Bloggserie: Skolans 10 värsta problem


Hösten 2015 hade jag en bloggserie där jag listar skolans tio värsta problem.  För svensk skola står inte inför ett problem, utan många och denna lista tar upp 10 av dem. Dock ska jag poängtera att det inte handlar om gradering, alltså att det skulle vara så att nummer 1 eller 2 på listan är ett större problem än nummer 5 eller 7.

Här kommer listan:

Skolans problem, nr 1: Tjänstemannaväldet

Skolans problem, nr 2: Pedagogiska etablissemanget

Skolans problem, nr 3: Lärarutbildningen

Skolans problem, nr 4: Betygsmotståndet

Skolans problem, nr 5: Kommunaliseringen

Skolans problem, nr 6: Metodtrenderna

Skolans problem, nr 7: Det fria skolvalet

Skolans problem, nr 8: Skolpengssystemet

Skolans problem, nr 9: Marknadstänkandet

Skolans problem, nr 10: Läraravtalet

Skolans problem: Åtgärdsprogram

Det finns även andra bloggserier som jag har skrivit.

Jag skrev för några år sedan en uppmärksammad bloggserie som heter En skola åt helvete, som liknar ovanstående, men lite mer fokuserar på det pedagogiska etablissemangets maktmissbruk. Här är länken.

Min första bloggserie heter Pedagogiskt nätverk och handlar om hur de som då hade makt över den pedagogiska sfären hade nära kopplingar till varandra på ett högst skrämmande sätt, t.ex. att Hans-Åke Scherp har doktorerat med Mats Ekholm som handledare och Steve Wretman har doktorerat med Hans-Åke Scherp som handledare. Här är länken.

Jag har också skrivit en bloggserie om läsning där jag menar att den förhärskande metodik som råder i Sverige idag, alltså Ingvar Lundbergs God Läsutveckling, är en förödande metodik som är feltänkt redan från början. Här är länken.

Ska vi någon gång i framtiden få en bra skola som utgår från att alla barn kan lära sig grundläggande kunskaper och att vi inte letar fel på eleverna, utan på hur vi gör i skolan, behöver vi satsa på lärarna. Vi behöver höja lärarnas autonomi och auktoritet. Med autonomi menar jag inte att man går in i sitt klassrum och stänger sin dörr, utan att lärare behöver vara lärare och inte kurator eller något annat samt få ägna sig åt att lära ut – utan inblandning. Vi behöver också följa upp resultat från årskurs 1, så att inte en enda elev hamnar på efterkälken redan från början. Vi behöver skolledare som vågar ta en fight med föräldrar, förvaltning, chefer och politiker när man ser att de lägger sig i för mycket. Vi behöver skolledare som skyddar sin personal och månar om elevernas framgång.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan!