Lägg ner lärarutbildningen?

I många år har lärarutbildningen varit ett problem och i många år har jag hävdat att det är dags att lägga ner lärarutbildningen, se länk. I december 2017 publicerar Dagens Industri (DI) ett debattinlägg där Isak Skogstad menar att det är dags att lägga ner lärarutbildningen, se Lägg ned lärarutbildningen.

Jag delar i princip det mesta som Skogstad skriver men måste erkänna att jag ännu inte är superfrälst på hjärnforskningen. Det finns en del bra där men det finns också en hel del populism – vissa forskare hänger på alla trender som kommer och ska hitta förklaringsmodeller i hjärnforskningen. Men visst, det är mycket intressant och hjärnforskningen skulle definitivt kunna bidra till mycket inom skolan. Ändå tycker jag att pedagogik är väldigt viktigt och för mig finns det en hel del litteratur som stödjer mig i min pedagogiska gärning när det gäller arbetet i skola i allmänhet och inlärning i synnerhet.

Men Isak Skogstad har rätt. Så här skriver han: ”Många politiker har visserligen velat förbättra lärarutbildningarna. Problemet, att lärarutbildningen upplevs som alltför irrelevant för de framtida lärarnas kommande undervisning, är långt ifrån nytt. Men trots att lärarutbildningen har gjorts om gång på gång de senaste decennierna har man inte kommit till bukt med problemet. Det är egentligen inte så konstigt, då oavsett hur man ändrar om i lärarutbildningarnas struktur eller hur kurserna namnges så är det samma personer som ansvarar för utbildningen.”

Exakt så. Politiker har kommit med flera reformer och lärarutbildningen har gjorts om men de ansvariga på universitet och högskolor har bara döpt om kurserna och innehållet. Sedan har samma lärare som redan i första läget drev de ”dåliga kurserna/utbildningen” fått förtroendet att fortsätta arbetet. Kom ni ihåg i december 2010? Stockholms Universitet (SU) förlorade examinationsrätten till lärarutbildningen och det blev ett herrans liv, se länk. Men vad hände? Jo efter att SU hade grinat lite och den värsta chocken hade släppt samlade man ihop sig och jobbade fram ett förslag till förändring på den lärarutbildning man tillhandahöll och överklagade Högskoleverkets beslut om indraget examinationstillstånd. Och det gick igenom, SU fick fortsätta bedriva lärarutbildning. Men blev utbildningen bättre? Nop – det bara skakades bara om lite och sedan tillhandahöll man samma ideologiska utbildning som tidigare.

Genom årens lopp har det varit massiv kritik mot lärarutbildningen i allmänhet och Lärarutbildningen i Stockholm (LHS) / SU i synnerhet. Vilket flum! Och precis som Isak Skogstad skriver, inte alls förankrat i evidens utan snarare i ideologi. Tänk att det under många år inte var obligatoriskt med läsinlärning för blivande lågstadielärare utan detta erbjöds som en valbar kurs. Eller att man hade kurser som hette ”Gräv där du står” eller ”Snickra en pall” (handlar inte om träslöjd). Kurser i bedömning och betygsättning där lärarna inte var särskilt bra och där dessutom kurslitteraturen bara var betygsmotstånd. Men spelar det någon roll att jag anmäler detta till Universitetskanslern? Nixum pixum, LHS/SU får fortsätta med sina skitdåliga kurser i bedömning och betygssättning där man lär ut betygsmotstånd till studenter som ska kliva ut som lärare och sätta betyg – det vill säga myndighetsutövning, se länk.

Ideologiskt säger jag! Jo, för det är just det som Isak Skogstad pekar på, lärarutbildningen drivs inte av evidens och empiri utan av ideologi. Man har bestämt hur skolan ska vara oavsett om det fungerar eller inte. John Deweys tankar om skola ska vara lag och så utformas lärarutbildningen därefter och det spelar ingen roll om lärarutbildningen avskärmar sig från vad som händer i klassrummet eller de utmaningar skolan står inför. Nej, som Dewey beskriver hur skolan ska fungera – så är det! Hela etablissemanget tar ett tag om nacken på hela lärarutbildningen och de pedagogiska institutionerna som är inriktade mot skolan. Enade står Ulf P Lundgren, Mats Ekholm, Ingrid Carlgren, Hans-Åke Scherp, Tomas Kroksmark, Inger Eriksson, Viveca Lindberg och Steve Wretman. Påläggskalvarna kommer också för att ta plats – Christian Lundahl och Alli Klapp. Men vem bubblar och kommer underifrån? Ja, det får tiden utvisa, men tro mig, det kommer upp nya stjärnskott. Helt klart. För du kan inte göra pedagogisk karriär om du inte tycker ideologiskt rätt. Och det finns ingen väg ut ur denna ”sekt”. Vill du göra en ”Linderothare” och göra avbön för att du  inser att du haft fel så blir du garanterat marginaliserad och satt i frysbox. Jo, så fungerar alltid autoritärt styrda organisationer. Fin och vacker vision – de sanna humanisterna. Men sticker du upp – då jävlar!

Jag är glad att Isak Skogstad är aktiv och att han lyfter dessa frågor. Han har själv ganska nyligen varit lärarstudent och dessutom ordförande för Lärarnas Riksförbunds studentförening, så han har fått verklig insyn. Frågan är om någon politiker verkligen har modet att göra något så drastiskt. Frågan är om politikerna inser att det är drastiska beslut som måste tas, något som Inger Enkvist i somras påpekade, se Enkvist: Skolan behöver radikala reformer.

Inger Enkvist är för övrigt paria i det pedagogiska ideologiska etablissemangets ögon. Jo, varje tillfälle att smutskasta Enkvist tar PIE garanterat. Och så har skett i många år. Det måste vara surt att Inger Enkvist börjar få rätt i vad hon för länge sedan påtalade var fel med svensk skola. Men, det så klart PIE skulle aldrig erkänna att de har fel eller att ens tillskriva Enkvist något positivt.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan och återinför USK:en!

9 reaktioner till “Lägg ner lärarutbildningen?

 1. Hej Johan!
  Jag läser ofta med intresse det du skriver. Din röst är viktig i skoldebatten. Du skriver ofta om sådant som kan uppfattas som laddat. När det gäller frågan om lärarutbildningen tycker jag dock att du är tämligen onyanserad. Jag är svensklärare och numera lärarutbildare på SU. Jag undervisar i ämnesdidaktik och jag tycker inte att jag och mina kollegor gör ett dåligt arbete. Du hänvisar till Skogstad men i hans kritik av lärarutbildningen nämns aldrig ämnesdidaktiken trots att mycket av det han efterlyser är sådant som vi ägnar oss åt. Jag anser inte att jag tillhör något etablissemang; jag tycker om att träffa lärarstudenter och försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Jag tycker därför att det är lite hopplöst med dessa slentrianmässiga och onyanserade sågningar av lärarutbildningen. Kan vi lärarutbildare och våra lärarstudenter få en värdig diskussion om lärarutbildingen så vore vi tacksamma. Det finns mycket att diskutera, men det ska göras nyanserat. Jag vet inte vems ärenden man går annars? Det finns ingen annan högre utbildning som får en så sluggerartad kritik som lärarutbildningen i media.

  1. Hej Nils,

   Jag det kan lätt bli onyanserat när man bakar ihop en så stor och bred utbildning som lärarutbildningen är. Dessutom har ju delar av lärarutbildningen ofta fungerat bra, t.ex. de ämnesstudier som lärarutbildningen köpte/köper av andra institutioner exempelvis samhällskunskap från samhällskunskapliga fakulteten. Jag hade också lärare när jag gick på lärarutbildningen som var mycket bra och gjorde ett bra jobb. Men det är organisationen och ledningen som drivs av ideologi. Det finns så många historier genom tiden och så många utvärderingar från både Högskoleverket, Skolinspektionen och Riksrevisionen som pekar på att lärarutbildningen inte håller måttet som helhet. För det är ju pedagogiska institutionerna som står för detta.

   Kanske är det som du säger, att det sluggas en hel del och att media slentrianmässigt kritiserar lärarutbildningen. Det vore superbra om media kunde granska specifika fall och gå till djupet med det felaktigheter som man upptäcker inom lärarutbildningen.

   Hoppas du Nils, och dina kollegor, orkar kämpa och gör ett bra jobb för att se till att vi får nya lärare till världens viktigast yrke.

 2. Tack för ditt svar, Johan. Jag ska göra så gott jag bara kan. Jag är väl medveten om att jag har ett viktigt arbete. Kan vi bara enas om att diskutera lärarutbildningen i nyanserade ordalag framöver så är jag nöjd. Jag ser fram emot dina fortsatta debattinlägg om skolan.

  1. Hej igen Nils,

   Vi får se hur jag kommer att diskutera lärarutbildningen. Kanske ska fokus ligga på pedagogiken för det är där det är problem.

 3. Lärarutbildningen sköter sitt uppdrag och gör det mycket bra. Ser jag till de lärarstudenter jag träffat så är nästan alla ideologiskt troende redan efter första eller andra terminen om de inte redan var det innan. Värdegrunden förmedlas mycket effektivt.

  Problemet alltså inte hos lärarutbildarna som är mycket kompetenta och gör som de är tillsagda. Felet ligger i uppdraget som skall utföras. Så länge staten säger att skolans uppdrag till stor del är att förmedla statlig ideologi till lärare och elever så kommer vi få den typen av lärarutbildning som vi har. Incitamenten för att förändra detta finns inte hos staten eftersom detta hjälper makthavarna att behålla makten.

  Det enda man egentligen kan hoppas på är att lobba igenom hemskolning eller liknande för erbjuda någon form av väg ut ur systemet. I USA lyckades man driva igenom det vilket indikerar att det kanske kan gå även i Sverige.

  1. Hej Johan,

   Jag vet inte om det är så att staten har en ideologisk styrning i den bemärkelse som du målar upp. Ok, om det är så att styrdokument i form av skollag och läroplan utgör underlag för denna styrning är det korrekt, men till och med Jan Björklund har erkänt att han blev grundlurad av Skolverket när det gäller Lgr 11:s kursplaner. Kanske naivt av honom att säga.

   Någon form av annan styrning av innehållet på lärarutbildningen känner i alla fall inte jag till, alltså ideologisk styrning. Jag tror att riksdagspolitikerna behöver styra upp lärarutbildningen riktigt rejält och kanske till och med lägga ner de pedagogiska institutionerna som sysslar med skolfrågor. Men den lösning som du lägger fram känner jag till för lite om för att ens kommentera.

   1. Värdegrunden är sådan styrning. Värdegrunden placerar människor politiskt väldigt nära de styrande partierna. Alla lärare och elever skall indoktrineras i detta.

    Borde vi lägga ner lärarutbildningen? Ja, självklart. Problemet är just att det är ett propaganda och indoktrineringsorgan för makthavarna och därför ligger det inte i deras intresse att göra det.

    Därför bör man titta på mer realistiska vägar att komma runt problemet. Jag tog upp hemskolning som exempel, där föräldrarna får ta kontroll över sina barns undervisning och därmed kunna skydda barnen. Det finns även stöd för detta i barnkonventionen varav det kanske går att genomföra.

    Andra realistiska alternativ är att öka mängden friskolor och därmed fördela makten mer eftersom företagen kommer få en större del av kakan och dessutom kunna lobba mot de styrande. Det kommer givetvis urarta i ”crony capitalism”, men antagligen är det bättre än dagens system.

 4. Problemet handlar väl hur lärare ska utbildas, inte om de ska utbildas.

  Jag har arbetat med ämneslärarutbildning i 11 år och är därför oundvikligen en del av problemet – dvs. jag talar i egen sak.

  Men höjer vi blicken ovanför den personliga eller individuella nivån så kan vi ju ställa några frågor.

  Vilken utbildning vill lärarna ha?

  Vill ni ha en teoretisk bas för er undervisning eller inte?

  Om ni vill ha en teoretisk bas, vad ska den innehålla?
  Isak Skogstad raljerar över att nuvarande lärarutbildning inte innehåller aktuell hjärnforskning. Vill lärare bli utbildade i aktuell hjärnforskning? I så fall, hur mycket av lärarnas teoretiska bas ska grundas på teorier/fakta om människans biologi – Charles Darwin och evolutionsteorin borde väl då bli aktuell. Samma evolutionsteori ligger t.ex. till grund för en aktuell bok i hjärnforskning Markus Heilig (2018) Hon, han och hjärnan. I den slås det bla. fast att vissa specifika skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor kan förklara skillnader mellan iolika förmågor mellan pojkar och flickor – observera dock att Heilig (liksom tidigare Martin Ingvar) slår fast att det finns stora skillnader inom respektive kön. Den etiska frågan blir då i vilken mån ska skolan motverka denna, delvis av evolutionen, framkallade könsrollsuppdelning. Ska vi gå emot skolans nuvarande ideologiska värdegrund eller inte?

  Och hur gör vi med teorier/filosofier kring människan som social varelse, alltifrån Sokrates och sokratiska samtal till …?

  Vill lärarna bli utbildade endast i att snabbt leverera kunskapsresultat eller ser man läraryrket som något mer?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s