Nya kursplaner eller?


I tidningen Skolvärlden 16/8-19 uttalar sig läraren Nicklas Mörck om det arbete som pågår med att förändra betygssystem och kursplan. Efter år av kritik från alla möjliga håll har Skolverket äntligen fått fart på arbetet kring denna problematik. Nicklas Mörck sätter fingret på något väsentligt, så här går det att läsa: ”Nicklas Mörck som är lärare i matematik och SO-ämnen har skrivit mycket om betygsfrågor på sin blogg. Han tror inte att förändringarna kommer göra så mycket för lärarna.

– Jag är väl ganska pessimistisk, för jag tycker inte att man har förstått vad problemet är. Det stora problemet med kunskapskraven är inte att de är för långa, det är att de inte fungerar. Det som skiljer kunskapskraven för olika betyg är det vi brukar kalla för värdeord som finns i de här kraven, som ”till viss del” eller ”relativt väl”. Men ingen vet vad det betyder.

För att på riktigt förändra betygssystemet och göra det mer likvärdigt krävs helt andra åtgärder menar han.

– Jag hade velat ha någon form av normering i form av exempelvis koppling till nationella prov i vissa ämnen så att lika kunskap ger samma betyg oavsett var man bor. Idag kan samma nivå av kunskap leda till olika betyg som elever sedan ska konkurrera med när de söker till universitetsutbildningar. Det får inte vara olika på det sättet.”

Min kommentar: Exakt!!!! Inte ett skit kommer att hända när Skolverkets tjänstemän är framme och duttar lite här och där. Tar bort lite text och minskar omfånget. Det är en helomvändning som krävs där de abstrakta och platta kunskapskraven måste skrotas helt. Följande måste göras:

  • Hierarkiskt kunskapssyn, fram med Blooms taxonomi.
  • Bort med flummet: Enkla – relativt väl – väl eller I huvudsak – utvecklande – välutvecklande med mera formuleringar där ingen lärare kan göra en tydlig skillnad mellan de olika nivåerna i fall man jämför med andra lärare. Det blir en privatisering och godtycklig tolkning av 
  • Grundläggande faktakunskaper på E-nivå. Konkret och tydligt.
  • Minska önskelistan i kursplanen. En grundskoleelev ska inte har krav på sig som motsvarar högskolenivå.
  • Tydligare skrivet, det vill säga så att lärare, vårdnadshavare och elever begriper sig på texten.

Och för Guds skull – det är inte betygen det är fel på. Betyg är bra – tveka inte om det. Det är de där förbannade kursplanerna som tjänstemännen på Skolverket kuppade igenom. Redan då varnade jag för följderna som vi idag ser. Alltså redan 2010! 

En anna person som har varit i farten är Moderata Ungdomsförbundets (MUF) ordförande Benjamin Dousa. I Dagens Nyheter (DN) 18/8-19 skriver han en debattartikel med en enligt mig passande rubrik: ”Kvacksalveri styr skolan – inte hjärnforskning”. Dousa menar att barn som föds i hem med sämre förutsättningar ska få samma möjligheter i livet som de med bättre förutsättningar. Benjamin Dousa har ett förslag på fyra punkter:

”1. Tillsätt ett utbildningspolitiskt råd. Funktionen ska fungera likt det Finanspolitiska rådet. Med empiriska mätningar ska undervisningsmetoder och andra aspekter av skolväsendet utvärderas. Syftet ska vara att mäta effektiviteten på ett stringent och robust sätt.” 

Min kommentar: Bra förslag, men det är här viktigt att se till vilka som är med i rådet. Ska det vara politiker som inte är insatta? Ska det vara pedagoger som har en ideologisk agenda? Ska det vara professorer som tror att det vet väldigt mycket men som antingen aldrig varit i ett klassrum alternativt är så långt i från skolan att man bara har teorier om hur saker och ting fungerar – oavsett i fall det funkar eller ej. Väldigt viktigt med en bra sammansättning.

”2. Revidera läroplanen. De post­moderna, socialkonstruktivistiska idéerna om att processen, inte resultatet, är det viktigaste behöver skrotas. Läroplanen ska enbart innehålla den kunskap som skolan ska förmedla. På så sätt skapar vi också förutsättningarna för att mäta hur väl skolor presterar. I dag föreskriver dessutom läroplanen, särskilt kapitel 1 och 2, att läraren har uppgifter som egentligen huvudsakligen bör ligga på eleverna själva och vårdnadshavarna. Lärarens uppdrag behöver minskas och koncentreras till kunskapsförmedling.”

