Exceptionell situation

I skolor runt om i hela världen kämpar just nu lärare, rektorer, fritidspersonal, elever och övriga yrkesgrupper med att få skolan att fungera. Människor som försöker ge barn och ungdomar utbildning och omsorg. Inom vården kämpar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och övrig vårdpersonal med att hjälpa drabbade. I media och från myndigheter upprepas ständigt att man … Fortsätt läsa Exceptionell situation

Nytt poddavsnitt: Sara berättar om utmaningar inom ämnet engelska

Många gånger talas det om att engelskämnet är ett ganska tacksamt ämne att jobba med, eftersom många elever lär sig mycket engelska utanför skolan. I förhållande till de övriga kärnämnena i grundskolan, svenska och matematik, är elevernas kunskaper när det gäller måluppfyllelse och meritvärde relativt goda. I internationell jämförelse är svenska elevers kunskaper i engelska … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Sara berättar om utmaningar inom ämnet engelska

Källkritik?

Min blogg handlar vanligtvis bara om skolfrågor. Vid några enstaka tillfällen har jag känt mig tvungen att skriva om den Coronahysteri som just nu drabbar världen. Visst ifrågasätter jag politikers och myndigheters agerande men framför allt medias rapportering.  Jag har definitivt respekt för människors rädsla och förstår att en del får dödsångest. Även att politiker … Fortsätt läsa Källkritik?

Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig utveckling

Vetenskaplig utveckling - vad är det? Bo Sundblad diskuterar hur vetenskap utvecklas utifrån teori, emperi, nya rön och nya teorier.  Vetenskapsteori måste man ha i botten, något som svensk universitetsutbildning saknar enligt Sundblad. Lyssna på detta intressanta samtal där Bo Sundblad redogör för hur det ligger till med svensk vetenskap utifrån hans perspektiv. Något som … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig utveckling

Vad innebär undervisning?

I dessa Coronatider verkar halva världen förlamad av panik. Inte minst de europeiska länderna. Svenska politiker och myndigheter har skött sig förhållandevis bra måste jag säga. Media däremot - oh my god! Givetvis vill man sälja lösnummer och få tittarsiffror även om det innebär att man vill piska upp en rädsla i samhället. Kanske kommer föraktet … Fortsätt läsa Vad innebär undervisning?

Nytt poddavsnitt med Semira Vikström

Hur lyckas en skolledare lyfta en skola? I det här avsnittet av Rektorspodden samtalar jag med Semira Vikström, bejublad rektor på Visättraskolan i Huddinge, söder om Stockholm.  Det är inte lätt att få till alla måsten som skolan ska leverera, för alla samhällets problem ska lösas av skolan. Samtalet handlar om fokus på eleverna, på … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt med Semira Vikström

Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Men vad betyder det? Vem påstår att något är vetenskapligt eller inte?  Just vetenskaplig grund har en oerhört stark status, men varför är det si och så med den grundläggande vetenskapsmetodik? Vet lagstiftaren om det? Bryr sig lagstiftaren om det? Utvärderas detta? Jag tror … Fortsätt läsa Nytt poddavsnitt: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet