Vetenskapens värld, del 4: En bättre skola

Vem har drivit svensk skola allt längre bort från kunskapsresultat? Fått Pisa-resultaten att falla? Vem har systematiskt motverkat resultatuppföljning och betyg? Vem har sett till att sänka svensk skola? 

Svaret på ovanstående frågor är det pedagogiska etablissemanget. Jag brukar även lägga till ideologiska för att markera att etablissemanget drivs av en ideologisk agenda som utgår från John Dewey. Det är processen som räknas och lusten att lära. Betyg och resultatuppföljning är usch och fy.

I det sista avsnittet i Sveriges televisions serie Vetenskapens värld, Det svenska skolexperimentet får vi följa med till en dansk skola som har tagit bort betygen. Naturligtvis vill programmet förankra den tes man driver, en betygsfri skola. Och då får en gymnasieskola i Danmark, som under en försökstid, prövat att inte ha betyg i åk 1 stå som vetenskapligt bevis. Ja ha, det är så vi ska jobba vetenskapligt? Ingenting om:

  1. En djupare genomlysning än en årskurs i Danmark.
  2. Vilket upptagningsområde skolan har.
  3. Huruvida det Danska och Svenska systemet går att jämföra inom detta område.

Samma ytliga och högst ovetenskapliga grund som när Christian Lundahl använde Ruth Butler som bevis på att betyg inte var bra. 

Det är ju direkt pinsamt att redaktionen på Vetenskapens värld har gjort så urusel research. För inom det pedagogiska etablissemanget hittar vi både Christian Lundahl och Alli Klapp. Samma argument och diskussion som vi hörde för ett decennium sedan förs nu åter fram av Lundahl. Och är det verkligen så att vi ska köra på inslagen väg, alltså samma dåliga väg med samma dåliga förklaringsmodeller som tidigare? Om Christian Lundahl får välja – Yes kör!

Men om vi stannar upp och kortfattat går tillbaka. Så här skrev jag 10/9-2013 på min blogg: Lundahl har polariserat mellan summativ och formativ bedömning och lyfter fram formativa exempel på hur det kan fungera. Han har tonat ner denna polarisering de senaste åren.

Och 

En intressant detalj är att Skolverket i sin skrift Kunskapsbedömning i skolan, sidan 24, skriver: En återkoppling som endast består av betyg kan också uppfattas som riktad mot eleven som person. I sådana fall riskerar den att fokusera eleverna istället för uppgiften”. I fotnoten hänvisas till Butlers studie från 1988.

Och

Varför tycker Lundahl som han gör? Jag tror att förklaringen är enkel. Han är helt sönderideologiserad kring John Deweys tankar om demokrati, lust att lära, att processen är den viktiga och så vidare.

Alltså, historien går igen. Det är precis samma argument som Christian Lundahl använde för 9 år sedan och som inte har lett svensk skola framåt. Christian Lundahl har ju haft stor inverkan på svensk skola, lärarutbildning/fortbildning och Skolverket. För har eleverna blivit skickligare i skolan? Har Pisa-resultaten ökat? Mår eleverna psykiskt bättre?
Nej!

Så vilken linje driver Vetenskapens värld i denna serie? Jo, att betyg är värdelöst och förhindrar elevers lärande och skapar stress hos eleverna. Att eleverna mår psykiskt dåliga och att det är betygens fel. Det är högst anmärkningsvärt att Sveriges Television tillåts publicera en sådan ideologisk propaganda under ett valår. Snacka om att förvirra svensk lärarkår nu när Lgr 22 ska införas från och med 1/7-22.

För att tydliggöra vill jag påpeka att det i tidigare blogginlägg klarlagts vad jag anser vara orsaken till att svensk skola inte riktigt fungerar som Svt lyfter fram:

  1. Exempel på att det är kursplansens uppbyggnad och bristen på implementeringen. Inte betygen i sig.
  2. Att det kan finnas andra förklaringar till elevers psykiska ohälsa.

Om man bestämmer sig för att inte använder sig av kunskapsstandarder – hur ska man veta vilka kunskaper eleverna har tillgodogjort sig? Betygen ska ju spegla vad eleverna har lärt sig, inte vara en måttstock över eleverna som individer. Vad är alternativet? Relativa betyg – testat utan goda resultat. Endast skriftliga omdömen – testat utan goda resultat. Implementering av kunskapsstandardbetyg är oerhört viktigt. Hör ni det Skolverket!

Så för att sammanfatta diskussionen ovan. Christian Lundahl använder samma retorik som tidigare, en polarisering mellan formativ och summativ bedömning. Dessutom är ju betyg summativa = bad guy!  Men svenska lärare har ju aldrig fått chansen att lära sig bedömning och betygsättning i samband med Lpo 94 och Lgr 11. Istället har Christian Lundahl och Alli Klapp med flera varit inne och joxat för att skapa förvirring och på så sätt verka för en betygsfri skola. Lundahl har varit med att sänka svensk skola i första läget och nu vill han ”hjälpa till” att förbättra svensk skola. Och Svt ger honom chansen – hur historielös får man egentligen vara?

I avslutningen av programmet inträffar något märkligt. Alli Klapp och skolminister Lina Axelsson Kihlblom är inbjudna till studion av programledaren Victoria Dyring. Klapp tycker att det är olyckligt att skolans reformer inte har vilat på vetenskaplig grund. Exakt vilken reform och vetenskaplig grund är det som Klapp menar? 

Hennes egna betygs-motstånds-vetenskap-utan-validitet? Eller är det någon annan grund hon menar? För visst var det så att den så kallade forskaren och professor emeritas Ingrid Carlgren fick med de fyra F:n i de senaste tre läroplanerna? Vetenskaplig grund eller inte? Eller att Viveca Lindbergs platta kunskapshierarki genomsyrar Lgr 11 – vetenskaplig grund eller inte? Eller att Ulf P Lundgren, professor i pedagogik var med och tog fram innehållet i Lpo 94 – var det inte heller vetenskaplig grund? För övrigt samma professor som varit mentor till Christian Lundahl. När Steve Wretman åkte land och rike runt i Skolverkets namn för att föreläsa om formativ och summativ bedömning med hänvisning till Ruth Butler – var det vetenskaplig grund? Samma studie som både Lundahl och Klapp tidigare hänvisat till.

Vad exakt menar Alli Klapp med sitt påstående? Kanske borde Alli Klapp precisera sina uttalanden istället för att helt random påstå en massa dravel. Snacka om att kacka i eget bo – vetenskapsförvanskare där!

Ta bort betyget F? Hur menar skolministern? Herre Gud – man håller ju inte isär betyg och kunskaper. Snackar betyg utan att diskutera vad betyget F verkligen står för. 

Läraren Anna Insulander skriver i ETC 30/5-22: Ingen elev vill bli underkänd, ingen lärare vill underkänna och ingen förälder vill se sitt barn underkänt. Intuitivt kan betyget F verka hårt och kallt, till och med meningslöst. Men hela idén med en godkäntgräns (E) är att definiera en kunskapsnivå som betyder ungefär ”du har tillgodogjort dig den här terminens/kursens kunskapsstoff i det här ämnet”. En sådan gräns för ofrånkomligen med sig att inga eller mycket bristfälliga kunskaper i ett visst ämne helt enkelt inte motsvarar godkänt (minst E) utan istället är underkänt (F). 

I den återkommande, högst förvirrade, betygsdebatten är det viktigt att vara på det klara med att det är godkäntgränsen som klargör skolans ansvar för att leverera en undervisning värd namnet, en undervisning som leder till att elever får de kunskaper som behövs för att klara sig i samhället. Godkäntgränsen är därför själva garanten för elevernas kunskapsrätt.

Betygsexperten Per Måhl uttalar sig i Svenska Dagbladet 29/5-22: Vad jag vet så finns det inga undersökningar som klargör hur elever med 1:or och 2:or mådde jämfört med elever som fick streck eller F. Man vet däremot att flertalet av dem inte klarade gymnasiet. På 1980-talet gick de på ungdoms­centrum och i handlett beredskaps­arbete. På 2000-talet gick de på introduktions­program. De fick inga praktik­platser och inga jobb. Orsaken var och är densamma. De saknade de förkunskaper som krävs för att klara gymnasie­studier och få jobb.

Per Måhl är en verklig expert när det gäller betyg, TROTS att han inte har disputerat. Till skillnad från Alli Klapp, som är en ideologiskt skolad betygsmotståndare som leker forskare. Klapp trollar med statistik och siffror för att det ska passa hennes egen ideologiska agenda. Blandar relativa betyg med kunskapsstandardbetyg. I sin vetenskap skarvar hon friskt med validitet och reliabilitet. Läs mitt tidigare blogginlägg om Klapps bästsäljare till bok som är en vetenskaplig lögn.

Måhl har flera gånger avslöjat både Lundahl och Klapp i deras falska vetenskap som både Svt:s Vetenskapens värld och skolminister Lina Axelsson Kihlblom sväljer med hull och hår. Eller föresten, Svt går nog inte på detta, utan en betygsfri skola ligger i deras agenda – varför har man annars inte bjudit in exempelvis Per Måhl till diskussion?

Men för all del. Ta bort betygen, i alla fall betyget F och låt formativ bedömning vara det förhärskande. Skit i att tala om summativ bedömning. Personligen är jag förtjust i Dylan Wiliams Assesment for learning, men blir lätt allergisk av Christian Lundahls sjuka tolkning av de två begreppen som jag menar hör ihop. Låt Lundahl och Klapp med övriga inom det Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) fortsätta styra svensk skola så kan vi ju ha samma debatt igen om 10 år. Då har ännu fler årskullar misslyckats i skolan. Låt för all del Skolverket styra skolan efter eget huvud och fortsätta skita i regeringens uppdrag. Ni vet – det är ju inte regeringen som utformar detaljerna i ett uppdrag – det är ju Skolverkets tjänstemän. Det är ju inte skolministern som på detaljnivå utformar det obligatoriska bedömningsstöden och de nationella proven. Bara så att ni läsare vet, det var inte Jan Björklund som var den som genomförde detaljerna kring sina reformer. Inte han eller någon annan politiker som har sett till att tillverka ett administrativt monster. Det sköter Skolverkets tjänstemän! Ganska ofta hoppar representanter från PIE in och hjälper till. 

Och förlorarna? Eleverna, mest de som inte kommer från studiemotiverade hem och saknar stöd. Naturligtvis blir lärarkåren forlorare också. Men Lundahl, Klapp, Skolverkets tjänstemän och övriga inom PIE kan sitta kvar och behålla sitt tolkningsföreträde. För det är ju forskning för bövelen! Beprövad erfarenhet – nej, för Sören. Och betyg – usch och fy

Referenser
https://www.svtplay.se/video/35398433/vetenskapens-varld-det-svenska-skolexperimentet/vetenskapens-varld-det-svenska-skolexperimentet-en-battre-skola?position=1&id=KDnDd9w

Skolverket: Kunskapsbedömning i skolan 2011

3 reaktioner till “Vetenskapens värld, del 4: En bättre skola

  1. Tack Johan för din utmärkta genomgång och klockrena kritik av Vetenskapens Världs serie Det svenska skolexperimentet. Det är ingenting annat än en stor skandal att SVT får göra ett så vinklat program för våra skattepengar. Att ett Public Service företag gör en så vinklad serie om den svenska skolan ett valår gör mig upprörd och orolig. Att motstånd mot betyg och resultatuppföljning får framföras så okritiskt är skrämmande. Den satiriska serien Vem mördade skolan är mycket bättre. Där får olika ståndpunkter komma till tals om än i lite skruvat format.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s