Lärarförbundets rankning – vilken humbug!


I morse (8/11-18) kom Lärarförbundets ranking om bästa skolkommun, se länk. Utifrån 13 olika aspekter: resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lön, avtalspart, andel förskola, merit åk 9, merit likvärde,  andel G, andel G likvärde, gymnasium inom 3 år och högskolebehörighet gör man en viktad rakning över landets skolkommuner. 

Tyvärr springer media på denna boll och tror att det är någon slags sanning eller att det ens skulle vara vetenskapligt. Men Lärarförbundets rankning är en ren partsinlaga utan någon som helst koppling till vetenskap. Lärarförbundet leker med statistik efter eget huvud och tycke. 

Några korta exempel:

Hur kan det komma sig att följande kommuner rasat på rankningen?

 • Aneby från rankning 5 till ranking 172. 
 • Trosa från rankning 40 till ranking 174.
 • Tanum från rankning 51 till ranking 246.
 • Nora från rankning 35 till ranking 250. 
 • Vaggeryd från rankning 18 till ranking 226. 
 • Ydre från rankning 58 till ranking 225. 
 • Orsa från rankning 19 till ranking 149.
 • Osby från rankning 8 till ranking 137.
 • Arjeplog från rankning 25 till ranking 125.

Detta är bara ett axplock – det finns fler uppseendeväckande fall i rankning.

Hur kan det komma sig att följare kommuner har gjort en sådan enform uppryckning i rankning?

 • Ljusdal från rankning 212 till ranking 29.
 • Salem från rankning 144 till ranking 25.
 • Karlsborg från rankning 129 till ranking 9.
 • Torsby från rankning 87 till ranking 5. 
 • Bollebygd från rankning 110 till ranking 23. 

Detta är bara ett axplock – det finns fler uppseendeväckande lyft i rankning.

Nu till mina egna tankar

 • Hur kan det komma sig att en topprankad kommun som Aneby har från ett år till ett annat fallit 167 steg på rankningen? Har det varit total mental härdsmälta i kommunen? Är det så att alla lärare byttes ut och ersattes av obehöriga lärare eller att lönepåslag uteblev? 
 • Hur kan det komma sig att Nora som legat ganska bra till på rankningen på ett år föll 215 rankingplatser (av 290 möjliga)? 
 • Hur är det ens möjligt att en kommun som Karlsborg hux flux från ett år till ett annat klättrar 120 rankingsteg och hamnar på 10-toppslistan? 
 • Vad kostar det att genomföra denna rankning år ut och år in?
 • Vilket är syftet? Vad vill Lärarförbundet med denna lista? Är det för att svärta ner kommuner och i så fall på vilka grunder om statistiken kan ändra sig så radikalt år emellan. Är det en framkomlig väg?
 • Är det verkligen Lärarförbundets uppdrag som fackförening att göra en högst godtyckliga rankning över landets kommuner? 
 • Bidrar Lärarförbundet till att lärarkårens status ökar genom denna rankning? Eftersom media uppmärksammar rapporten och skriver ganska negativt om skolan. Blir rankningen något gott då? Inte om ni frågar mig! Snarare är det så att man sänker lärarkåren, för runt om i landet snackar man om denna rankning som någon slags sanning fast det handlar om att dribbla med statistik. För de 11 olika aspekterna tar inte någon som helst hänsyn till vad som är kvalitet och lokal särprägel eller utvecklingsområden. Heller inte någon vetenskaplig forskning. Snarare handlar det om mer eller mer humbug. 

Kanske behöver Lärarförbundet fundera över sin verksamhet och vad man gör med medlemmarnas pengar. Först hur man behandlar chefsredaktören för Lärarnas tidning och nu detta godtycke. 

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan och återinför USK:en!

11 reaktioner till “Lärarförbundets rankning – vilken humbug!

   1. Reflektionen må vara intressant men slutsatsen är ju felaktig då detta är en ranking (jämförelse med andra kommuner ).

 1. Som LR-ombud måste jag ändå få fråga, med risk för att verka mindre påläst; Jag förstod inte på vilket sätt det är en partsinlaga…? Har de fler medlemmar i de nya kommunerna? Fler icke-legitimerade förstår jag.

  Men sen undrar jag; visst har väl LR gjort rapporter om olika kommuners kvalite/icke-kvalite…men de kanske är mer relevanta utifrån en fackförenings perspektiv. Eller?

  Däremot måste jag hålla med om frågan kring syftet; Varför bästa/sämsta? För att visa på goda anledningar…?

  1. Hej Maria,

   För det första vet du inte om just dessa 11 kriterier är det som avgör att det är bästa skolkommun. Sedan finns det ingen koppling till vetenskap så det går ju inte säga att det är förankrat. För det tredje används statistiken godtyckligt – hur är det ens möjligt att ena året vara femte bästa kommun till att året därpå rasa till 172:a plats. Helt omöjligt om inte hela skolkommunen fått kollektiv kollaps på alla plan. Nej, det är ett jiddrande med statistik och så tror pressen att det är sanningen om dessa kommuner. Förnedrande mot de lärare som jobbar i dessa kommuner.

   LR har gjort olika rapporter men jag har inte koll på alla dessa. Jag skrev om en intressant rapport där man följde en elevkull.

   1. Hej Johan! Måste korrigera dig här så att det inte sprids en massa felaktig information om undersökningen och rankingen Bästa skolkommunen. För det första är det 13 kriterier och inte 11 st kriterier som du påstår. För det andra är det i huvudsak statistik från SCB och skolverket och viss statistik från Lärarförbundet och SKL. Varje kriterium/parameter har sedan jämförts mellan kommunerna och utifrån detta har kommunen fått en placering, både på varje enskilt kriterium/parameter och sedan har det räknas ihop till en totalplacering och jämförts mellan kommunerna. En dubbelviktning har gjorts av kriteriumen utbildade lärare och lärartätheten, då tidigare forskningsresultat har visat på att detta är en viktig parameter för att eleverna ska lyckas med sina studier. Alla kommuner jämförs utifrån samma kriterier/parametrar och utifrån detta blir det en rankinglista. Läser man resultatet noggrant och analyserar vad de står för får man till intressanta och analytiska diskussioner som har bäring på det fortsatta viktiga utvecklingsarbetet och villkorsfrågan för att alla elever ska kunna få jämförbara förutsättningar och villkor för uppnå goda och bra resultat. Sedan vet vi att det är många andra parametrar som spelar in för att varje enskild elev ska lyckas och nå upp till goda resultat. Och naturligtvis finns än fler parametrar att kunna mäta mot och utveckla så att undersökningen blir än mer heltäckande. Men nog är denna undersökning en del i de viktiga samtalen med tjänstemän och politiker kring förutsättningar och villkor för att kunna lyckas som både lärare, elev och även skolledare i dagens skolsverige.

   2. Hej Ingela,

    Var någonstans skriver jag att det sprids massa felaktig information? Jag skriver att Lärarförbundets rankning är en partsinlaga och att det sprids som någon slags sanning. Ja det är sant, 13 kriterier är det och detta ska jag genast ändra. Det gick nog lite fort.

    Det spelar ingen roll om statistiken kommer från SCB eller från Skolverket – det handlar om vad man gör med statistiken och hur man tolkar den. Om det är så att t.ex. dubbelviktning har gjorts av kriteriet utbildade lärare och lärartäthet blir det automatiskt knas. Det går inte automatiskt säga att lärartäthet har med goda elevresultat och arbetsro att göra – en central del i att lyckas i skolan. Ta till exempel Internationella Engelska skolan som har 32 elever i varje klass och toppresultat. Låg lärartäthet och bra resultat. Dessutom inte alltid lärare med svensk lärareexamen. Dubbelt negativt i denna aspekt. Men direkt avgörande för den skolan och för den kommunen dessa skolor ligger i.

    Det är ett chartrande med kriterier och statistik som jag tycker är under all kritik och som verkligen inte leder till något positivt. Vad tror du Lärarförbundets lärare tycker om denna rankning i de kommuner som ligger lågt. Inte så kul och verkligen inte uppmuntrande för dessa lärare. Ja, det är kommunen som rankas men ändå tror jag faktiskt att lärarna känner sig utpekade för det är ju dem som ska göra jobbet.

    Timbro hade ju också ett och annat att säga om denna rankning: https://timbro.se/smedjan/arets-skolkommun-lararforbundet-later-sina-teser-bevisa-sig-sjalva/?fbclid=IwAR3QXqvZ7v-LImqQFBHYJ6d4oPegMEb3WIeE_QDC2i7jpzX_yoFfEdhEI7A

    Jag kommer skriva en text där jag utvecklar min kritik och tittar på kriterierna. Men jag återkommer till det. // Johan

 2. Hej igen Johan!
  Jag konstaterar att du och jag drar olika slutsatser av rankingen och dess syfte. Och jag tror att lejonparten av alla lärare förstår innebörden av denna ranking och den inte på ngt sätt pekar ut ngn enskild skola eller lärare till att göra ett dåligt jobb. Det är ju, några, förutsättningarna för lärare och elever som mäts, inte alla, vilket i sig skulle vara en orimlighet att göra. Och alla som är initierade i skolan vet ju om att den enskilde elevens resultat naturligtvis beror på än fler och detaljerade kriterier/parametrar än dessa. Kriterierna är ju av kvantitativkaraktär, som var och en i sig kan/är bärare av en kvalite som inte direkt framkommer i resultatet, men som ligger till grund för valt kriterie och som i sig kan påverka elevernas måluppfyllelse. Jämförelsen är kvantitativ och resultatet är också kvantitativt och utifrån detta gör ju såklart varje kommun sin egen analys av satsade och fördelade resurser, behöriga lärare, organisation m.m i relation till uppnådda mål för eleverna. Någonting annat gör varken undersökningen eller rankingen anspråk på. Så att påstå att denna ranking är humbug är att tolka den felaktigt anser jag och det är det jag reagerar på och då ditt egna missförstånd blir till en rubrik som nedvärderar Lärarförbundet och som sprids på sociala medier tyvärr. Nåväl håller med dig att läraryrket är ett av samhällets viktigaste yrke men även skolledarna som skapar förutsättningar för lärare att lyckas i sin yrkesutövning och för eleverna att lyckas med måluppfyllelsen i skolan. Allt gott! Och trevlig kväll!

  1. Hej Ingela,

   Ja, vi drar olika växlar på denna studie och jag kommer gå in djupare i detta och presentera det i en artikel. Men jag tycker att det finns så otroligt många som tycker om skola på ganska lösa grunder. Att Aneby lämnar 5:e platsen ett år för att hamna på på 172:a plats nästa år eller att Nora går från plats 35 till 250 är ju helt absurt. Det måste ju varit total härdsmälta på alla plan – ingen löneökning, alla behöriga lärare måste ha slutat, lärartätheten måste ökat med flera 100%. Eller vad har hänt?

   Lärarförbundet företräder den största delen av förskollärare och lärare. Med det följer ett tungt ansvar. Att populistiskt ranka kommuner på ganska lösa boliner är inte ok tycker jag. Och Lärarförbundet har gjort många dumma grejer som inte gagnar skolan och lärare. Någonstans måste man ta ansvar för vilka signaler man skickar ut till skolan och till lärare.

   Sedan är vi överens om läraryrket är superviktigt – faktiskt världen viktigaste yrke. Ja tycker att vi alla måste värna om våra lärare och se till att de har en bra arbetssituation och att deras status ökar. Givetvis ska vi inte ha gnälliga lärare och lärare som tar på sig offerkoftan. Vi ska heller inte ha lärare som vi inte ställer krav på – för det ska vi göra. Men vi ska verkligen skydda vår viktigaste yrkeskår.

   Jag önskar dig också en trevlig helg!

   1. Tack Johan!
    Jag ska inte skriva så långt nu men utifrån ditt svar så tror jag mig se var vi tolkar resultaten olika; att en kommun tappar placeringar beror ju på att andra kommuner har blivit bättre på just det kriteriet/parametern, kommunen i sig behöver i praktiken inte ha blivit sämre annat än i placeringen. Det samma gäller när en kommun tar kliv upp i rankingen så kan man dra slutsatsen att de har lyckats bättre med just det kriteriet jmf med förra året och i jämförelse med andra kommuner. Mer än så handlar inte rankingen om. Lärarkåren ska hålla ihop och tillsammans med goda, kloka och motiverade skolledare kommer vi göra läraryrket mer attraktivt, det är jag övertygad om.
    Nu tar jag helg, jag lovar 🙂
    Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s