Min kommentar: Helt rätt! Bort med flummet och in med verklig kunskap och grundläggande kunskaper. Men detta har åtminstone jag skrivit om i mer än 10 år (snart 11 år). Dessvärre varnade jag för att lärarkåren skulle sättas i frysbox redan året innan Lgr 11 skulle komma (2010) men detta ledde så klart ingenstans. Vem lyssnar på en liten rektor från Haninge som har fått för mycket luft på en blogg? Ingen! Dessutom varnar jag åter igen, se ovan, att Skolverkets arbete med kursplanerna inte kommer att ge det resultat som behövs.

”3. Lägg ner Barn- och elevombudet. Liberalerna har tidigare föreslagit detta, och det är nu hög tid att resten av borgerligheten backar upp deras krav om att Beo läggs ned. Beo ska mot­arbeta mobbning och kränkningar i skolan men sätter stopp för lärares möjlighet att hålla ordning i klassrummet.”

Min kommentar: Jag delar denna åsikt. BEO var från början bra men har tagit på sig en roll som motverkar att lärarkåren blir frimodiga och självständiga, istället skapar man en rädd kår. När BEO driver kränkningsärenden in absurdum har det gått för långt. Det finns idag bra möjligheter för elever som känner sig kränkta att via skolhuvudmännens klagomålshantering lyfta upp kränkningsärenden. Även Skolinspektionen kan hantera detta framöver. 2020 blir Barnkonventionen lagstiftning i Sverige och då behöver skolorna följa dessa paragrafer.

”4. Slopa den nationella strategin för skolans digitalisering. Den handlar i mångt och mycket om att öka antalet digitala verktyg i skolan, vilket både är kostnadsmässigt ineffektivt och ger upphov till en försämrad pedagogik i form av ökad elevcentrering. Digitalisering är inte regelmässigt av ondo, men kommunala tjänstemän och lokalpolitiker har duperats av internationella techföretag som sätter sina egna plånböcker framför hjärnforskning och evidens.”

Min kommentar: Håller även med när det gäller denna punkt. Politiker och tjänstemäns iver att digitalisera är helt otrolig. Även programmering. Jag menar så klart inte att vi inte ska ha datorer i skolan eller digitala hjälpmedel, men det har blivit så att IT-företag är väldigt måna om att sälja på skolan både hård- och mjukvara samt utbildning. Skolan har verkligen blivit en kassako för många IT-företag. Men vad behöver egentligen eleverna? Enligt mig skulle de behöva ha filosofi på schemat, redan från lågstadiet, så att verklig reflektion över sig själv, sin omgivning, inlärning och olika tankevärldar skulle möjliggöras. Kanske även mer lek och rörelse och då inte idrott – varför inte meditation (nej – ingen religiös koppling).

Sammanfattning: Mycket bra artikel av Benjamin Dousa. Huruvida hjärnforskningen ska in i skolan vet jag inte, men att dagens skola styrs av kvacksalveri håller jag med om. Så mycket som inte är vetenskapligt förankrat och ifall det påstås vara så har det många gånger fuskats med grundläggande vetenskapsmetodik. Och beprövad erfarenhet – alltså vad som fungerar och inte? Nej, lärarens beprövade erfarenhet står lågt i kurs. Kanske något att ändra på.

Vi har en hel del att göra i svensk skola men dessvärre är det inte professionen som får något ord med i laget. Utan det är diverse makthavare som bestämmer om skolan och som oftast inte kan ett skit om det som händer i klassrummet. Eller också är det pedagoger (PIE) som har en ideologisk agenda som får vara med och lägga förslag eller rådgöra. Kanske till och med de pedagoger som var med i första läget och saboterade för dagens skola, som såg till att vi hamnade där vi är idag. Jag har namngett dessa personer många gånger och skulle kunna göra det igen. Så lite urskiljning när man väljer rådgivare och experter tack!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan eller reglera lärarnas arbetsuppgifter (USK:en)!

Referenser

Lärare om betygsreformen: ”Man har inte förstått vad problemet är” | Skolvärlden

”Kvacksalveri styr skolan – inte hjärnforskning” – DN.SE

”BEO driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa” – DN.SE

Skolan kör med förbundna ögon ner i digitaliseringsträsket

Skolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring SvD

https://johankant.wordpress.com/2018/05/16/lgr-11s-kursplaner-del-5-kursplanerna-i-lgr-11-lagger-lararkaren-i-frysbox/

https://johankant.wordpress.com/2018/05/12/lgr-11s-kursplaner-del-4-tydlig-laroplan-rena-lognen/

https://johankant.wordpress.com/2018/05/07/lgr-11s-kursplaner-del-3-nya-kursplanerna-katastrof/

https://johankant.wordpress.com/2018/05/04/lgr-11s-kursplaner-del-2-nya-kursplaner/

https://johankant.wordpress.com/2018/05/01/lgr-11s-kursplaner-del-1-introduktion/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s