”Slå vakt om lärarens rätt att sätta betygen”

Jag har fått tillåtelse av Per Måhl att publicera denna insändare som publicerades på Dagens Nyheter (DN) idag (25/1-22). Jag tycker att Per Måhl åter igen har skrivit en väldigt bra text. Denna gång försvarar Måhl lärarnas rätt att sätta betyg. Håll till godo:

INSÄNDARE. Utan lärarsatta betyg försämras elevernas arbetsinsatser och därmed deras kunskaper. Eleverna kommer då att anstränga sig mindre, lära sig mindre och kunna mindre. Varför ska man göra läxor om prestationerna inte bedöms och värderas? skriver Per Måhl.

I en ledarartikel i DN (18/1) med rubriken ”Det viktiga är inte hur eleven presterar utan vem som sätter betygen” ifrågasätts den föreskrift i skol­lagen som anger att lärarna ska sätta betyg.

Men vad händer om lärarna inte ska sätta betyg? Hur påverkar det eleverna? Hur påverkar det betygens prognos- och urvalsfunktion? Hur påverkar det högskolan? Ett exempel kan illustrera en första invändning.

Förr i tiden kunde en gymnasielärare i historia ge sina elever läxor och sedan be en elev redogöra för läxan. På så sätt fick läraren tillgång till de underlag som behövdes för att sätta betyg.

Det i sin tur medförde att elever som inte älskade historia hjälpligt läste sina läxor och lärde sig en del. Sam­tidigt kunde den som ville ha höga betyg läsa på extra och svara på de frågor som historieläraren tyckte var intressanta att diskutera.

Men vad hade hänt om läraren inte hade satt betyg och om elevernas prestationer på läxförhören inte spelat någon roll? Hur många elever hade då gjort sina läxor? Hur många hade lärt sig redogöra för franska revolutionen och Förintelsen? Av exemplet framgår att underlagen för betyg inte bara påverkar betygen. De påverkar också vad eleverna gör på lektionerna, hur mycket tid de lägger på läxor och hemuppgifter och hur mycket de lär sig.

Utan lärarsatta betyg försämras elevernas arbetsinsatser och därmed deras kunskaper. För varför ska man göra matteläxor, läsa böcker, förbereda muntliga anföranden, skriva argumenterande texter och lämna in laborationsrapporter om prestationerna inte bedöms och värderas?

Och om lärarna inte ska sätta betyg, varför ska de då rätta prov, bedöma prestationer och ge återkopplingar?

En andra invändning handlar om underlagen, de prestationer som ligger till grund för betygen. Om underlagen är svårtolkade, bristfälliga, ovidkommande eller saknas ökar risken för att betygen inte speglar vad eleverna kan. Då försämras betygens prognos- och urvalsfunktion.

Man vet också att elever som har fått höga betyg av sina lärare lyckas bättre i högskolan än elever som fått höga poäng på högskoleprovet. Det vill säga, prestationer på högskoleprovet har sämre prognos- och urvalsfunktion än betyg. Vad beror det på?

Enskilda prov, särskilt prov som rättas digitalt och bara innehåller flervalsfrågor, ger ett mindre omfattande, mindre säkert och mer svårtolkat underlag.

Tillfälligheter som beror på dagsform, uppgifternas formuleringar och svarsalternativ ökar risken för att resultaten inte speglar vad eleven kan. Det vill säga, att lärarsatta betyg har en bättre prognos- och urvalsfunktion än resultat på högskoleprovet beror på att de underlag som lärare får tillgång till under hundratals lektioner ger en mer tillförlitlig information om vad eleverna kan.

Om elevernas prestationer på lektioner får mindre betydelse för betygen så kommer tre saker att hända. För det första kommer färre betyg spegla vad eleverna kan. För det andra kommer betygens prognos- och urvalsfunktion försämras. För det tredje kommer eleverna anstränga sig mindre, lära sig mindre och kunna mindre. Vem som sätter betyg gör alltså skillnad.

Per Måhl, pedagogisk konsult och sakkunnig på betyg”

2 reaktioner till “”Slå vakt om lärarens rätt att sätta betygen”

  1. Ja nog är det märkligt men skoldebatten är smällfull av förståsigpåare, alla vet ju för alla har gått i skolan…

    1. Hej Sören,
      Man blir aldrig någonsin förvånad. Men någon gång kanske det hela händer att vi tar några steg framåt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s