kunskaper, alltså vad eleverna verkligen har lärt sig (inlärt-learn) bedömas från mål att uppnå. I år 8 och 9 utgör mål att uppnå kriterierna för godkänd och där finns även kriterier för väl godkänd och mycket väl godkänd. Wretman rör ihop utlärt och inlärt. Utlärt är lärarens pedagogiska planering, läromedlen och lektionerna. Mål att sträva mot är utlärt. Inlärt är vad eleven faktiskt kan, alltså erövrade kunskaper. Mål att uppnå är inlärt. Jag menar inte att man ska göra lärarens pedagogiska planering utifrån mål att uppnå, planeringen ska göras med både mål att sträva mot och mål att uppnå, där mål att uppnå ligger till grund för bedömning om eleverna kan det de ska kunna eller inte.

Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning. Detta är ren nonsen, men även ett led i den strategi som används för att baktala mål att uppnå. Det är konstruktionen av prov och examinationsuppgifter som styr ifall fokus ligger på atomism eller holism. Ställer läraren frågor som kräver att eleven visar sitt egna tänkande och förhåller sig till den kunskap som denne lär sig, då hamnar vi inte i lära-sig-utan-att-förstå-träsket. Det vore önskvärt att alla proggare än gång för alla kunde begripa detta!

Dessvärre leder Steve Wretmans (och Helena Moreaus) föreläsningar och arbete med kommuner/skolor till att förvirringen blir väldigt stor. Efter föreläsningen 2009 pratade jag med flera lärare som deltagit och de var helt förvirrade. Varför? Jo, därför att det är mycket svårt att dels bryta ner mål att sträva mot till en konkret nivå och göra bedömningar utifrån dessa, de är inte konstruerade för det. Och dels vad ska man göra med mål att uppnå, som Wretman över huvudtaget inte tar upp. Samtidigt vet lärare att det finns något som heter mål att uppnå. Vad ska man göra? Det hörs liksom på namnet: Mål att STRÄVA mot – alltså åt det hållet ska vi. På samma sätt: Mål att UPPNÅ – alltså det här ska eleverna kunna. I och med nya läroplanen och kursplanen Lgr 11 kommer de olika målen att försvinna, så kanske kommer tydligheten öka. Skolverket har likt ett mantra pratat om tydliga kursplaner, något som mest har varit prat. Det som hittills presenterats har varit abstrakt och otydligt. Blir det så kommer Steve Wretman kunna fortsätta sitt arbete med att tolka nya läroplanen på ett felaktigt sätt, ett arbete han redan påbörjat.

Nu blev det inte så utan snarare tvärt om, trots att politikerna hade gett Skolverket order om tydligare läroplan. Tjänstemännen på Skolverket, med Niclas Westin i spetsen, obstruerade mot sitt uppdrag, något som Isak Skogstad och Per Kornhall har upplyst om, se ”Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper” – DN.SE . Denna passage var inte med i det ursprungliga blogginlägget utan är tillagt 10/6-18.

Steve Wretman åker land och rike runt och sprider ett falskt budskap. Hans arbete sänker svensk skola och han sänker lärare! Jag har själv skrivit en bok som bygger på mina erfarenheter som lärare och som är konkret knuten till klassrummet och lärarjobbet, se länk. Ett kapitel i denna bok handlar om lärarens pedagogiska planering – från arbetsplan till bedömning av elevernas kunskaper (inlärt). Denna bok jobbar min redaktör med i skrivandets stund och boken kommer förhoppningsvis ut innan sommaren 2011. Jag tar i boken upp lärarens betydelse när det gäller bedömning och jag håller isär mål att sträva mot och mål att uppnå. Jag håller isär utlärt (tech) och inlärt (learn). Bedömning är en av lärarens viktigaste instrument för att vara professionell. Steve Wretman sänker svensk lärarkår och jag anser att han är svensk skolas fiende nummer ett.

I nästa blogginlägg kommer jag ta upp Steve Wretmans texter i Grundskoletidningen.

Pedagogiskt nätverk, del 7: Wretman 3

Steve Wretmans texter i Grundskoletidningen

Egentligen borde jag skriva om både Steve Wretman och Helena Moreau, eftersom de under så många år har arbetat tillsammans och först varit redaktörer för Grundskoletidningen och sedan chefredaktörer. Jag har valt att fokusera på Steve Wretman, dels för att jag upplever honom mer offensiv i framtoning och dels för att han doktorerar med Hans-Åke Scherp som handledare. Därmed inte sagt att Helena Moreau är oskyldig till att Grundskoletidningen sprider sitt budskap. Som chefsredaktör är hon i högsta grad ansvarig och borde också få stå till svars för den skada hon gjort svensk skola.

Steve Wretman är en mycket skicklig skribent. I sina texter beskriver han ofta skolan på ett korrekt sätt, får läsaren att känna igen sig dels i skolmiljön, men också när det gäller det arbete som ska genomföras av läraren. Wretman bygger upp sina artiklar först genom beskrivning av skolan, sedan med att lyfta fram ett problem och koppla ihop en utredning eller forskning till detta problem. När läsaren efter några sidor av artikeln har är trygg i känslan av igenkännande kommer attacken mot reformen Lpo 94. Förr några år sedan var det en tydligare kritik mot reformen, idag är kritiken mer nyanserad och inte lika direkt.

”Konstruktionen med två olika typer av mål är förvirrande. Den funktion som Mål att uppnå ska ha beskrivs i läroplanskommiténs slutbetänkande Kursplaner för Grundskolan (SOU 1993:2). Där slås fast att målen skall inte vara något planeringsunderlag eller låtsas som uttryck för ett visst innehåll i undervisningen. För en praktiker är det närmast snurrigt att det i styrsystemet finns en typ av mål som inte får styra undervisningen. Emellertid ska mål som inte får styra undervisningen utgöra referenspunkt (bedömningskriterier?) för utvärdering. Om mål att uppnå ska uppfattas som bedömningskriterier blir systemet på gränsen till obegripligt” (Grundskoletidningen 3/2008, sidan 6).

Wretman skriver i samma artikel att reformen är stollig, han påstår att även han har svårt att förstå. Detta är omöjligt, med tanke på att Wretman under många år har haft ett arbete dels som skribent och redaktör på Grundskoletidningen och därigenom jobbat kontinuerligt med att tolka och skriva om läroplan och kursplan. Dels har Steve Wretman åkt land och rike runt och föreläst om IUP och skriftliga omdömen, samt summativ och formativ bedömning. Samtliga uppdrag med utgångspunkt Lpo 94. Steve Wretman har heller inte visat upp en bristande intellektuell kompetens, vilket gör att detta uttalande bara kan handla om att han väljer att inte förstå eller också är han helt emot det sätt att se på kunskap och människosyn som Lpo 94 företräder.

Grundskoletidningen och Steve Wretman misstolka de direktiv som finns när det gäller Lpo 94, eller också väljer systematiskt att misstolka och har satt upp en dold agenda för att jobba emot reformen. I tidningsartikel efter tidningsartikel, år ut och år in lyfter man fram sitt budskap. Likt ett mantra jobbar man för att lyfta fram sin tolkning och det är klart att budskapet går fram till skolorna runt om i landet, dels på grund av Grundskoletidningens uthållighet och dels på grund av tidningens stora spridning. Vilka områden jobbar man med och hur tolkar man fel:

 • Planering av arbetsområden
 • Polarisering mellan summativ och formativ bedömning
 • IUP och skriftliga omdömen
 • Arbete med matriser

När det gäller planering av arbetsområden går det att hitta många exempel på felaktiga tolkningar av kursplanen. I Grundskoletidningen 3/1008, sidan 16 – 22, artikeln ”Arbeta för ökad måluppfyllelse” är ett exempel på hur Wretman lyfter fram Mål att sträva mot för underlag av planeringen, Mål att uppnå tas inte upp över huvudtaget. Istället väljer Wretman att lyfta in Ur bedömningens inriktning. Wretman skriver: ”I grundskolans kursplaner finns också avsnitet Bedömningens inriktning, som sammanfattar vad bedömningen av eleverna ska grundas på. Bedömingens inriktning anger inte nivåer, utan klargör vilka kunskapskvaliteter som ska bedömas” (sida 17). Inte en enda gång i texten nämner Wretman mål att uppnå. I tidning efter tidning upprepas detta sätt att lyfta fram mål att sträva mot och sedan lyfta in bedömningens inriktning vid sidan av.

I specialutgåvan ”Mål- och resultatstyrning (2004) skriver Steve Wretman artikeln: Vad är mål i skolan? Här polariserar han igen mellan mål att sträva mot och mål att uppnå. Wretman skriver: ”Mål att uppnå ska inte styra undervisningen. Dock ska dessa mål utgöra referenspunkter för utvärdering. Det innebär att det finns mål i skolan som inte ska styra innehållet i det arbete som sker i klassrummet. Om det nu är så att de mål som inte får styra arbetet i klassrummet ändå ska ligga till grund för hur detta arbete ska utvärderas skapas en mycket märklig situation för lärare och elever. Det som undervisningen ska leda fram till och det som ska utvärderas är elevernas lärande. Tydligen ska detta lärande inte ha sitt ursprung i det planeringsunderlag läraren skapat eller det innehåll eleverna arbetar med i undervisningen” (sidan 16).

Varför skriver Wretman att mål att uppnå utgör referenspunkt för utvärdering? Varför skriver han inte att mål att uppnå är vad eleverna minst ska ha med sig för kunskaper? Svaret är enkelt, Wretman vill marginalisera mål att uppnå. Men vad är det som är så svårt? Mål att sträva mot ligger till grund för lärarens planering för arbetsområdet = utlärt. Mål att uppnå är den minimikunskap som eleverna ska kunna, det som ligger till grund för den planering av examenationsuppgifter som eleverna ska kunna = inlärt hos eleverna. Utlärt (Teach) och Inlärt (Learn) är två begrepp som Steve Wretman och Helena Moreau borde lära sig, men de skulle antagligen välja att tolka fel.

Men vad är då problemet? Givetvis att lärarkåren får en snäv bild av planerings- och bedömningsarbetet i skolan. Jag menar inte att bedömningens inriktning är oviktig, det är bara det att Wretman systematiskt utelämnar mål att uppnå, som är det bedömningsinstrument som gäller för huruvida eleverna har lärt sig det de ska kunna INLÄRT!

Den kritiske granskaren kan egentligen ta vilket nummer som helst av Grundskoletidningen och läsa. Artiklarna tenderar att lyfta fram dessa aspekter hela tiden. Polarisera! Göra ett problem av Lpo 94. Missuppfatta! Tolka fel! Vinkla fel! Väldigt sällan är Steve Wretman så rakt på sak som i det första citatet i detta blogginlägg. Nej, Wretman är en skicklig skribent och väver in sitt motstånd i de texter han skriver. Steve Wretman har i sina artiklar långa resonemang där han väver in forskning, rapporter och myndighetsdokument i texten. Han använder resonemangen och dokumenten för att rättfärdiga sin tolkning. Det är detta som är så förrädiskt. När Skolverket inte genomfört sitt uppdrag att fortbilda och informera lärarkåren när det gäller Lpo 94. När lärarkåren skriker efter hjälp att tolka och genomföra Lpo 94. Då står Grundskoletidningen, med Steve Wretman och Helena Moreau i spetsen och hjälper till. Att tolkningarna inte stämmer överens med verkligheten, eller att abstraktionen är så hög att det blir svårt för lärarkåren att få någon konkret hjälp bidrar bara till att arbetet med Lpo 94 inte fungerar eller att lärare fortsätter att vara förvirrade. Slutsatsen blir att det är fel på Lpo 94, det vill säga reformen går inte att genomföra.

Pedagogiskt nätverk, del 8: Grundskoletidningen

Grundskoletidningen ägs av Fortbildning AB, ett företag som bedriver förlags- och kursverksamhet inom barnomsorg, skola och äldreomsorg, med syfte att förmedla och stimulera kunskap, lärande och idéer.  Från början har företaget varit ett familjeföretag, men idag ägs Fortbildning AB av Berling media, som i sin tur är en del av Gleerups utbildning.

Fortbildning AB skriver på sin hemsida: ”Vår målsättning är att verka för aktiv fortbildning av hög kvalitet för all personal inom verksamhetsområdena barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vi vill verka som en fristående kontaktyta mellan kommuner, organisationer, intresseföreningar och företag inom både den offentliga och privata sektorn. Vi erbjuder verksamhetsnära fortbildning såväl i innehåll som i genomförande. Vi arrangerar lokala kurser, utbildningar och förmedlar ämneskunniga föreläsare och utbildare till kommuner för studiedagar eller kvällsföreläsningar. Vi tar på förfrågan fram hela utbildningspaket efter kommuners behov och förutsättningar. Årligen arrangerar vi stora rikskonferenser”.

De som leder Grundskoletidningen är chefsredaktörerna Helena Moreau och Steve Wretman. Moreau är dessutom ansvarig utgivare, något som innebär att hon har ett stort ansvar för den felaktiga bild av Lpo 94 som sprids. Redaktör är Åke Sundström. I redaktionsrådet finns Tomas Kroksmark, professor Jönköpings högskola, Bengt Friberg, rektor i Alvesta och Håkan Johansson VD på Fridagsskolorna.

Grundskoletidningen har en stor spridning över hela Sverige och är djupt inrotad i svensk skola. Det innebär att tidningen texter når ut till en stor grupp lärare. Grundskoletidningen anordnar också fortbildningar, seminarier, och föreläsningar kring aktuella skolfrågor. Grundskoletidningen säljer böcker, filmer och material när det gäller IUP, bedömning, skriftliga omdömen, mål- och resultatstyrning med mera. Grundskoletidningens budskap har med andra ord en stor spridning och på bred front. Eftersom fortbildningsarbetet är så eftersatt av Skolverket och att den pedagogiska utbildningen på högskolor och universitet håller så låg klass finns det en stor marknad för Grundskoletidningen. Det finns med andra ord ett sug och en efterfrågan kring fortbildning.

Dessvärre sprider Grundskoletidningen ett motstånd mot betyg, resultatuppföljning och mot reformen Lpo 94. Det gör man inte öppet, utan med en dold agenda. Skribenter ur det dolda pedagogiska nätverket bidrar både med texter, föreläsningar och seminarier. Här återfinns bland annat Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm. Det problematiska är att det inte finns någon motvikt kring det budskap som sprids, man får hålla på år ut och år in och stå oemotsagda. Man får förstöra för svensk skola, se till att svenska lärare blir allt mindre professionella.

Ett exempel på område som Grundskoletidningen har drivit och som kan tolkas väldigt fel är när det gäller matriser. Det har på de senaste åren varit inne med matriser inom den pedagogiska sfären. Detta har givetvis Grundskoletidningen uppmärksammat och skrivit mycket om. Det går faktiskt att tolka det så att beskrivningen och tolkningen av matriser kan gå emot vad Wretman och Moreau ser på formativ- och summativ bedömning. Exempelvis i Grundskoletidningen 5/2009 finns det på sidan 17 en matris för bild. Denna kan med lätthet användas som en checklista för om eleverna har lärt sig det de ska. Eller också kan man använda den för summativ bedömning. Nu menar jag att det inte är något fel att använda summativ bedömning och att läraren absolut kan ha denna matris för att göra sammanvägningar av elevens kunskap för att sedan göra en samlad bedömning. Bra användande av summativ bedömning. Däremot är det högst tveksamt om Wretman och Moreau skulle göra denna bedömning.

En annan aspekt av att använda matris är att kunskapen riskerar att bli atomistiskt, beroende på hur matrisen används. Olika typer av kunskaper och färdigheter placeras in i matrisen och ju abstraktare text, desto större tolkingsutrymme finns det för den enskilde läraren. Använder läraren matrisen som en checklista och bockar av vad eleverna klarat är risken stor att lärare på samma skola, som använder sig av samma typ av matris, tolkar dess innehåll på olika sätt. Ta denna formulering från den bildmatris som jag ovan hänvisats till: ”Kan göra enkla bildanalyser och tolkningar” – Vad är enkla? Vad är en bildanalys? Vad är en tolkning? I och med att denna matris innehåller 50 olika kriterier likt ovanstående formulering är risken stor att det blir en kvantitativ checklista, där kunskaperna blir oberoende av varandra. Det vill säga består av enskilda delar, det vill säga atomistiska. Det krävs väldigt mycket av den enskilda läraren att bedöma en matris utifrån ett holistiskt perspektiv. Och det krävs mycket av enskilda lärare på en skola att diskutera tolkningar så att man är överens om att man är överens kring tolkningen. Holism, som är djupkunskap, är något som är större än summan av de enskilda delarna. Steve Wretman och Helena Moreau har inte visat att de behärskar de begrepp atomism och holism, som gruppen kring Ference Maron lyfte fram redan 1977 i boken ”Inlärning och omvärldsuppfattning”.

Grundskoletidningen är ett nav i det informella pedagogiska nätverk som är emot betyg och reform Lpo 94!

Pedagogiskt nätverk, del 9: Tomas Kroksmark

En person som är med i redaktionsrådet på Grundskoletidningen och som också skriver i tidningen titt som tätt är Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Jönköpings högskola. Jag har läst många artiklar som är skrivna av Kroksmark där han är öppet emot mål- och resultatstyrning och betyg, med andra ord emot reformenen Lpo 94. Jag har valt ut en artikel för att visa hur Kroksmark i skrift sprider sitt avståndstagande. Komiskt nog är det den första artikeln i en specialutgåva, ett häfte, som Fortbildningsförlaget säljer. Namnet: Mål- och resultatstyrning (2004).

Artikeln heter ”Då den målrationella styrningen möter skolan”, sidan 2 – 15. Denna läsning är helt underbar, för att Kroksmark talar ur skägget. Tomas Kroksmark berättar historien om tankarna med införandet av ett nytt betygssystem och dess konsekvenser. Utifrån sitt perspektiv – may I add. Jag ska ge några exempel på hur Kroksmark öppet visar sitt motstånd mot reformen. Det börjar på sidan 4: ”Min tes är att svårigheten eller omöjligheten i att styra skolan med hjälp av mål- och resultatstyrning inte är en fråga om att skolan i det här avseendet är så komplicerad att den inte skulle gå att begripa. Jag tror heller inte att misslyckande beror på att lärare inte kan förstå vad mål- och resultatstyrningen går ut på. Snarare kan det vara så, att målen är formulerade på ett sådant sätt att de inte är möjliga att förstå och därmed svåra att omsätta i praktiskta undervisningshandling. Detta förhållande kan ge omfattande konsekvenser för betygsättningen”. Här gör Kroksmark ett statement! Men alla ni som jobbar som lärare – hur mycket fortbildning har ni fått när det gäller detta? Alla ni som jobbar som lärare och har suttit med era kollegor och diskuterat för att tolka, diskuterat för att vara överens om vad man är överens om – har det fungerat? Jag kan säga att på Jordbromalmsskolan diskuterade vi väldigt mycket kring kursplanerna, eftersom de är abstrakta, och det gjorde oss starka och samspelta. Vi kunde byta prov med varandra och göra samma bedömning. Men Kroksmark talar om att det är fel på systemet.

För att underbygga sina resonemang över att reformen Lpo 94 är feltänkt hänvisar Kroksmark först till en debattartikel i Dagens Nyheter 1992, där Ference Marton, professor i pedagogik attackerar det nya förslaget till styrning av skolan. Tomas Kroksmark konstaterar att Martons kritik är lika giltig nu som då (sidan 7).

Tomas Kroksmark pekar också på Skolverkets projekt Skola i utveckling, där Carlgren (Ingrid) & Hörnqvist (Berit) lyfts fram:  ”Carlgren & Hörnqvist konstaterar vidare, att mål att uppnå har blivit styrinstrument framför andra tillsammans med betygskriterierna. Konsekvensen är att dessa mål och betygskriterierna blivit ”ett slags minimål” och att dessa ”utgör den huvudsakliga styrning på skolans innehåll”. Vad författarna tycks mena är att mål att uppnå och betygskriterierna inte ställer speciellt höga krav på eleverna och därmed inte heller på lärarna, skolan och kommunerna” (sidan 13). Detta är en vandringsskröna! Det finns ingen forskning där man har gått ut i skolor och undersökt detta. Det finns heller ingen forskning som säger att planering utifrån mål att uppnå sänker elevernas kunskaper, att ”det blir på en för låg nivå”. Dessutom verkar inte de pedagogiska forskarna vara så kunniga i kursplanen. Det är bara att läsa mål att uppnå/betygskriterierna för vilket NO-ämne som helst. Låg nivå – skulle inte tro det! Det är ett under att så många elever klarar av betyg i dessa ämnen, här har NO-lärarna verkligen gjort ett bra jobb (jag raljerar INTE!). Men varför lyfter Kroksmark fram Carlgren & Hörnqvist? Givetvis för att få pedagogisk tyngd i sin argumentation. Även Steve Wretman använder sig av denna skröna som har sagt så många gånger att det till slut har blivit sanning. Men någon förankring finns det inte. Läs mitt blogginlägg från hösten 2009 kring detta.

I sammanfattningen av artikeln skriver Tomas Kroksmark: ”Granskningen ger vid handen att det är grundantagandena som är problematiska, kanske rent av fel” och han avslutar artikeln med: ”Själva grunden för det nuvarande mål- och bedömningssystemet är svårt att förstå och de praktiska konsekvenserna för lärare, elever och föräldrar blir för mig oöverblickbara. Fortbildning förefaller oss inte vara det effektiva medlet för att råda bot mot svårigheterna. Istället fordras det ett byte av grundläggande tankeordning kring lärande, målbeskrivning och kunskapsbedömning” (sidan 15).

I ett häfte som säljs och som handlar om mål- & resultatstyrning börjar med Tomas Kroksmarks sågning av reform Lpo 94. Detta visar med allt tydlighet var Tomas Kroksmark och för den skull Grundskoletidningen står i frågan och hur Kroksmark sprider sitt sätt att se på reformen. Vilka andra tankegångar kring lärande vill Kroksmark ska gälla för svensk skola? Den flumpedagogik där det ska vara kul att lära (klart det ska vara kul i skolan) och där det inte ska ställas några krav på organisation, lärare och elever? PBL som kollegan Hans-Åke Scherp spridit så framgångsrikt och som decimerat lärare till handledare och elever till experter på att kopiera text? Vad har Kroksmark att erbjuda? Enligt mig – inte ett endaste dugg!

Tomas Kroksmark är idag en person som håller på med evidens- och forskningsbaserad skolutveckling. Eller lärmiljöer. Alltså en skola på vetenskaplig grund. Detta skriver han om i Grundskoletidningen 2/2010. Kortfattat går det ut på att lärare får utbildning, parallellt med deras lärarjobb och detta ska leda till en lic-examen i pedagogik (om jag inte misstar mig).  Ett liknande projekt genomförs i Stockholm under ledning av Ingrid Carlgren, professor i pedagogik.

Men hur blir dessa projekt? Med Tomas Kroksmarks motstånd till reform Lpo 94, betyg och resultatuppföljning kommer de lärare som deltar i detta projekt riskera att bli ideologiserade. Vilken forskning lyfts fram? Vilken forskning väljer man bort? Givetvis blir dessa lärare itutade det som Tomas Kroksmark står för. För övrigt gäller det även Ingrid Carlgren, som har varit delaktig att driva ner Lärarhögsskolan i Stockholm (LHS) i träsket, så att det till slut lades ner (blev slukad av Stockholms Universitet). Eftersom Carlgren var rektor för LHS är hon i högsta grad ansvarig för denna utveckling. Idag får hon i Stockholm stads regi sprida sin ideologi på stadens lärare.

Jag undrar om de studenter som har Tomas Kroksmark som handledare, eller som föreläsare har en aning om detta? Eller är så kritiska att detta går att skåda igenom? Tror inte det. Min erfarenhet är att dessa pedagoger är duktiga på att dölja sitt budskap, väva in det, bygga upp argument, så att det till slut är en kull betygs- och reformmotståndare som lämnar lärarutbildningen. Tragiskt!

Tomas Kroksmark är betygsmotsåndare, reformmotståndare, motståndare till att skolan följer upp resultat. Han är medlem i det informella pedagogiska nätverk jag skriver om och han är skolans fiende!

OBS: Jag har skrivit mycket om Tomas Kroksmark sedan detta blogginlägg publicerades, till och med blivit hotad av denne professor. Ni kan läsa om detta på länk och länk. Denna passage är redigerad 10/7-18.

Pedagogiskt nätverk, del 10: Barnuppropet

Inför riksdagsvalet 2002 startar Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp en lobbygrupp som de kallar Barnuppropet. Tanken är att via opionsbildning, debatt och fortbildning få svenska politikers och tjänstemän att fokusera på hur barn mår. På Barnuppropets hemsida skriver Scherp: ”Vi oroas av att tonen mot barn och ungdomar hårdnar i samhället. Det tar sig uttryck såväl inom synen på barnuppfostran, där Supernannyns ideal får föräldrar att lära sig att stöta bort och ignorera sitt barn när det behöver närhet och värme, som inom skolan där tar det sig uttryck i en skolpolitik som i allt högre grad bygger på kontroller och sanktioner istället för stöd i barnens lärande och utveckling. Vi hoppas därför att alla som bryr sig om våra barns väl och ve – såväl vi som möter barnen i vår yrkesutövning som föräldrar, mor-och farföräldrar och andra – reagerar mot detta”.

Hans-Åke Scherp berättar på ett utförligt sätt om Barnuppropet i en film som ligger på Youtube och jag har skrivit ett blogginlägg 23 mars 2010 om denna film. Se filmen och läs mina kommentarer.

Men vad ville då Barnuppropet från början? I en PDF-fil punktade man upp de fyra punkter man tyckte var viktiga:

 • Mindre barngrupper i förskolan!
 • Fler pedagoger och andra vuxna i förskolan/skolan!
 • Ge personalen goda arbetsvillkor!
 • Uppfyll barns rättigheter enligt skollag, läroplaner och Barnkonventionen – också i praktiken!

I PDF-filen som spreds via Barnuppropets hemsida, finns även med listor där namninsamling ska ske. Dessa namn ska sedan skickas till Scherp, som sammanställer antal namnteckningar i detta upprop (17/6-10 har man 10 902 underskrifter). Men dessa punkter – vem kan inte skriva under på dessa. Klart att det vore bra med mindre barngrupper i förskolan. Det vore fantastiskt med fler pedagoger i skolan, även om McKinsey-rapporten inte påtalar att det är ett kriterium för skolframgång. Jag tror att de flesta tycker att personalen ska ha goda arbetsvillkor och givetvis ska styrdokument följas också i praktiken. Ingen konstigt med det, klart att det går att skriva under på detta. Men dessa allmängiltiga punkter håller sig inte Hans-Åke Scherp till i sin film, där han istället polarisera mellan lusten att lära och kontrollera kunskaper. Det är här den dolda agendan smyger sig fram och börjar man luska lite mer så finner man ganska enkelt att Scherp använder sig av sitt nätverk för att lyfta fram sitt sätt att se på svensk skola och hur den ska bedrivas.

Vid en fortbildning den 3-4 februari 2010 lyfter Barnuppropet fram det man egentligen är ute efter, att fortsätta ha makten över svenska skolan. Konferensen anordnas av Karlstad Universitet, där Mats Ekholm är professor och Hans-Åke Scherp är docent. Inte förvånande för mig ligger denna konferens under PBS-nätverket på Karlstad Universitets hemsida.  På Hotell Selma Lagerlöf i Sunne kommer 340 personer från hela landet. Lärare, utvecklingsledare, skolledare, förvaltningschefer och forskare har samlats kring ”Det goda lärandet”, som man har döpt fortbildningen till. Och vilka finns med på föredragslistan? Bland annat Mats Ekholm, Hans-Åke Scherp, Tomas Kroksmark och Christian Lundahl – alla dessa ”goa gubbar” som är betygs- och reformmotståndare allihopa. Alla dessa goa gubbar som har förstört så mycket för svensk skola, ska prata om Det goda lärandet. Tack för kaffet!

Undrar om de tusentals personer som skrivit under Barnuppropet känner till denna dolda agenda? Om de känner till att Scherp och PBS och PBL har haft stor del till att svensk skolas resultat har sjunkit. Om de känner till det dolda nätverk av betygs- och reformmotståndare? Antagligen inte, kanske några gör det, men merparten av de som skrivit på har antagligen gjort det för att de värnar om barnen. Och vem gör inte det? Eller också är det väldigt många ”frälsta” från PBS som har skrivit under, för enligt Scherp består nätverket av 800 skolor och det blir ju många lärare och vuxna. Hans-Åke Scherp lyfter fram sig själv som den finaste av människor, en verklig humanist som vill att barn ska vara harmoniska, lyckliga och må bra. Utbildningsminister Jan Björklund är däremot ingen fin människa i Scherps ögon, han ställer krav på skolan och på barnen, vill ha kontroll. Det är inte bra enligt Scherp, han kallar det för hotivation istället för motivation. Men är man en verklig humanist om barnen inte lär sig det de behöver kunna? Får man harmoniska och trygga barn om de inte kan något?

En intressant detalj är att Christian Lundahl håller föredrag under konferensen i Sunne. Lundahl har jag skrivit flera blogginlägg om, senast ett i december, läs det. Christian Lundahl är docent vid Uppsala universitet och hans handledare när han doktorerade var professor Ulf P Lundgren. Intressant! Lundgren som var den första generaldirektören för Skolverket och som inte såg till att lärarna fick den fortbildning som de behövde för att göra Lpo 94 till sin egen läroplan. Man skulle väl kunna säga att Christian Lundahl tar över där Ulf P Lundgren slutade, att han är Ulf P Lundgrens ”bulldog”. Det var bra att kopplingen mellan det informella pedagogiska nätverket och Christian Lundahl kom fram. Jag kommer skriva mer om Christian Lundahl. Jag kommer också i nästa blogginlägg skriva lite om andra som är eller har varit inblandade i det pedagogiska nätverket. Allt är tyvärr inte helt glädjande. Det kommer inom några dagar!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

Pedagogiskt nätverk, del 11: Övriga aktörer

Jag har i tio olika blogginlägg beskrivit ett nätverk av personer på maktpositioner, som systematiskt motarbetat att Lpo 94 ska fungera i svensk skola. Men det finns en del andra aktörer kring detta nätverk, där det är osäker hur nära kontakt de har, men som har varit delaktiga i denna dolda agendans arbete. Jag tänkte lyfta fram dem i detta blogginlägg.

Bengt-Erik Andersson: Professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Var med och startade Barnuppropet tillsammans med Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp. Tittar man på Anderssons bakgrund passar han väl in i det pedagogiska nätverket, fokus ligger på social utveckling och socialt samspel, långt ifrån betyg och resultatuppföljning. Bengt-Erik Andersson har också gjort sig känd för boken ”Spräng skolan”, handlar om att skolan ska spränga de mentala ramarna, sluta jämföra oss internationellt och istället skapa skolor som är bildningsinstitutioner där unga rustas för framtiden. Som jag ser det är det givetvis viktigt med trygga barn och ungdomare, men det ena utesluter inte det andra. Åter igen polariseras det mellan lust att lära och följa upp resultat (betyg). Det finns inget sådant motsatsförhållande. Skulle det konkret finnas ett sådant motsatsförhållande är det fel på läraren som inte gör lektionerna lustfyllda, utan fokuserar bara på resultat och betyg. Detta problem finns säkert, men är inget systemfel i Lpo 94, utan möjligtvis i uttolkningen. Det var ett tag sedan Bengt-Erik Andersson hördes i debatten, kanske lever han glada dagar som pensionär? Men när jag gick på LHS var ”Spräng skolan” i högsta grad aktuell och jag läste då boken, tror till och med att den var obligatorisk kurslitteratur.

Christian Lundahl: En person som däremot är aktiv är Christian Lundahl. Han är urtypen för ideologiskt fostrad pedagogisk broiler. En karriärspedagog som ”tycker rätt, har rätt åsikt” och inom bara några år kommer att vara professor i pedagogik. Christian Lundahl är den klarast lysande stjärnan på pedagoghimlen just nu. Han är produktiv, syns i media en hel del och föreläser en hel del. Han skapar sig pedagogiska kontakter och han bygger upp sitt nätverk med personer som jobbar mot samma mål, det vill säga att ha tolkningsföreträde för den svenska skolan. När han blir professor kommer Lundahl sitta säkert, han kommer att vara ”untouchable”. Jag har skrivit flera blogginlägg om Christian Lundahl och för att förstå min kritik mot honom föreslår jag att dessa läses. Ett blogginlägg är från 30 maj 2010 och heter Betygsmotstånd på agendan. Ett annat är från 4 december 2010 och heter Christian Lundahl svävar ut om betyg igen. Och det senaste är från 20 december 2010 och heter Betygsfrågan på gång igen. Läser man dessa tre inlägg får man en ganska bra bild kring Christian Lundahls dagordning. Och han ska vara med och påverka/styra svensk pedagogisk forskning. Detta är inte bara upprörande, det är direkt odemokratiskt och kontraproduktivt för svensk skola.

I det senaste numret av tidningen Skolvärlden finns det ett reportage om där Knut Sundell från Socialstyrelsen uttalar sig om svensk pedagogisk forskning. Detta är en läsvärd artikel. Det går att säga mycket om denna artikel och kring svensk pedagogisk forskning, jag kommer kommentera det i ett senare blogginlägg. Men det som jag tycker är bra och som lyfts fram av Sundell är att pedagogisk forskning ska vara förankrat i svenska klassrum och inte på stängda pedagogiska institutioner. Christian Lundahl sitter på sitt fina tjänsterum och på sin fina institution och hänvisar till forskning hit och forskning dit, gör sig till tolkningsföreträdare för skolan och syns i Dagens Nyheter. Men om det fungerar i verkligheten vet inte Lundahl – förutom den internationella forskning han hänvisar till och där man har ett annat betygssystem än det svenska. Men i svenska klassrum har Lundahl aldrig satt sin fot! Inom medicin finns klinisk forskning, det vill säga man har en idé kring något och sedan går man ut och kollar om det funkar. Jag såg senast på Sportnytt igår (21/1-10) hur idrottsforskare hade testat en metod kring att förebygga knäskador i fotboll. Idé – gå ut och se om den funkar – dra slutsatser. Nu är det så att skolpedagogik är en del av pedagogiken som handlar om mycket annat förutom skolan. Jag anser att den pedagogik som handlar om skolan ska vara förankrad på ett sådant sätt som klinisk forskning inom medicin. Jag kommer fortsätta att granska Christian Lundahl under våren.

Lärarförbundet (LF): Tyvärr är det så att det största av lärarfacken har varit inblandat kring Hans-Åke Scherp. Jag har svårt att tro att man har gjort det med någon dold agenda, givetvis inte. Antagligen har LF velat erbjuda sina medlemmar en bra fortbildning. Och det är just fortbildning man erbjuder, en seminarieserie som heter: ”Lärare leder skolutveckling”. Dessvärre är det Karlstad universitet som ligger bakom denna seminarieserie och Hans-Åke Scherp är inblandad. Huruvida fortbildningen blev bra är jag skeptisk till, eftersom en del av betygs- och reformmotståndet finns vid Karlstads universitet. Vad är det man lär ut när det gäller Skolutveckling?

Men det är så olyckligt att ett fackförbund är med och fixar fortbildning med reformmotståndare? Klart att det är, men å andra sidan är jag inte förvånad. Det är bara de senaste åren som LF har pratat om vikten med tydliga mål och att följa upp resultat, tidigare har dessa spörsmål varit ointressanta. LF har haft fokus på omsorg och frågor kring bedömning, betyg och resultatuppföljning har man inte drivit. Nu har vinden vänt kring dessa frågor. Alla partier tycker dessa frågor är viktiga, även om några partier är emot betyg. Då är LF plötsligt intresserade av att diskutera dessa frågor. LF fyller en viktig funktion och har ett viktigt uppdrag. Det är dags att göra upp med sitt förflutna när det gäller dessa frågor och ta ställning på riktigt, inte vara ideologiskt styrda. Det är dags att kritiskt granska vilka forskare man stödjer.

Pedagogiskt nätverk del 12: Sammanfattning

Den här bloggserien har haft ett enda syfte, att synliggöra några av de dolda krafter som är reaktionära inom skolans värld. Att synligöra ett av de nätverk som finns och som jobbar emot fattade riksdagsbeslut, med en egen agenda att sabotera. Det finns flera nätverk och kanske kommer jag utforska dem, för jag känner till några och känner till namn inom dessa nätverk. Och det handlar om professorer och docenter i pedagogik. Men det beror på om jag har tid, för jag måste göra en del research. Och om jag har lust.

Det pedagogiska nätverket som jag nu har beskrivit känner många till, åtminstone när det gäller enskilda aktörer. Några av aktörerna är tydliga med vad de står för, t.cx. Christian Lundahl och Tomas Kroksmark. Andra väver in sin kritik med att fokusera på saker på med en felaktig tolkning och använder sig av skickligt skrivna texter som medel för att inte få Lpo 94 att fungera. Men alla har samma mål: Fortsätta skapa kaos kring skolan, så att riksdagen till slut måste frångå en mål- och resultatstyrd skola. Och det är verkligen inte tydligt hur dessa personer har ett kontaktnät.

Men vad är då problemet? Får inte dessa personer ha åsikter? Jo det är klart att de får. Men inte när man jobbar med ett uppdrag att genomföra ett fattat riksdagsbeslut. Inte när man är tjänsteman och ska man genomföra fattade riksdagsbeslut. Är man forskare ska man lyfta fram de forskningsresultat man har och de som man känner till. Men då ska det göras på ett hederligt sätt. Man kan inte applicera forskningsresultat som är gjorda i ett annat land, med ett annat betygssystem och jämföra med det svenska. Att aktivt obstruera mot riksdagsbeslut som är fattade i konsensus är ett hot mot demokratin och ett väldigt odemokratiskt sätt att arbeta. Här har vi ett stort svensk problem, vi har ett tjänstemannavälde som har extremt stor makt. Politiker kan fatta beslut, som efter ha gått genom tjänstemännens kvarnar har förvandlats till något helt annat. Ett färskt sådant exempel är när regeringen lade en proposition om en tydligare kursplan (Lgr 11) och Skolverkets tjänstemän kom med förslag efter förslag, det ena otydligare än det andra. Det enda som stämde överens var att Skolverkets tjänstemän talade om att kursplanerna var tydligare.

OBS: Jag skrev om detta redan 2010 och nu, 2018, har Isak Skogstad och Per Kornhall fått genomslag i sin kritik. Tänk att det ska gå så många år och så mycket misslyckande innan något ska hända (om något nu händer). Detta tillägg skrevs 10/7-18

Ser man tillbaka från det att Skolverket startades, med Ulf P Lundgren som generaldirektör och tills idag, har Skolverket aldrig fungerat. Genom alla år har Skolverket varit otydliga, tjänstemannaväldet har varit starkt, reformmotståndare har fått fritt spelrum – först Scherp och sedan Moreau & Wretman, för att inte tala om alla tjänstemän på Skolverket som gör som de vill. Vad ska vi ha Skolverket till? Är det inte dags att lägga ner Skolverket en gång till? Kanske kan Skolinspektionen få ökat mandat att sköta skolan. Och för guds skull, låt de anställda på Skolverket inte få anställning på någon ny skolmyndighet, motståndet mot mål- och resultatstyrning måste få ett slut.

År av propaganda mot Lpo 94 har gjort att det finns ett betygs- och reformmotstånd i svensk skola. Det finns starka företrädare för motståndssidan, man har bestämt att mål- och resultatstyrning inte fungerar, utan att testat på riktigt. Hans-Åke Scherp är en av dem som gärna lyfter fram det stora nätverk av skolor och kommuner han företräder. Scherp pratar om 800 skolor, jag kunde räkna till ungefär 200. När det gäller antal personer som har skrivit på Barnuppropet går det att läsa på hemsidan att det är 10 902 personer. När jag granskar listorna är det 7890 personer, en frisering med över 3000 personer. Men detta är givetvis en del i den propaganda som Hans-Åke Scherp sprider omkring sig i syfte att skaffa sig mer makt och framhålla sig själv som tolkningsföreträdare för svensk skola. En annan intressant detalj med namnlistorna är att 59 professorer har skrivit på Barnuppropet. Det innebär att ganska stor del av det pedagogiska etablisemanget håller med Mats Ekholm, Hans-Åke Scherp och Bengt-Erik Andersson. Intressant! Alltså, majoriteten av svensk pedagogisk forskning är emot betyg, är emot resultatuppföljning och är emot Lpo 94? Eller? I sådana fall är det inte så konstigt att det har varit så trögt att få Lpo 94 att fungera. För inte nog med att Skolverket inte har gjort sitt jobb, den pedagogiska eliten och landets lärarhögsskolor har systematiskt motverkat införandet av Lpo 94.

I den senaste PISA-rapporten försämras svenska elevers resultat allt mer. Denna nedåtgående kurva har pågått i många år, nu har även svenska elevers läsning hamnat på en medelnivå bland OECD-länderna. Tidigare har svenska elever varit bra på att läsa. Den socialdemokratiska riksdagsmannen Mikael Dammberg pratar om att svensk skola verkar vara i fritt fall. I senaste numret av Skolvärlden, i en artikel som heter Forskningsfiaskot (sidan 16-21) pekar socialstyrelsens Knut Sundell på att svensk pedagogisk forskning håller väldigt låg nivå. Det är väl en passning om något till Hans-Åke Scherp och Christian Lundahl. Men de kanske inte bryr sig om detta, rör dem inte i ryggen, för de har sin position i den svenska ”ankdammen” och kan göra karriär. Spelar ingen roll hur det går för eleverna, för det är inte deras ansvar.

Svenska elevers kunskapsresultat har både nationellt och internationellt sjunkit de senaste åren. Vad är orsakerna? Det beror på vem som svarar. Jag menar att ett delansvar bär detta informella nätverk som har verkat i Sverige i över 10 år. Men givetvis har tjänstemän på Skolverket och Lärarhögskolorna ett ansvar för att ideologi får styra verksamheten. Och givetvis har riksdagspolitiker ett ansvar för att inte stämma i bäcken, sätta stopp för det som sker. Jag menar givetvis inte att vi ska ha ministerstyre, men jag anser att tydliga riksdagsbeslut måste följas upp genom att politikerna ligger nära och utvärderar hur besluten blev och resulterade i. Analysera orsaker, ta nya beslut och ställa ansvariga till svars för vad som görs. Att ta beslut och tro att allt löser sig fungerar inte. Här måste jag ge utbildningsminister Jan Björklund en stor eloge – han har förstått att skolan måste styras upp ordentligt från riksdagshåll, hoppas att han har uthållighet och att han gör upp med de andra riksdagspartierna i skolfrågorna så ofta det bara går.

Jag har jobbat som SO-lärare på Jordbromalmsskolan i 9 år, har haft hundratals elever, satt hundratals med betyg och haft hundratals lektioner. JAG VET av egen erfarenhet att den polarisering som Hans-Åke Scherp gör inte stämmer. Det är självklart att det finns lärare som sätter ihop prov som består av 50 frågor och som räknar poäng och där frågorna är av faktakaraktär, typ När startade andra världskriget. Men det är inte lusten att lära och att följa upp resultat som är ett motsatsförhållande – det är i sådana fall lärarens dåliga metodik. Jag har jobbat holistiskt, följt upp resultat, ställt kunskapskrav på eleverna, haft lustfyllda lektioner, givit återkoppling (feedback), haft skriftliga prov och jobbat med mål- och resultatstyrning. Lyssna på mig: DET FUNGERAR OCH DET FUNGERAR VERKLIGT BRA. Det är bara det att ni vill inte att det ska fungera och har bestämt er för att det inte ska fungera. Jävligt tråkigt för svensk skola, för alla lärare som blir vilseledda och alla de elever som i er värld har varit utsatta för ett gigantiskt experiment och inte fått lära sig det de har rätt att lära sig. Kunskapsrätten som infördes med Lpo 94!

Jag kommer med min bok, Yrke: Lärare i sommar. Där kommer jag redovisa mina metoder. Jag jobbar med seminarieundervisning. På min blogg finns det längst upp till vänster en sida som kort beskriver min kommande bok.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan och återinför USK:en!

En reaktion till “Pedagogiskt informellt nätverk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s